Anmäl här

​Om du känner dig kränkt av något som publicerats och är utpekad med namn, bild eller andra identifierande uppgifter, så kan du anmäla till Medieombudsmannen. Även juridiska personer kan anmäla. Läs om hur det går till och vad som krävs för att MO ska göra en utredning.

MO i korthet. Medieombudsmannen ska se till så att svenska medier förhåller sig till de etiska riktlinjer som branschen själv dragit upp. Om det inte sker ska enskilda som drabbats av en publicitetsskada kunna få upprättelse. MO är ingen juridisk instans och inte någon myndighet, utan en del av mediebranschens eget självsanerande system.

Medieombudsmannen: Caspar Opitz
caspar.opitz@medieombudsmannen.se

Senaste besluten

Det här är Medieombudsmannen

MO finns till för att allmänheten ska kunna få upprättelse om någon utpekad skadats av en publicering. Men Medieombudsmannen finns också till för att svenska medier ska få verka fritt – utan inblandning från lagstiftaren. Genom att medierna via MO och Mediernas Etiknämnd hanterar skadliga publiceringar behöver politikerna inte stifta lagar som begränsar de fria medierna och det fria ordet.

Senaste nytt