Aftonbladet klandras – Detaljer identifierar man

september 25 2018


Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed. Tidningens oreserverade uppgifter om våldtäkt och detaljer om de inblandade gör att mannen pekas ut och kan identifieras av en omfattande krets.

Aftonbladet, exp. nr. 94/2018, dnr. 17387

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 8 mars 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Aftonbladet till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 20 oktober 2017 publicerade Aftonbladets webbplats en artikel med rubri­ken Förra handbollsspelaren berättar nu om våldtäkten som 13-åring.

Hon hade sagt nej flera gånger, men det hade ändå tagits för ett ja. Först nu, 19 år senare, berättade den före detta elithandbollsspelaren AA [namn angivet] om hur hon blivit våldtagen av sin brors kompis. I en intervju med Jönköpings-Posten hade hon sagt:

” – De pratade om mig som hockeyhoran.”

Tidningen citerade henne även från Twitter, där hon berättat sin historia:

”[Månad angiven] 1998. Jag är 13 år och min två år äldre bror har några kamrater hemma. Våra föräldrar är bortresta.”

Hon hade hånglat med en två år äldre kille. När han ville mer hade hon sagt nej:

” – Han frågar om jag vill ’göra det’. Jag säger nej. Han upprepar frågan fem gånger, kanske tio. Jag säger nej. Till slut kör han ändå.”

Det var en hemsk upplevelse som följdes av mycket skuld- och ångestkänslor. Tuffast var det att röra sig i samma miljö som broderns kompis – och där var AA ofta.

” – Alla visste och jag skämdes så. Spelare visste, skvallrande mammor visste. De pratade om mig som hockeyhoran. När jag vågade mig dit efter några måna­der så satt den där killen där och mimade oralsex åt mig.”

Hon hade först inte betraktat det som en våldtäkt, det hade hon gjort först i vuxen ålder. Hon var inte ute efter att hänga ut förövaren, men ville han be henne om ursäkt så skulle hon gärna ta emot den.

Sportbladet hade varit i kontakt med henne och fått ett godkännande att föra hennes berättelse vidare.

Anmälan

Artikeln anmäldes av den utpekade mannen via ett ombud. Han framförde att han utpekats som våldtäktsman, det vill säga brottslig och klandervärd.

Av de uppgifter som lämnades i artikeln hade han identifierats och utpekats i breda hockeykretsar och inom ett omfattande gemensamt socialt umgänge som både han och AA hade. Det hade skett på följande sätt:

  • AA:s ålder angavs till 13. Därmed var också åldern på hennes två år äldre bror uppenbar.

  • Årtal och månad för händelsen angavs. Därmed kunde vem som helst förstå vilken ålderskull det handlade om.

  • Att ett sexuellt umgänge mellan dessa två minderåriga barn ägt rum blev vid tiden för händelsen välkänt bland gemensamma bekanta, hockeyspelarna, vårdnadshavarna för pojkarna i laget och i vidare kretsar i föreningen, vilket AA bekräftade i sin berättelse. I och med denna artikel påstods nu detta um­gänge ha utgjorts av en våldtäkt och pekades anmälaren ut för detta inom samma krets.

  • Tidningen hade lagt ut artikeln på sin Facebooksida varvid ytterligare sprid­ning skett.


Påståenden om sexualbrott är stigmatiserande och grovt misskrediterande.

Anmälaren hade en annan uppfattning om den aktuella händelsen. Den hade varit frivillig från båda parter. Uppgifterna var således osanna och det rådde oenighet om flera av detaljerna. Någon polisanmälan, förundersökning, rättslig process eller annat skriftligt underlag fanns inte. Inte heller några andra vittnesuppgifter.

Anmälaren hade inte blivit kontaktad för att lämna sin version av det inträffade eller på annat sätt försvara sig.

Tidningens svar

Aftonbladet svarade genom sin ställföreträdande utgivare, Lena Mellin, att anmä­laren inte blivit utpekad för någon större krets. Tidningen hade angett hennes ålder vid händelsen och hur många år som gått sedan dess. Det räckte inte för ett utpekande.

