Bild från rånförsök kränkte ung kassörska (1)

februari 22 2017


Bärgslagsbladet klandras för en artikel och en bild där en ung kassörska i Arboga utsätts för ett rånförsök. Bilden visar anmälaren i ett läge där hon sannolikt fruktade för sitt liv. I kombination med texten har hon blivit identifierad av en större krets av personer. PO skriver ”Det åligger tidningen att visa största möjliga hänsyn till brottsoffer och inte exponera dem om inte deras identitet är av särskilt intresse.” Publiceringen av bilden utgör därmed en obefogad kränkning av anmälarens personliga integritet.

Bärgslagsbladet, exp. nr: 2/2017, dnr: 75/2016

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Bärgslagsbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 17 november 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Bärgslagsbladet till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen skrev

Den 19 maj 2016 publicerade tidningen en artikel med rubriken Försökte råna butik – fulla på stulen sprit.

Två 18-åringar hade stulit sprit från ett systembolag i Arboga, konsumerat alkoholen och därefter bestämt sig för att råna en butik i centrum.

De unga männen begav sig till Y (butik och plats angiven), beväpnade med en stor kniv. En av männen hotade den unga kassörskan med kniven och krävde att hon skulle öppna kassan. När hon förklarade att hon inte kunde göra det gick mannen in bakom kassan och tog tag om huvudet och ansiktet på kassörskan, samtidigt som han viftade med kniven framför hennes ansikte.

Två andra anställda försökte hjälpa sin kollega, männen avbröt då rånförsöket och flydde från platsen. Några timmar efter rånförsöket greps männen av polis. Männen dömdes för sina brott och kassörskan och hennes kollega tilldömdes sammanlagt 25
000 kr i skadestånd.

Till artikeln publicerades en bild från butikens övervakningskamera. På bilden syns en av männen ta tag i kassörskans huvud samtidigt som han hotade henne med kniv. På bilden syntes även den andra mannen.

Anmälan

X (namn angivet) anmälde artikeln till Allmänhetens Pressombudsman, PO.

Hon var kassörskan som hade blivit attackerad. Tidningen hade publicerat en omaskerad bild på henne i en utsatt situation. Hennes ansikte syntes inte särskilt tydligt, men då Arboga var en liten stad och hon var den enda med med en viss hårfärg på hennes arbetsplats framgick det tydligt att det var hon på bilden. Publiceringen resulterade i att många kunder ställde frågor om rånet, vilket var jobbigt för henne då hon försökte återgå till det normala.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin ansvarige utgivare, Daniel Nordström.

Det var en självklarhet att medier skulle visa största respekt mot brotts- och olycksoffer. I detta fall valde tidningen att publicera en omaskerad bild på anmälaren eftersom personen på bilden var omöjlig att identifiera.

Tidningen valde att publicera bilden enbart i print av hänsyn till anmälaren. Bilden publicerades inte digitalt på grund av risken för att den skulle delas i kanaler som tidningen inte hade kontroll över. En sådan spridning hade riskerat att öppna upp för spekulationer om vem det var som syntes på bilden och därmed innebära en eventuell publicitetsskada för anmälaren.

Med hänsyn till att anmälaren inte kunde identifieras på bilden ansåg tidningen att den inte hade brutit mot god publicistisk sed.

Kommentar från anmälaren

Anmälaren kommenterade tidningens svar och anförde, bland annat, följande:

Arboga var en liten stad och hon var den enda med med en viss hårfärg på hennes arbetsplats. Det var därmed enkeltför personer som sett bilden att identifiera henne. Det kom fram kunder som sa att de sett bilden i tidningen. Det hade kommit frågor från kunder efter själva rånförsöket också, men då visste ingen vem som blivit utsatt, efter publiceringen hade hon blivit ”tjejen som blev knivrånad på Y”.

Hon och hennes familj hade försökt dölja bilden för hennes lillebror. Genom publiceringen fick han se bilden i tidningen istället och ryktet spred sig på hans skola om att hans syster hade hotats med kniv.

Det var osmakligt att publicera en bild på en person som blev utsatt för en traumatisk händelse. Hon upplevde att tidningen valt ut den värsta bilden ur förundersökningen för att få en så bra artikel som möjligt.

PO:s bedömning

Omständigheterna i ett våldsbrott kan ha ett allmänintresse. Det kan bygga på allmänhetens behov av att känna till våldshandlingar som inträffat i offentlig miljö, för att utifrån det göra en personlig riskbedömning eller kräva åtgärder från rättsväsendet.

Det åligger emellertid tidningen att samtidigt visa största möjliga hänsyn till brottsoffer och inte exponera dem om inte deras identitet är av särskilt intresse.

I det här fallet har anmälarens identitet inte avslöjats genom namnpublicering eller någon bild som tydligt visar hennes ansikte. Av publiceringen framgår dock vilken butik som rånförsöket skedde i, brottsoffrets kön samt hennes hårfärg. Mot denna bakgrund, samt då Arboga är en större stad, har jag ingen anledning att ifrågasätta anmälarens uppgift om att hon blivit identifierad av en större krets av personer.

Det finns inget intresse för allmänheten att kunna identifiera anmälaren. Bilden visar anmälaren i ett läge där hon sannolikt fruktade för sitt liv. Publiceringen av bilden utgör därmed en obefogad kränkning av anmälarens personliga integritet.

Då tidningen inte sett till att bilden var tillräckligt maskerad har den förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada, för vilken tidningen bör klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren har yttrat sig till nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

På de grunder som PO har uttalat kan omständigheterna i ett våldsbrott ha ett allmänintresse samtidigt som det åligger tidningen att visa största möjliga hänsyn till brottsoffer.

Anmälarens namn har inte publicerats och bilden visar inte ansiktet på ett så tydligt sätt att det genom bildpubliceringen är möjligt att se vem som utsattes för brottet. Bilden i kombination med de uppgifter som lämnades i övrigt, om den butik där brottet skedde, att offret var en ung kvinna innebär dock att hon blivit identifierad av en större krets av personer. Bilden visar anmälaren i en utsatt situation och bildtexten beskriver det hon utsattes för. Publiceringen innebär därför en obefogad kränkning av anmälarens personliga integritet.

Pressens Opinionsnämnd delar således PO:s bedömning. Bärgslagsbladet ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.