Bild på ung person klandrad 1

december 4 2007


Exp nr 107/2007 Fagersta-PostenTvå ungdomar, en pojke och en flicka, hade gripits av polis. I artikeln fanns en bild av flickan, ansiktet var maskerat men det gick att urskilja hennes hårfärg och kläder. PON slöt sig till PO:s bedömning att flickan genom publiceringen åtminstone blivit begränsat utpekad, vilket orsakade henne en oförsvarlig publicitetsskada.


Publiceringen

Under rubriken 16-åringar greps efter biljakt rapporterade Fagersta-Posten onsdagen den 6 december 2006 att två Fagerstaungdomar, en pojke och en flicka, hade gripits efter en omfattande polisinsats på måndagseftermiddagen. Den 16-årige pojken var misstänkt för bilstöld. I artikeln beskrevs upprinnelsen till gripandet. En person hade sett en bil nerkörd i skogen och tillkallat polis. När polisen kom till platsen sågs två ungdomar lämna bilen till fots. Bilen visade sig vara stulen i Hedemora. Ungdomarna greps helt odramatiskt efter en timme. De förhördes av polisen och flickan togs senare om hand av socialtjänsten. Pojken erkände och anhölls, därefter fördes han till Västerås för vidare förhör. Han släpptes sent samma dag. Under förhören hade han även erkänt ett ytterligare fall av bilstöld.

I anslutning till artikeln fanns två bilder. Den större bilden visade pojken när han låg framstupa över en motorhuv. Hans armar var böjda bakåt och två poliser höll i honom. Pojkens ansikte var maskerat med en svart fyrkant. Den täckte dock inte hela huvudet. Pojkens ljusblonda hår syntes även tydligt speglat i framrutan på bilen. Bredvid honom låg också en kamouflagemönstrad keps. Den mindre bilden visade flickan, en polis och en civilklädd man när de stod vid en polisbil. Polisen höll i flickans överarm. Flickans kläder syntes och hårfärgen kunde anas. Ansiktet var maskerat.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av flickans mamma. Hon anförde att hennes dotter inte haft någonting med bilstölden att göra. Flickan hade endast följt med och tittat på bilen. Tidningen hade inte behövt nämna dottern. Bilden var kränkande. Dottern hade gripits och framstod som en brottsling. Hon hade också bett om att inte bli fotograferad. Det var fruktansvärt att tidningen exponerade flickan på detta sätt.

Tidningen

Fagersta-Posten anförde att den omskrivna händelsen hade allmänintresse. Tidningen hade inte tagit ställning i skuldfrågan. Bilderna hade anonymiserats enligt gällande praxis. Texten gav heller inte tillräckliga ledtrådar om de gripnas identitet. För framtiden avsåg dock tidningen att strama upp rutinerna för anonymisering av bilder än mer. Det innebar emellertid inte att tidningen i detta fall avvikit från god publicistisk sed.

PO:s bedömning

I beslut den 3 september 2007 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde följande.

Frågor om ungdomsbrottslighet och tillgreppsbrott har ett allmänintresse. Pressetiken ställer emellertid höga krav på hänsynsfullhet när det gäller publiceringar rörande barn och ungdomar.

Av betydelse för den pressetiska bedömningen är om publiceringen innebar ett utpekade av flickan. Hennes ansikte var visserligen maskerat på bilden men kläderna syntes och hårfärgen kunde anas. Av texten framgick bl.a. hennes ålder. Vidare syntes på bilden av pojken identifierande kännetecken som hans ljusa hår och kamouflagemönstrade keps. Personer som visste att det fanns en koppling mellan flickan och pojken kunde också därigenom få ledning till flickans identitet. Min bedömning är att texten och bilderna sammantaget var tillräckliga för att medföra ett begränsat utpekande av flickan.

Av vikt i ärendet är också tidpunkten för publiceringen. Trots att flickan avfärdades från utredningen redan samma dag som gripandet skedde, publicerade tidningen bilden två dagar senare. Tidningen borde ha uppmärksammat detta.

Mot denna bakgrund anser jag att publiceringen har medfört en oförsvarlig publicitetsskada för flickan.


Tidningens yttrande till Pressens Opinionsnämnd.

Tidningen yttrade att flickan inte var avförd från utredningen vid publiceringstillfället.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden finner att tidpunkten för publiceringen inte kritiskt bör åberopas mot tidningen. På de av PO i övrigt anförda skälen finner nämnden att tidningen åsidosatt god publicistisk sed.