Pojkarna på festen kunde vara 14 – 16 år gamla och någon klubb eller förening angavs inte. Inte heller var i Sverige det påstådda övergreppet skulle ha ägt rum. Tidningen hade inte länkat till AA:s Twitterflöde eller till Jönköpings-Posten.

Anmälarens kommentar

Anmälaren svarade att det var märkligt att tidningen kunde svara att det inte var känt i en större krets, samtidigt som det i artikeln står att ”alla visste”.

Det framgick av artikeln att det handlade om hockeykretsar. Då var det mycket enkelt att ta reda på att AA:s pappa varit en känd hockeyprofil i X-stad [stad angiven], vilket gjorde det uppenbart vilken klubb det handlade om.

Det var fel av tidningen att konstatera att det rört sig om en våldtäkt när inte händelsen prövats rättsligt.

Aftonbladet hade länkat till Jönköpings-Posten redan i ingressen till artikeln.

Anmälaren och AA hade 47 gemensamma vänner på Facebook. Antalet hade sjunkit efter publiceringen då ett antal numera inte längre var vänner med anmä­laren

PO:s bedömning

Våldtäkt är ett mycket allvarligt brott och såväl företeelsen i allmänhet som en­skilda fall kan det finnas skäl att avhandla i medierna. Det finns således inget att invända mot att tidningen tagit upp saken.

Det vilar emellertid ett ansvar på tidningen att inte återge hennes berättelse så att den berörde mannen pekas ut. Det beror på att påståendet om våldtäkt, oavsett sanningshalten, är kränkande för anmälaren, att det ligger långt tillbaka i tiden och att påståendet om brottslig handling aldrig utretts av polisen eller hanterats av socialtjänsten.

Här finns emellertid utpekande detaljer:

  • Att anmälaren fanns i AA:s umgängeskrets vid tiden för händelsen.

  • Att det handlade om en hockeyklubb.

  • Att det inträffade i [månad angiven] 1998.

  • Att AA var 13 och att hennes bror var två år äldre.

  • Att pojken var en kompis till AA:s storebror.

  • Att händelsen blev känd i breda kretsar inom och utom klubben.


Det som minskar effekten av dessa detaljuppgifter är att händelsen utspelade sig för 19 år sedan.

Till det kommer att tidningen inte berättar något om anmälarens förhållanden i dag. Inte var han bor, arbetar med, eventuellt idrottsligt engagemang eller familjeförhållanden. Det innebär att anmälaren inte pekas ut för en ny och större krets.

Men även om händelsen ligger 19 år tillbaka i tiden är den av så ovanlig karaktär att många, som fick kännedom om det sexuella umgänget mellan AA och anmä­laren, fortfarande lär komma ihåg vad som hände.

Att kunskapen om händelsen spreds i en vid krets bland den berörda klubbens hockeyspelande ungdomar och deras anhöriga finns det inte skäl att betvivla. Det bekräftas såväl av anmälaren som av AA:s uppgifter i tidningen:

” – Alla visste och jag skämdes så. Spelare visste, skvallrande mammor visste. De pratade om mig som hockeyhoran. När jag vågade mig dit efter några måna­der så satt den där killen där och mimade oralsex åt mig.”

Aftonbladet har avstått från flera utpekande uppgifter som tidningen torde ha haft tillgång till. Till exempel namnet på hockeyklubben, vilket hade placerat händel­sen i en specifik stad. Det är bra att tidningen valt att agera på detta sätt, eftersom det inneburit att utpekandet inte spritt sig utanför den krets som redan hade kännedom om det sexuella umgänget.

Av vad som framgår i ärendet är emellertid denna krets omfattande. För dem är namnet AA tillräckligt för att de även ska förstå vem anmälaren är.

Inför denna krets medför tidningens oreserverade uppgifter om våldtäkt en all­varlig publicitetsskada för anmälaren. För den bör tidningen klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.