Bild på mördad man

februari 17 2004


Exp nr 19/2004 AftonbladetEn bildpublicering av en mördad man som sågs bakifrån hängande ut genom en bildörr hadetillfogat de anhöriga en oacceptabel publicitetsskada. Vissa uppgifter om kopplingen mellan den döde och en brottsmisstänkt person förstärkte de anhörigas skada.


Publiceringen

Den 6 april 2003 publicerade Aftonbladet en artikel med rubriken 38-åring misstänkt för mordet på (A). I rubriken namngavs A. En 38-årig affärsman hade häktats för att ha förberett mord på gangsterledaren M och hans två närmaste män. Men 38-åringen var även aktuell i andra utredningar. Flera av hans affärsbekanta hade mördats under mystiska omständigheter. Den 26 oktober 2000 hade A, som var fondmäklare på en angiven finansiell institution, skjutits ihjäl med sex revolverskott i sin bil. Platsen för detta angavs i artikeln. Mordet betraktades först som en gåta och det verkade som att A hade bestämt träff med någon. Under mellanrubriken Hade affärer ihop framgick att kopplingen mellan männen granskades. Polisen var idag övertygad om att ha fångat en ledargestalt i den undre världen. Ovanför artikeln fanns en bild med bildtexten Fondmäklaren (A) hittades skjuten i huvudet i sin bil. I bildtexten namngavs A. På bilden sågs han bakifrån hängande död ut genom bildörren.

Anmälan

Aftonbladet anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A:s syster B. Hon ansåg att tidningen hade kränkt minnet av hennes bror. Anmälaren och hennes familj kände sig väldigt illa berörda av publiceringen. Bilden på den döde visade på en total brist på mänskligt medlidande. Aftonbladet hade dragit in bilden från internet, men skadan var ändå redan skedd genom tidningspubliceringen. Anmälaren ansåg vidare att artikeln var osaklig. Mellanrubriken Hade affärer ihop antydde att broderns död hade samband med illegal verksamhet, särskilt ekonomisk sådan med tanke på hans arbete som fondmäklare. Enligt anmälarens uppgifter var inte 38-åringen misstänkt för mordet utan det var fortfarande ouppklarat. Tidningens spekulationer om att anmälarens bror skulle ha stämt träff med mördaren hade ingen förankring i verkligheten. Tvärtom menade anmälaren att mycket talade för att brodern inte hade stämt träff med någon.

Tidningens yttrande

Tidningen ville allvarligt och uppriktigt be de anhöriga om ursäkt för bildpubliceringen. Det var ett misstag att bilden kom med i artikeln. Enda trösten var bildens lilla format, som gjorde det svårt att urskilja några detaljer. Vad gällde texten hade tidningen inte brutit mot god publicistisk sed. Där berättades bara att poliserna som utredde mordet på A intresserade sig för en 38-årig affärsbekant till honom som hade häktats för ett annat brott. Visserligen var 38-åringen inte misstänkt i strikt juridisk mening men i mer allmänt språkbruk, eftersom polisen granskade kopplingen mellan de två männen.

Anmälarens kommentar

Anmälaren fann det förvånande att Aftonbladet inte ansåg att den antydda kopplingen mellan A och 38-åringen bidrog till att misstänkliggöra hennes bror för ekonomisk brottslighet. Vidare hade publiceringen inte fog för sig om 38-åringen inte var misstänkt på strikt juridiska grunder. Beträffande bilden kunde anmälaren inte uppfatta det som en detalj att hennes bror hängde mördad ut genom bilens framdörr. Även om det inte syntes tydligt att det var just A så framgick det av bildtexten.

PO:s beslut

I beslut den 5 november 2003 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde följande:

Bilder på döda människor på den plats där de fallit offer för ett brott eller en olycka tillfogar i de flesta fall nära anhöriga en oacceptabel publicitetsskada. Jag välkomnar att Aftonbladet medgett att den anmälda bildpubliceringen var ett misstag. Det bör dock inte befria tidningen från pressetiskt klander.

I kombination med artikeltexten måste också mellanrubriken Hade affärer ihop uppfattas som ett spekulativt påstående om att A och
den häktade 38-åringen hadeljusskygga ekonomiska kontakter med varandra. Detta förstärker publicitetsskadan. Den fortsatta polisutredningen har enligt en kriminalinspektör inte fastställt någon annan koppling mellan den döde och 38-åringen än att de i ungdomen var klasskamrater och spelade ishockey i samma lag. En uppföljande publicering med den informationen hade i viss mån kunnat motverka skadan. Tidningen har dock inte åberopat någon sådan uppföljning.

Aftonbladet har i den anmälda publiceringen inte iakttagit god publicistisk sed.

Tidningens yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen beklagade än en gång bildpubliceringen och anförde att tidningen aldrig påstått att 38-åringen och A haft några ”ljusskygga ekonomiska kontakter” som PO tolkat det. Nämnden borde pröva vad tidningen faktiskt skrivit.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd finner på de skäl PO anfört att bildpubliceringen skall föranleda pressetiskt klander. Uppgifterna om namn och annat beträffande A, om 38-åringen och om en koppling mellan dem samt mellanrubriken i kombination med bilden förstärker enligt nämndens mening den publicitetsskada för A:s anhöriga som bildpubliceringen i sig innebär. Tillsammantagen är denna skada oacceptabel. Nämnden finner att Aftonbladet härigenom har brutit mot god publicistisk sed.