Aftonbladet klandras för artikel om fotbollsstjärna

juni 13 2022


Mediernas Etiknämnd klandrar Aftonbladet för en artikel där landslagsspelaren i fotboll Mattias Johansson utpekas som deltagare i en skandal i en polsk klubb. Uppgifterna publicerades utan att Johansson fick ge sin syn på kritiken som riktades mot honom.

Aftonbladet, exp. nr. 35/2022, dnr. 21454

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.Genom beslut den 19 januari 2022 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Aftonbladet.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Mattias Johansson har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot en artikel med rubriken ”Hittade flera i laget på golvet” som Aftonbladet publicerade på aftonbladet.se den 26 oktober 2021.

Vad Aftonbladet publicerade

Artikelbilden

Ovanför rubriken fanns en bild som föreställde Mattias Johansson, med delvis bar överkropp, och bredvid den en genrebild med ölglas.

Underrubriken

I underrubriken stod: ”Landslagssvensken pekas ut i skandalen” och ”Petad”.

Ingressen

Landslagsbacken Mattias Johansson hade ställts utanför truppen i Legia Warszawas 4-1-förlust mot Piast Gliwice. Som förklaring hade, enligt den polska sajten Meczyki.pl, angetts upprepade nattklubbsbesök och arrangerade fester.

Artikeltexten i väsentliga delar

Det rådde totalt kaos i Legia Warszawa och tränaren Czeslaw Michniewicz hade efter den senaste förlusten fått lämna sin post.

Vid matchen hade fyra spelare saknats, däribland den svenske landslagsförsvararen Mattias Johansson. Ingen av dem hade varit skadade – i stället växte en annan förklaring nu fram i polsk media.

Spelarna hade enligt TVP Sport visat upp bristande professionalism i tränarens tycke. Enligt TVP Sport hade tränaren ansett att spelarna inte gjort sitt bästa på träningarna, lagt större fokus på livet utanför fotbollen och haft en respektlös inställning.

” – Det finns matcher där spelarna måste hjälpa tränaren. Fram till nu var det Michniewicz som hjälpte spelarna, eftersom Legia vann genom bra taktik, och det låg bakom resultaten i Europa. Det är deras drag nu. Polacker hjälper oftast mest, eftersom utlänningar ofta tänker på framtiden och på en ny tränare i stället”, sa en representant för Legia Warszawa till TVP Sport.

Enligt Meczyki.pl skulle fokuset utanför fotbollen ha handlat om fest och fylla och supportrar till klubben skulle ha skymtat Mattias Johansson och hans lagkamrater på stadens nattklubbar vid flera tillfällen.

Dessutom skulle Mattias Johansson efter Europa League-förlusten mot Leicester City ha hyrt ett hus där han hade arrangerat stora fester. Mattias Johansson hade då fått smeknamnet ”den svenske turisten”, och hade tillrättavisats kraftigt. Trots det skulle händelseförloppet ha återupprepats.

– Vi hittade spelare på golvet”, sa en källa till Meczyki.pl.

Johansson och övriga utpekade spelare skulle ha svikit tränarens förtroende, och därför hade beslutet att peta dem tagits för att ”chocka”.

En ny tränare var på ingång och med denne skulle samtliga parter börja på nytt blad, enligt TVP Sport.

I artikeltexten angavs avslutningsvis att Sportbladet sökte Mattias Johansson.

Anmälan

Artikeln anmäldes av Mattias Johansson. Han kände sig både kränkt och utlämnad genom att han inte fått möjlighet att bemöta uppgifterna före publiceringen. Kränkningen blev än värre av att Aftonbladet publicerat genrebilder på öl tillsammans med en bild på honom i bar överkropp.

Aftonbladet hade försökt kontakta honom, men först två timmar efter publiceringen, och då hade skadan redan varit skedd eftersom artikeln spridits som en löpeld på sociala medier.

Reportern hade hört av sig till honom, erkänt sitt misstag och bett om ursäkt men Aftonbladet hade inte velat ge honom en offentlig ursäkt.

Efter skriverierna hade han inte blivit uttagen till landslagstruppen, något som han tidigare hade blivit.

Legia Warszawa hade efter publiceringarna gått ut både på sin hemsida och på Twitter för att bekräfta att ryktena om honom inte var sanna. Legia Warszawa hade även anlitat en advokat för att stämma den polske journalisten.

Till anmälan bifogade Mattias Johansson en skärmavbild från Sportbladets Instagram-konto samt en Instagram-konversation mellan honom och reportern.

I konversationen uppgav reportern bland annat att bildsättningen varit mycket olycklig och att mycket vid publiceringen hade gått alldeles för snabbt.

Mediets svar

Aftonbladet svarade genom Eric Rosén, biträdande kulturchef.

Aftonbladet hade i slutet av oktober 2021 publicerat uppgifter om att den svenske landslagsspelaren i herrfotboll, anmälaren, hade petats i klubblaget på grund av bland annat festande och nattklubbsbesök.

Det svenska landslaget engagerade det svenska folket oerhört och att representera landslaget var inte vilket uppdrag som helst. Det fanns därför ett stort allmänintresse när spelare till exempel gjorde succé, hade skadeproblem eller av olika skäl ställdes utanför truppen.

I det aktuella fallet hade flera etablerade lokala medier rapporterat om anmälaren, festerna och detaljer kring dessa. I Sportbladets publiceringar hade tydligt hänvisats till dessa källor.

