Alltför detaljerat om misstänkt våldtäkt

april 4 2018


Pressens Opinionsnämnd klandrar Skånska Dagbladet för att på ett närgånget sätt ha rapporterat om en misstänkt våldtäkt i början av 2017. Tidningen har alltför detaljerat återgivit hur övergreppet skulle gått till och dessutom uppgifter som gjorde det möjligt för en krets som var större än anmälarens närstående att förstå vem det handlade om.

Skånska Dagbladet, exp. nr. 13/2018, dnr. 50/2017

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Skånska Dagbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 18 augusti 2017 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Skånska Dagbladet till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 20 januari 2017 publicerade Skånska Dagbladet en artikel på sin webbplats med rubriken Våldtäktsmisstänkt ska ha haft kumpaner. I artikeln rapporterades om en man [ålder angiven] som var häktad på sannolika skäl misstänkt för en grov våldtäkt i en bostad i X [ortsnamn angivet] tätort sommaren 2016.

Arbetet med brottsutredningen beskrevs och enligt tidningen fanns det fler misstänkta gärningsmän. Två yngre kvinnor uppgavs förekomma som brottsoffer i utredningen.

I en nätartikel den 26 januari 2017 med rubriken Kvinnan hölls fast under gruppvåldtäkten berättades att åtal om våldtäkt hade väckts mot mannen. Tidningen återgav vissa uppgifter från utredningen och vad åklagaren påstod hade hänt. Bland annat berättades att en kvinna [detaljer om utförandet av övergreppet angavs].

Kvinnans målsägandebiträde uppgav för tidningen att hennes klient inte mådde bra, men avstod från att lämna fler kommentarer av hänsyn till sin klient. Om den tilltalade framgick att han var utländsk medborgare och att han nekade till brott.

Den 4 februari 2017 publicerades ytterligare uppgifter om utredningen i en nätartikel med rubriken Specialhund fann spår efter våldtäktsåtalad. Enligt tidningen kunde DNA-fynd i form av spermarester, som gjorts på platsen, kopplas till mannen. Artikeln illustrerades med ett fotografi från polisen på en polishund som stod till synes sniffande på en sovrumssäng.

Tidningen berättade vidare att det ”våldsamma sexbrottet” hade begåtts sommaren 2016, under en ”välbesökt fest i en lägenhet i X:s tätort”.

Mannens försvarsadvokat vidhöll sin klients oskuld och menade att bevisningen i målet var skral.

I en annan nätartikel den 4 februari 2017 med rubriken ”Slet i mig som jag är typ docka” återgav tidningen uppgifter som kvinnan lämnat i polisförhör.

Kvinnan, som uppgavs vara i 00-årsåldern [ålder angiven], hade berättat att en av killarna först tafsat på henne. Hon hade sedan slitits in i ett sovrum av flera personer varav två gärningsmän våldfört sig på henne. Av polisförhör med kvinnan framgick att hon gång på gång försökt säga ifrån:

” – Jag sa flera gånger ’lägg av era djävla svin’.”

I artikeln berättades vidare att kvinnan övermannades av killarna, som började dra av henne kläderna medan hon försökte streta emot. I polisförhör beskrev kvinnan skeendet:

” – De slet i mig som är typ [tras]docka.”

Om det fortsatta händelseförloppet skrev tidningen:

”Killarna får sedan ner henne i sängen där hon hålls fast och våldtas av en av gärningsmännen, enligt kvinnan. Till slut ger han upp eftersom hon sparkar så mycket. Men då ska den nu åtalade mannen ha tagit över för att våldta henne. Övergreppen ska ha skett när hon var fasthållen i armar, ben och hals. Några har vaktat dörren så att hon inte kunnat komma ut.”

Den 6 februari 2017 publicerades en nätartikel med rubriken Nytt vittne ska ge våldtäktsåtalad alibi, där nya uppgifter från utredningen om ett påstått alibi för den tilltalade presenterades.

I en artikel den 23 februari 2017 med rubriken Mannen går fri efter domen om gruppvåldtäkten rapporterades att mannen frikänts. Tidningen återgav delar av domen och redogjorde för hur tingsrätten resonerat.

