Aftonbladet kallade anmälaren för gangster

februari 20 2020


Mediernas Etiknämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed när man i en krönika beskrev anmälaren som en gangster. I krönikan publicerades också uppgifter som gjorde det möjligt att förstå vem anmälaren var trots att han inte var namngiven. Anmälaren har därmed orsakats en oförsvarlig publicitetsskada.

Aftonbladet, exp. nr. 4/2020, dnr. 19074

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 18 juni 2019 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) [1] ett ärende avseende en anmälan mot Aftonbladet till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Anmäld publicering

Aftonbladet publicerade den 27 november 2018 en krönika på aftonbladet.se med rubriken Blondinbella showar på, signerad [skribent angiven]. Nedryckaren löd: [Skribent angiven] om Isabella Löwengrip – ett barn av sin tid.

I krönikan stod att det var svårt att inte engagera sig i Isabella Löwengrip, född 1990. Hennes liv hade utspelat sig inför öppen ridå sedan hon började blogga som fjortonåring.

Under 2018 utsåg Veckans Affärer henne till näringslivets mäktigaste kvinna. Till varumärket hörde att hon hade adhd, som gav henne en entreprenöriell ”superkraft”. Hon meddelade även att hon hade autism, vilket fick ursäkta att hon var lite ”bossibossig”. Hon orkade helt enkelt inte lyssna på folk.

Men det som var fascinerande med Blondinbella var att hon hade gjort allt det där som annars alltid betraktades som trashigt. Hon hoppade av plugget, fick barn tidigt, hade viktpendlat, vikt ut sig, varit med i Let’s Dance och brutit med sin pappa. Hon visade glatt upp sig i spraytan och vita klänningar. Och nu visade det sig att hon dessutom hade blivit blåst av en gangster.

Löwengrip var en vandrande dissonans och det var det som gav henne en oöverblickbart stor supporterskara. Beundran var klassöverskridande. Förmodligen för att det bakom den lyxiga ytan ständigt sipprade ut delar av en människa.

Men framförallt var Blondinbella ett barn av sin tid. Hon var Spice Girls-generationens främsta representant. Nittiotalisterna som antingen blev helt utskrattade som Lilla tuttan Bimbo, eller ansågs som tappade. ”Fjortisar” blev ett begrepp. De visade sig dock vara smarta, målmedvetna och tog för sig. Och för dem som inte lyckats i plugget var hon med sitt driv och sin starka agens en förebild som väckte hopp om en andra chans.

I söndags meddelade Löwengrip att hennes ”team” hade brutit med gangstersnubben. Likt en drottning hade hon ett helt hov som städade upp. Under Black Friday varvade hon kunderbjudanden med statusuppdateringar om hur hotad hon var, vilket gjorde allt extra samtida och bisarrt. The show must go on, business wise.

Övriga artiklar

Nedan redogörs kortfattat för andra artiklar av intresse för bedömningen. Artiklarna publicerades på aftonbladet.se. De är inte anmälda.

Tidningen publicerade den 22 november artikeln Isabella Löwengrip singel igen. I artikeln stod det bland annat att Isabella Löwengrip och pojkvännen NN [namn angivet] inte träffades längre. I artikeln citerades ett blogginlägg med rubriken ”En levande mardröm”: ”När livet känns komplett vänder det plötsligt och blir becksvart. Det har inträffat en sak som gjort att NN och jag inte ses mer och av vissa anledningar behöver jag gå ut med det nu.” Till artikeln fanns en bild på NN.

Den 26 november publicerades artikeln Isabella Löwengrips första ord efter flykten: ”Jag är fortfarande i chock”. I artikeln stod bland annat att kriminella personer skulle ha uppsökt Isabella Löwengrip och frågat efter en person i hennes närhet. Situationen hade blivit så pass ohållbar att entreprenören tvingats fly landet. ”Jag mår fruktansvärt illa och varenda del i min kropp värker av ångest”, skrev Löwengrip på sin blogg.

