Aftonbladet klandras för läsarbild

februari 29 2012


Exp nr 11/2012, Aftonbladet, 2012-02-07


Månadens läsarbild i Aftonbladet föreställde en brinnande bil som kolliderat med ett tåg. Två personer hade omkommit. Att välja ut en sådan bild som månadens läsarbild och premiera den var hänsynslöst mot de efterlevande.


Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

______________

Genom beslut den 14 september 2011 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från en kvinna till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 2 maj 2011 publicerade Aftonbladet en artikel med rubriken ”Insåg att jag inte kunde göra något” som handlade om månadens vinnarbild. Under rubriken stod Grattis (vinnarens namn), 23, som varit snabb med sin mobiltelefon och fotograferat en jättekrasch i Ockelbo. Vinnaren sade: – Vad roligt. Tack!

Olyckan gällde ett tåg som hade kört in i en personbil och fört bilen framför sig på spåret i en kilometer. På bilden syntes den övertända blå personbilen framför tåget.

Paret i bilen, båda över 75 år, hade omkommit när bilen först släpades med tåget och sedan började brinna. Fotografen, en lastbilschaufför som blivit vittne till olyckan, hade blivit chockad men ringt 112 och larmat. När han såg att det brann för fullt insåg han att det inte gick att göra något. Då plockade han upp mobilen och fotade. På tidningens fråga om han trott att bilden skulle bli så bra, svarade han att han inte trott det eftersom han fotograferat med en mobiltelefon. För vinstpengarna, 7 100 kronor, skulle han köpa öl under sommaren.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av en dotter till paret som omkommit i bilolyckan. Hon och hennes familj kände sig djupt sårade av artikeltexten och bilden. De vände sig mot att tidningen i sammanhanget använde ”Grattis” som underrubrik och att det sedan stod sådant som ”- Vad roligt. Tack!”. De hade också reagerat mot att tidningen frågat om vinnaren hade förväntat sig att bilden skulle bli så ”bra” och mot att det stod att vinnaren skulle köpa öl för vinstpengarna.

De upplevde att texten inte tog hänsyn till att bilden visade föräldrarnas bil i lågor. Även om det inte syntes så förstod man att det satt människor i bilen. Föräldrarna hade dött där och Aftonbladet hade använt denna svåra olycka på ett smaklöst och ovärdigt sätt.

Tidningens yttrande

Aftonbladets ställföreträdande ansvarige utgivare anförde att artikeln handlade om månadens vinnarbild, vald bland bilder som tagits av läsarna och tidigare publicerats i tidningen. På bilden syntes en brinnande bil som blivit påkörd av tåget. Att personerna i bilen omkom framgick av texten. Anmälaren hade reagerat mot det positiva anslaget i texten i artikeln, ord som stod i kontrast till den otäcka olyckan på bilden.

Stf utgivaren anförde att hon hade stor förståelse för anmälarens känslor, eftersom det var anmälarens föräldrar som hade dött i den fruktansvärda olyckan. Samtidigt innehöll artikeln ingenting som gjorde att man kunde identifiera de omkomna. Det enda som nämndes var deras ålder och att de färdats i en bil i närheten av Ockelbo.

Det framgick också att fotografen hade larmat om olyckan innan han hade tagit bilden.


PO:s bedömning

Enligt pressetikens regler och praxis bör tidningarna visa offer för olyckor och deras anhöriga avsevärd hänsyn. Sådana hänsyn ingår i det krav på en ansvarig hållning som ställs på tidningarnas ansvariga utgivare.

Läsarbilden visade den övertända personbilen framför tåget. Av texten framgick att det äldre par som satt i bilen omkom i olyckan. Uppgifterna om händelsen tillsammans med bilden på den blå personbilen gjorde att de anhöriga enkelt kunde sluta sig till att bilden visade olyckan där föräldrarna omkom.

Att välja ut en sådan bild till månadens läsarbild och premiera den på det sätt som skedde i artikeln, var hänsynslöst mot de efterlevande och inte förenligt med en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften.

PO och PON har även i tidigare beslut markerat att premiering av bilder som kan vara kränkande för de inblandade eller deras anhöriga kan strida mot god publicistisk sed (PON:s exp nr 58/2008).

Mot denna bakgrund bör Aftonbladet klandras. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Aftonbladet har yttrat sig till nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd delar PO:s bedömning. Aftonbladet ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.