Caspar Opitz, ny Medieombudsman

april 6 2021


Den 1 april 2021 efterträdde jag Ola Sigvardsson som Allmänhetens Medieombudsman.

Det självsanerande medieetiska systemet i Sverige har över hundra år på nacken och jag är stolt över att förvalta och utveckla ett ämbete vars huvuduppdrag också är min passion: att verka för upprätthållandet av en god publicistisk sed.

Jag kommer närmast från Dagens Nyheter där jag under drygt 20 år varit reporter, avdelningschef, utrikeskorrespondent, nyhetschef och de senaste åtta åren redaktionschef och ställföreträdande ansvarig utgivare.

En stor del av mitt tidigare jobb har handlat om att säkerställa kvaliteteten i publiceringarna, dygnet runt. Att se till så att rubriker inte är för hårdvinklade, att fakta är korrekt, att belägg för påståenden är solida och öppet redovisade, att granskade personer får komma generöst till tals, att medieovana personer behandlas varsamt, att fel som begås rättas snabbt och ärligt – bland mycket annat.

Jag ser fram emot att ta med dessa erfarenheter från intensiteten på redaktionsgolvet till den mer eftertänksamma och dubbla roll som Allmänhetens Medieombudsman har – att skydda allmänheten från mediala övertramp och därmed skydda medierna från osund politisk iblandning.

Med andra ord: att stå upp för god journalistik och i förlängningen för det fria ordet.

Caspar Opitz

April 2021