Den 26 november publicerades Isabella Löwengrips livvakt: ”Personen letar en lösning”. En person uppgavs ha sökt upp Isabella Löwengrip och letat efter en person i hennes närhet. Nu hade entreprenören lämnat landet av oro för sin säkerhet. I onsdags klev Löwengrips säkerhetsteam in och gick till botten med personens påstådda förehavanden.

”- Resultatet blev att det inte finns några band längre”, sade hennes livvakt.

Den 27 november publicerades X-åringens dubbelliv innan Blondinbella tvingades fly. X-åringen i hennes närhet, som hon menade utsatt henne och familjen för fara, tog höga risker inom aktiehandel och omgav sig med lyxiga prylar. Personer som Löwengrip beskrev som kriminella hade sökt upp bloggaren i hennes hem och letat efter den aktuella personen.

Den 27 november publicerades en artikel på aftonbladet.se, Aftonbladet Plus (betalvägg), med rubriken X-åringen talar ut: ”Har inga relationer till kriminella”. X-åringen nekade till att det gått till på det sätt som Isabella Löwengrip beskrev, att personer med kriminella kopplingar sökt honom hemma hos henne. Han medgav att han förlorat stora pengar på aktiespekulation, men sade att det inte rörde sig om något olagligt.

Anmälan

NN anmälde krönikan.

I krönikan kallades han ”gangster” och ”gangstersnubbe”. Det skedde fem dagar efter att Aftonbladet hade namngett honom och publicerat en bild på honom i artikeln Isabella Löwengrip singel igen (den 22 november). Skribenten hänvisade också till tidpunkten för deras uppbrott, vilket tydliggjorde att det rörde sig om honom. Hans namn förekom även i andra stora tidningar. Det var lätt att förstå vem som åsyftades i krönikan.

Det var en allvarlig anklagelse att kalla någon gangster. Skribenten hänvisade inte heller närmare till vilka kriminella handlingar hon menade att han var skyldig till.

När han sökte på definitionen av termen, stod att termen oftast användes om kriminellt involverade maffiagrupper under förbudstiden, men även om nutida organiserade brottslingar. Även NE (Nationalencyklopedin) beskrev begreppet ”gangster” som en kriminell gängmedlem.

Han hade inget samröre med kriminella. Inga kriminella hade varit hos Isabella Löwengrip för att leta efter honom. Det var felaktiga uppgifter som spridits i media. Han hade bevis på att uppgifterna inte stämde.

Han fick ingen möjlighet till samtidigt bemötande. Inte ens när han kontaktade Aftonbladet och påtalade den felaktiga anklagelsen ändrades texten.

Han bifogade bland annat en mejlkonversation med skribenten.

I den bifogade mejlkonversationen stod i korthet följande (PO:s sammanfattning):

Skribenten skrev till anmälaren att hon av en kollega förstått att anmälaren ville bemöta hennes text, och att han självklart kunde göra det. Anmälaren svarade att han ville att påståendet att han var en gangster skulle tas bort. Att han inte hade något kriminellt förflutet och att det framställde honom felaktigt och klandervärt. Skribenten svarade att det inte riktigt fungerade så att tidningen bara tog bort saker. Han fick skriva själv, ett par meningar räckte.

Tidningens svar

Aftonbladet svarade genom ställföreträdande ansvarig utgivare Lena Mellin.

Krönikan var en reflektion över fenomenet Isabella Löwengrip. Bland annat noterade skribenten att Löwengrip nästan hade gjort allt som samtiden tyckte var fel. Ändå gick det väldigt bra för henne. Bland annat hade Löwengrip ”blivit blåst av en gangster”. Det var varken en referens till nuvarande eller tidigare pojkvänner, sambor eller andra manliga bekanta.