Enligt tidningen hade tingsrätten bland annat ansett att bevisvärdet av de DNA-fynd som gjorts var reducerat med hänsyn till att en annan festdeltagare, tillika väninna till målsäganden, uppgett att mannen och målsäganden haft sex i lägenheten vid ett tidigare tillfälle.

Anmälan

Genom ombud anmälde målsäganden publiceringarna. I anmälan anfördes att tidningens rapportering varit alltför närgången. Artiklarna innehöll detaljer som beskrev övergreppen, vilket hade orsakat kvinnan ännu mer lidande.

X är en liten ort där alla känner alla och kvinnan mådde dåligt över att riskera att bli igenkänd som brottsoffer.

Vidare hade tidningens reporter under arbetets gång varit alltför påstridig i sina kontaktförsök med kvinnan och rättens övriga aktörer.

Artiklarna var skrivna på ett sätt som felaktigt antydde att kvinnan intervjuats av tidningen. Det var oetiskt och oansvarigt att publicera bilden på polishunden, som var tagen i den aktuella lägenheten.

Sammantaget hade tidningen orsakat kvinnan och hennes anhöriga en oförsvarlig publicitetsskada.

Tidningens svar

Genom sin ansvarige utgivare bestred tidningen att publiceringarna stod i strid med god publicistisk sed.

Sexuella övergrepp mot kvinnor som företeelse hade ett allmänintresse som motiverade att tidningen skrev om det aktuella fallet. Rapporteringen var inte för närgången. Händelsen var unik för X, men tidningens bevakning hade inte gått utöver vad som brukligt var.

Tidningens rapportering under hela processen låg inom ramen för det pressetiskt godtagbara. Varken brottsoffer eller misstänkta gärningsmän kunde identifieras genom det tidningen skrivit. Tidningen hade medvetet undvikit att ange sådana uppgifter, med hänsyn till de inblandade och deras anhöriga.

De uppgifter som publicerats hade ett allmänintresse och var relevanta för förståelsen av det åtalade brottet. Bilden på polishunden kom från förundersökningen och det var befogat att publicera den.

Tidningens reporter hade inte varit för påstridig under arbetet med artiklarna. Det stämde inte att reportern hade avvisats av någon.

PO:s bedömning

Frågan om hur tidningens reporter agerat under arbetet med att samla material till artiklarna handlar om yrkesetik och prövas inte av PO.

Sexuellt våld mot kvinnor som företeelse har ett betydande allmänintresse. När det gäller det enskilda fallet är emellertid allmänintresset i regel begränsat. Sexuella övergrepp är i första hand en sak för de inblandade och deras närmast anhöriga och i andra hand en fråga för domstolen.

En tidning som skriver om ett enskilt fall måste därför iaktta ett stort mått av försiktighet och undvika att de inblandade pekas ut för en större krets. I det här fallet har tidningen publicerat följande identifierande uppgifter:

  • Målsäganden var en kvinna i 00-årsåldern [ålder angiven].

  • Händelsen ska ha utspelat sig i en lägenhet i X tätort, vilket bland annat illustrerats med en bild inifrån lägenheten.

  • Händelsen ska ha ägt rum på en välbesökt fest sommaren 2016.

  • Den tilltalade var en man av utländsk börd som riskerade utvisning vid en fällande dom.


Även om tidningens avsikt inte varit att peka ut anmälaren innehåller rapporteringen uppgifter som gjort det möjligt för en krets som är större än hennes närstående att förstå vem artiklarna handlar om.

För pressetiskt klander krävs att det för den utpekade publicerats kränkande uppgifter. Tidningen har i denna del på ett alltför detaljerat sätt återgett hur övergreppet skulle ha gått till. Särskilt besvärande är de preciserade uppgifterna om vad anmälaren ska ha utsatts för.

En annan för anmälaren ytterst utlämnande uppgift är den om att anmälaren och den tilltalade tidigare haft en sexuell relation. Att uppgiften hämtats från domen förtar inte dess integritetskränkande verkan.

De utpekande uppgifterna i förening med de utlämnande detaljerna har förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Mot denna bakgrund hänskjuts ärendet till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl anmälaren som tidningen har yttrat sig till nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.