Utöver detta hade Sportbladets reportrar sökt anmälaren för en kommentar.

Sportbladet hade publicerat artikeln trots att den inte fått tag i anmälaren eftersom det gällde en landslagsspelare som var aktuell för VM-kvalmatcher.

När anmälaren i stället valde att kommentera uppgifterna i Expressen hade Aftonbladet publicerat en ny artikel med rubriken: ”Slår tillbaka: Jag har bevis på allt” och underrubriken ”Landslagssvensken tillbakavisar uppgifterna”. En rubrik som senare hade ändrats till ”Rasar mot ryktena: ’Det stämmer inte'” och underrubriken ”Mattias Johansson slår tillbaka”.

I en dialog med Sportbladets reporter, som återgavs i anmälan till MO, hade anmälaren avböjt att prata med ansvarig chef eller ställa upp på intervju.

Den ursäkt som hade framförts av den reporter som hade försökt få en intervju med anmälaren skulle inte betraktas som tidningens hållning i frågan, då pressetiska och publicistiska frågor hanterades av ansvariga chefer.

Publiceringen som sådan, inklusive bildsättningen, var försvarlig och relevant. Den gällde en högaktuell landslagsspelare i den sport som engagerade det svenska folket mest. Publiceringen hade vilat på flera källor med god insyn i klubbens verksamhet. När Aftonbladet hade fått möjlighet att publicera uttalanden från anmälaren hade det gjorts omedelbart. På samma sätt som allmänintresset var stort när stjärnorna hyllades och hissades var det närvarande när de kritiserades, petades eller uppgavs ha brutit mot klubbens regler.

Anmälarens kommentar

Om Aftonbladet hade kontaktat honom före publiceringen hade han kunnat berätta att uppgifterna var fabricerade lögner och att hans arbetsgivare skulle stämma den polske journalisten. Detta gick rakt emot vad Aftonbladet påstod om att det fanns ”flera källor” med god insyn i klubben som hade utgjort grunden för publiceringen. Aftonbladet hänvisade inte till alla dessa källor i publiceringen. Han fann det mot denna bakgrund märkligt att journalisten bakom artikeln hade bett honom om ursäkt.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om anmälaren genom publiceringen har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra om så är fallet väger MO allmänintresset av publiceringen, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i olika frågor, mot intrånget i den enskildes privatliv. MO bedömer i sammanhanget om publiceringen innehållit negativa uppgifter om anmälaren, och om tidningen i så fall haft belägg för att publicera uppgifterna.

Det finns ett allmänintresse av att rapportera om att en elitidrottsman har agerat på det sätt som påståtts i den aktuella publiceringen.

Mot bakgrund av Mattias Johanssons ställning som fotbollsspelare på elit- och landslagsnivå och den koppling som den aktuella publiceringen hade till hans roll i sådana sammanhang, får han som utgångspunkt för bedömningen tåla att bli utpekad med namn och bild.

De uppgifter som publicerats om Mattias Johansson har dock varit av sådan karaktär att de varit klart skadliga för honom.

Tidningen grundade sin publicering på uppgifter som hade publicerats i polsk media. Även om tidningen således haft vissa belägg för publiceringen har annat inte framkommit än att det varit fråga om andrahandsuppgifter. Uppgifterna kom även delvis från anonyma källor. Vidare har det i efterhand framkommit att sanningshalten i uppgifterna kunde ifrågasättas. Ska man peka ut en person för att gravt missköta sitt yrke krävs starka belägg och att uppgifterna man baserar publiceringen på är solida. MO anser sammantaget att tidningens underlag för publiceringen varit bristfälligt.

En kritiserad person ska även få möjlighet att bemöta kritik som riktas mot honom eller henne. Ju allvarligare uppgifterna är, desto högre är kravet på att bemötandet ska ske samtidigt.

MO konstaterar att det av skriftväxlingen inför detta beslut framgått att tidningen publicerade uppgifterna utan att Mattias Johansson hade fått en sådan möjlighet. Mot bakgrund av att uppgifterna varit skadliga för Mattias Johansson och de bristfälliga belägg som fanns, anser MO att tidningen inte på ett godtagbart sätt har hanterat Mattias Johanssons rätt till bemötande. Att tidningen efter publiceringen erbjudit Mattias Johansson möjlighet till en uppföljande publicering ändrar inte denna bedömning. Tidningen bör därför klandras.

Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.


Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Aftonbladet har yttrat sig i nämnden och fört fram sammanfattningsvis följande.

Tidningen ifrågasätter att publiceringen var så skadlig för anmälarens yrkesutövning som MO funnit. Anmälaren var på grund av en skada inte uttagen till den landslagssamling som följde och förbundskaptenen hade anmälarens dementi av uppgifterna i anslutning till artiklarna i sitt beslutsunderlag inför följande matcher i landslaget. Publicitetsskadan var alltså mycket begränsad eftersom anmälarens egen syn på händelserna och dementi fanns på plats snabbt. Vidare har Aftonbladet inte vid publiceringen haft skäl att ifrågasätta de etablerade polska mediernas uppgifter.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit Christine Lager, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Anders Nilsson, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Rolf Stengård, utsedd av Sveriges Radio, Jan Axelsson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Annika Levin, Magnus Ramberg, Göran Collste och Robert Hårdh, representerande allmänheten.