Längre ned i texten refererade skribenten till att Löwengrip ”i söndags”, alltså den 25 november, skulle ha sagt att hon och hennes team brutit med gangstersnubben. Inte heller här refererades till nuvarande eller tidigare pojkvänner, sambor eller andra manliga bekanta.

Tidningen publicerade artikeln om att paret hade gått skilda vägar den 22 november, en torsdag. ”I söndags” refererade alltså inte till tidpunkten för uppbrottet.

Artikeln den 22 november var också en stramt hållen nyhetsartikel. I artikeln kallades anmälaren pojkvän, inte något annat. Ordet gangster eller synonymer till begreppet stod inte i den artikeln.

Sammantaget var det omöjligt att förstå vem ”gangster” och ”gangstersnubbe” syftade på. Anmälaren var alltså inte utpekad.

Anmälarens kommentar

Det stod ordagrant i krönikan ”Och nu visar det sig att hon dessutom har blivit blåst av en gangster.” Tidpunkten som angavs i meningen var nutid.

Krönikan publicerades den 27 november. Vid en sökning på Aftonbladets webbplats på Isabella Löwengrip kom bland annat följande artiklar upp:

  • Måndag 26 november 2018: Kriminella sökte upp Löwengrip i hemmet

  • Måndag 26 november 2018: Isabella Löwengrips första ord efter flykten: ”Jag är fortfarande i chock”

  • Måndag 26 november 2018: Isabella Löwengrips livvakt: ”Personen letar en lösning”

  • Tisdag 27 november 2018: Blondinbella showar på

  • Tisdag 27 november 2018: X-åringen levde dubbelliv innan uppbrottet

  • Tisdag 27 november 2018: X-åringens dubbelliv innan Blondinbella tvingades fly


Han var alltså i allra högsta grad utpekad.

Det var ett grovt pressetiskt övertramp att Aftonbladet kallade en person, dessutom helt utan offentliga uppdrag, för gangster. Tidningen hade också i andra artiklar slagit fast att det hade varit kriminella som sökt upp Löwengrip i hemmet. Han hade i en intervju med Expressen sagt att det inte handlade om kriminella. Trots det stod ”gangster” kvar i krönikan.

Ytterligare skriftväxling

Tidningen

Två av artiklarna som anmälaren hänvisade till fanns inte i Aftonbladets system, X-åringen levde dubbelliv innan uppbrottet och Kriminella sökte upp Löwengrip i hemmet. Eventuellt hade de bearbetats.

I nyhetsartiklarna kallades han inte för pojkvän, ex-pojkvän, sambo eller liknande. Det stämde att ordet kriminell förekom i texterna. Med de var, om utgivaren förstod det rätt, personer som var ute efter anmälaren. Inte anmälaren själv.

Aftonbladet hade också gjort en så kallad re-write på hans intervju med Expressen. Anmälaren hade inte tagit med den i listan. Rubriken löd: X-åringen talar ut: ”Har inga relationer till kriminella.” Den publicerades den 27 november. I ingressen stod ”Personer nära Isabella Löwengrip som bloggaren menat har utsatt henne och hennes familj för fara, talar nu ut.” Han pekades inte ut som gangster eller ex-pojkvän i den publiceringen.

Sammanfattningsvis hade anmälaren i Aftonbladets nyhetsrapportering varken pekats ut som att han haft en relation med Isabella Löwengrip eller som brottsling. Det var alltså inte möjligt att med ledning av andra texter förstå vem som avsågs i krönikan.

PO:s övriga åtgärder

I skriftväxlingen uppkom frågan om X-åringen levde dubbelliv innan uppbrottet och Kriminella sökte upp Löwengrip i hemmet fanns i tidningens system. Anmälaren hänvisade till en skärmdump från tidningens hemsida med sökresultat. PO kontrollerade därför uppgiften (i juni 2018) och de två publiceringarna som tidningen ifrågasatte var tv-inslag. De fanns på aftonbladet.se med de av anmälaren angivna rubrikerna.

