Brott mot barn II

mars 6 2012


Exp nr 20/2012, Kristianstadsbladet, 2012-03-06


Allmänintresset kring sexualbrott mot barn är stort. Detta är emellertid en brottslighet av ytterst integritetskänslig natur, i första hand för den som blir utsatt för övergreppet, men även för övriga närstående. I detta fall klandrades tidningen för att ha publicerat identifierande och felaktiga uppgifter rörande ett brott mot barn.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden klandrar Kristianstadsbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.

______________

Allmänhetens Pressombudsman (PO) har i beslut den 6 december 2011 hänskjutit en anmälan mot Kristianstadsbladet till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen skrev

Den 9 juni 2011 hade Kristianstadsbladet löpsedelsrubriken Åtal: Pappa våldtog sin dotter under flera år. På förstasidan fanns en mindre puff med texten Man åtalas för våldtäkt. Mannen åtalas för brott mot sin dotter och innehav av barnporr.

Inne i tidningen var rubriken Man misstänks för våldtäkt av sin egen dotter. Av ingressen framgick att mannen bodde iX kommun (en kommun angavs) och att han åtalats för ett stort antal sexbrott. Bland annat skulle han vid upprepade tillfällen ha våldtagit sin egen dotter och tagit barnporrbilder på henne.

Texten inleddes med att berätta att mannen erkänt att han förgripit sig på sin dotter. Saken nystades upp när en grannflicka anmälde honom. Polisen gjorde en husrannsakan i familjens hem och fann tusentals barnporrbilder och videofilmer. Nio av bilderna föreställde mannens egen dotter.

Mannen häktades i januari 2011 och satt fortfarande häktad ett halvår senare, när artikeln publicerades.

Mannen hade erkänt att han vid tre tillfällen våldtagit sin dotter, som då var i tioårsåldern.

Mannen var i 40-årsåldern och bodde i en villa i en ort i X kommun med sin hustru och sina barn. Villan har haft besök av en strid ström av barn varav flera, enligt uppgifter till tidningen, förhörts. Ryktena hade gått i samhället, men det var bara grannflickan som reagerat och gjort en polisanmälan.

Mannen åtalades även för barnpornografibrott. Han hade haft 2436 bilder och 529 barnporrfilmer i datorn. 138 av bilderna och 43 av filmerna bedömdes som särskilt grova.

Mot slutet av texten återkom tidningen till att mannen erkänt alla sexövergrepp mot dottern.

Anmälan

Artikeln anmäldes av mannen som artikeln handlade om. Han stod mycket riktigt åtalad för våldtäkt av barn, men inte av sin egen dotter. Han hade inte heller tagit barnporrbilder på henne och inte utsatt henne för sexuella övergrepp. Kristianstadsbladet hade blandat ihop hans dotter med en annan flicka, målsäganden i rättegången.

Tidningen hade tillstått detta i en mindre notis dagen efter under rubriken Rätt & Riktigt, men då var skadan redan skedd. Hans fru, föräldrar, vänner och arbetskamrater blev synnerligen upprörda när de genom tidningen fick reda på att anmälaren skulle ha våldtagit sin egen dotter, född 2009.

Artikeln hade även väckt stor uppmärksamhet i den by som han och hans familj bodde. Redan innan artikeln var det många som visste att anmälaren satt frihetsberövad och att det handlade om barnpornografi. Detta hade även hans arbetsgivare underrättats om.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin ansvarige utgivare att mannen som åtalats för ett stort antal sexövergrepp var omöjlig att identifiera för en utomstående. Tidningen hade bara angivit att han bodde i X kommun, inte namn, ålder eller bostadsort. Därigenom fanns det inte heller någon möjlighet att identifiera offren.

Uppgiften att han våldtagit sin dotter var fel och byggde på en poliskälla. När tidningen fick kännedom om felaktigheten ändrades artikeln på webben och det lades ut en rättelse med texten:

Tidigare har Kristianstadsbladet skrivit att åtalet gäller övergrepp på mannens dotter. Det stämmer inte. Mannen har erkänt att han utsatt en annan flicka isin närhet. Även en grannflicka har anmält mannen för brott.

En något mer utförlig rättelse infördes på den sedvanliga platsen för rättelser i papperstidningen.

PO:s bedömning

Allmänintresset kring sexualbrott mot barn är stort. Såväl när det gäller företeelsen, som för det enskilda fallet. Detta är emellertid en brottslighet av ytterst integritetskänslig natur, i första hand för den som blir utsatt för övergreppet, men även för övriga närstående.

Tidningens svåra uppdrag är att samtidigt som den berättar om händelsen skydda de berörda. Det kräver inte bara att de inblandade inte namnges, utan också att tidningen inte lämnar uppgifter som leder till att allmänheten kan gissa sig till vilka det handlar om. En viktig del i redovisningen är att de uppgifter som lämnas om brottet i artikeln är korrekta, utan att vara så detaljerade att de bidrar till en identifiering.

I det här fallet handlar det om en familj som bor i ett villaområde i ett mindre samhälle. Mannen i huset har länge suttit frihetsberövad efter att ha blivit polisanmäld av en granne. Att han är misstänkt för barnpornografibrott är känt. Därmed kan det anses givet att en del av befolkningen i samhället kan identifiera såväl mannen som hans hustru och två barn på uppgifterna i Kristianstadsbladets artikel. Även på hans arbetsplats är misstankarna mot honom kända.

Att mannen åtalas för våldtäkt mot barn är en korrekt uppgift. Men tidningen väljer att lyfta fram och fokusera på uppgiften att mannen skulle ha våldtagit sin dotter. Enligt löpsedeln under flera år. Även själva tidningsartikeln fokuserar på att mannen har våldtagit sin dotter. På två ställen slås det fast att mannen erkänt detta. Denna uppgift är felaktig. Därmed har tidningen brustit i sin grundläggande uppgift: att förmedla korrekta nyheter.

Det är bra att tidningen korrigerat artikeln på nätet och lagt till en rättelse. Rättelsen i tidningen är emellertid kortfattad och undanskymd. Den har till exempel inte en rubrik som berättar för läsaren vad notisen handlar om. Det finns ingen proportion mellan tidningens gravt felaktiga påstående dagen innan och rättelsen.

Jag har inte anledning att ifrågasätta att anmälaren och hans familj är identifierade av många, såväl på hemorten som på anmälarens arbetsplats. Oavsett kretsens storlek är dock påståendet att han våldtagit sin dotter fel och till avsevärd skada för honom. En rättelse är otillräcklig för att väga upp denna publicitetsskada.

Tidningen har brutit mot god publicistisk sed och bör klandras.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Tidningen har anfört bl.a. följande. Tidningens reporter fick uppgifterna från en polisman med god insyn i utredningen. Reportern hade inte anledning att ifrågasätta dem och hade inte heller möjlighet att kontrollera uppgifterna ytterligare, eftersom brottsoffren beskrevs som A och B i åtalet. X kommun har 80 000 invånare och ett flertal personer i kommunen har under denna tid varit föremål för polisutredning för våldtäkt och barnpornografibrott. Via tidningens uppgifter kan ingen som inte redan var insatt i förhållandena komma fram till att artikeln handlar om anmälaren.

Anmälaren har upprepat att de felaktiga uppgifterna i artikeln var kränkande för familjen. Skadan var redan skedd när rättelsen publicerades,

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.