PO:s bedömning

Isabella Löwengrip är en framgångsrik företagare och en av landets mest kända influerare. Det finns därför inget att invända mot att tidningen skrev om händelsen.

Den anmälda publiceringen är åsiktsmaterial. Till skillnad från exempelvis en nyhetsartikel, framgår det av en krönikas karaktär att skribenten presenterar sina åsikter. Det innebär emellertid inte att tidningen i en krönika får orsaka enskilda personer oförsvarliga publicitetsskador.

Krönikan handlar om Isabella Löwengrip. I krönikan stod:

”Och nu visar det sig att hon dessutom har blivit blåst av en gangster.”

Längre ned i texten stod:

”I söndags meddelade Löwengrip att hennes ’team’ hade brutit med gangstersnubben. Likt en drottning har hon ett helt hov som städar upp. Under Black friday varvade hon kunderbjudanden med statusuppdateringar om hur hotad hon var, vilket gör allt extra samtida och bisarrt.”

Släkt, vänner och bekanta till anmälaren och Löwengrip kan antas ha viss kännedom om händelserna. Det finns även många som följer Löwengrips liv noga genom hennes blogg, där hon skrev om händelserna. Det finns alltså en viss krets som enbart utifrån uppgifterna i krönikan kunde identifiera att det var ex-pojkvännen, anmälaren, som var den ”gangstersnubbe” Löwengrip brutit med.

Fem dagar innan krönikan publicerades skrev Aftonbladet om parets uppbrott. Anmälaren omskrevs med namn och bild i artikeln Isabella Löwengrip singel igen (den 22 november). I artikeln citerades också ett av Löwengrips blogginlägg: ”(…) Det har inträffat en sak som gjort att NN och jag inte ses mer och av vissa anledningar behöver jag gå ut med det nu.”

Därefter har Aftonbladet rapporterat om att kriminella har sökt upp Löwengrip i hemmet och frågat efter ”en person i hennes närhet”. Personen har även beskrivits som ”X-åringen”. Tidningen har också skrivit, dagen innan krönikan publicerades, att Löwengrips säkerhetsteam gått in och brutit banden med personen. Även läsare som läser krönikan i ljuset av Aftonbladets tidigare publiceringar kan alltså förstå vem som är omskriven som ”gangster”.

Att beskriva en person som gangster eller gangstersnubbe, särskilt i samband med en påstådd pågående hotbild, är nedsättande. Begreppet har tydlig koppling till kriminalitet.

Det är också en viktig skillnad på att beskriva personer utanför Löwengrips hus som kriminella, och att beskriva anmälaren som kriminell. Den skillnaden framgår inte av krönikan.

Beskrivningen av anmälaren som gangster i krönikan görs i stället reservationslöst, vilket har orsakat honom en allvarlig publicitetsskada. Det framgår inte vad slutsatsen grundar sig på. Läsaren får ingen information om den påstådda händelsen. Har anmälaren ”blåst” Löwengrip på ett brottsligt sätt? Är det anmälaren som har hotat henne? Läsaren får fylla i luckorna själv och det är svårt att bilda sig en egen uppfattning av uppgifternas trovärdighet.

Tidningen har inte tillmötesgått anmälarens begäran om att ta bort ordet ”gangster” i krönikan. I stället erbjöds han att bemöta uppgifterna, vilket i och för sig är bra. Det är dock svårt att försvara sig mot den typen av påståenden i en efterföljande publicering. I det här fallet innebär inte erbjudandet om genmäle att skadan som krönikan föranlett blivit försvarlig. PO noterar också att tidningens re-write av intervjun med anmälaren i Expressen ligger bakom en betalvägg.

Sammantaget innebär de reservationslösa uppgifterna om gangster och gangstersnubbe i krönikan att anmälaren har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Publiceringen strider mot god publicistisk sed.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Endast tidningen har yttrat sig i sak i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd instämmer i PO:s bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

[1] Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.