Brottsmisstankar omskrevs i ett tidigt skede

oktober 27 2009


Exp nr 96/2009 Gefle DagbladEn namngiven artist uppgavs vara misstänkt för sexbrott. Åtal väcktes aldrig och förundersökningen lades ned dagen efter publicering. Genom att i ett mycket tidigt skede skriva om misstankarna tillfogades artisten en oförsvarlig publicitetsskada. En uppföljande publicering förtog inte skadan.


Publiceringarna

Den 14 september 2008 publicerade Gefle Dagblad på sin webbsida, gd.se, en artikel med rubriken Rapparen A (namnet angavs) misstänkt för sexuellt tvång – greps i (ortsnamn). I artikeln stod att A under föregående kväll hade gripits efter en konsert på ett gymnasiedisko. A misstänktes ha utövat sexuellt tvång mot en 15-årig flicka. Även en 21-årig man som medverkat vid konserten var misstänkt.

Enligt de första uppgifterna från polisen hade A varit misstänkt för våldtäkt och sexuellt tvång,vilket dock inte varit korrekt. A hade aldrig varit misstänkt för våldtäkt. Misstankarna mot honom om sexuellt tvång kvarstod dock, trots att han hade frigivits under natten. Den 21-årige medartisten var fortfarande misstänkt för våldtäkt och sexuellt tvång.

Polisen misstänkte att övergreppen hade skett i ett utrymme bakom scenen, som A och hans medartist hade tillgång till. Efter övergreppen berättade flickan vad som hade hänt för personal på platsen, vilka kontaktade polisen.

Tidningen hade sökt A och hans medartist för kommentarer.

Den 15 september 2008 löd tidningens förstasidespuff Känd rappare greps för sexbrott i (ortsnamn). Det skrevs att den välkände rapparen A hade gripits för sexuellt tvång mot en 15-årig flicka i samband med en konsert. En medartist misstänktes ha våldtagit flickan. Artisterna släpptes senare på natten, men var fortfarande misstänkta. På sin blogg tillbakavisade A anklagelserna.

Inne i tidningen utvecklades historien. Artiklarna illustrerades av ett foto på A samt en bild av platsen där konserten hade hållits. Under rubriken A misstänkt för sexövergrepp stod att flickan anfört att A tvingat henne att utföra sexuella handlingar, som inte inbegrep samlag, i ett artistutrymme bakom scenen innan konserten började. Den 21-årige medartisten skulle senare ha våldtagit flickan på samma ställe. A hade frisläppts av polisen vid tretiden på natten, eftersom jouråklagaren ansett atthan inte längre kunde påverka utredningen. Brottsmisstankarna kvarstod dock.

Polisen hade inte velat säga hur artisterna ställde sig till anklagelserna, men A nekade till anklagelserna på sin blogg. Han skrev bl.a. att våldtäktsmän förtjänade döden samt att ett bevis för att han var oskyldig var att han släppts så snart efter gripandet. Tidningen hade förgäves försökt att nå A för en kommentar.

Under rubriken A en rappare med rykte stod att A hade gjort sig känd som en skandal-artist. Han hade dömts för flera brott. Under helgen hade han uppträtt för flera hundra gymnasieungdomar. – Det var olämpligt att han uppträdde på diskot, sade en person som hyrt ut lokalerna där diskot ägde rum.

I en intilliggande faktaruta beskrevs bl.a. tidigare brottmålsdomar mot A, en vårdnadstvist som han varit part i samt hans skulder hos kronofogdemyndigheten.

Den 16 september löd rubriken Inte misstänkt längre. I ingressen stod att A inte längre var misstänkt för sexuellt tvång. – Förundersökningen mot honom är nedlagd eftersom det inte går att styrka brott, sade åklagaren.

Den 21-årige medartisten var dock fortfarande misstänkt för att ha våldtagit flickan. Åklagaren ansåg att det hade funnits grund för att gripa de två männen och ta dem till förhör, även om brottsmisstankarna mot A nu hade avskrivits.

Enligt A:s advokat var åklagarens beslut väntat. Advokaten och A skulle nu granska det som skrivits om händelsen och överväga om rättsliga åtgärder skulle vidtas.

Artiklarna från den 15 och 16 september publicerades även på nätet.

Anmälan

A anmälde Gefle Dagblad till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Han anförde i korthet följande.

I samband med en spelning hade en flicka haft sex med en bandkollega och sedan ångrat sig, varpå A blivit indragen i händelsen. A hade tagits till polisstationen, men släppts redan efter någon timme. Polisen hade meddelat att A omedelbart skulle tas bort från utredningen. Åklagare kunde dock inte fatta beslut om det förrän efter helgen.

Både anmälaren och hans bandkollega var nu friade från alla misstankar.

A hade lidit stor skada till följd av publiceringarna. Hans flickvän hade gjort slut och skivbolaget hade brutit kontraktet. Flera arrangörer hade avbokat planerade fram-trädanden och A hade i princip inga spelningar inbokade. A hade känt sig tvungen att åka utomlands.

A hade lämnat in en polisanmälan om tjänstefel (bilades anmälan) mot de poliser som gått ut med ett pressmeddelande där det felaktigt uppgavs att han och en medartist var gripna misstänkta för våldtäkt och sexuellt tvång.

Tidningens yttrande

Gefle Dagblad svarade att det varit väl känt att det var A som uppträtt på gymnasiediskot den 13 september. Han hade varit dragplåstret till diskot där 1 200 ungdomar närvarat. A var en idol för många ungdomar och deltagandet i arrangemanget hade inneburit ett stort ansvar. Tidningen hade mot denna bakgrund valt att namnge honom. Vidare hade nyheten om misstankarna mot A omnämnts på Flashback redan tidigt den 15 september och artisten hade själv kommenterat saken på sin blogg.

Artiklarna hade varit strikta nyhetstexter, utan spekulationer och obekräftade uppgifter. Det stämde att A och en medartist gripits misstänkta för våldtäkt och sexuellt tvång. Även uppgifterna om att A frigivits efter förhör, men att misstankarna mot honom då kvarstod, var riktiga. Dessa uppgifter kom från tre pressmeddelanden som polisen skickat ut under natten den 14 september (bifogades yttrandet till PO). När polisens brottsrubricering hade ändrats från våldtäkt till sexuellt tvång hade ändringen lagts ut på webben.

Gefle Dagblad hade försökt nå A, men denne hade avstått från att lämna några kommenterar.

Tidningen tillade att den följt upp saken och informerat om att misstankarna mot anmälaren sedermera avskrevs. Tidningen hade även skrivit om att Justitiekanslern beslutat om att inte inleda någon förundersökning mot de poliser som A anmält för förtal (artikeln bilades).

Anmälarens kommentar

A svarade via mejl att Gefle Dagblad hade publicerat en artikel på sin nätsida, gd.se, där det stått att han var misstänkt för våldtäkt. För att styrka detta bifogade anmälaren en länk till en annan webbsida, där ett faksimil från gd.se fanns publicerad.

PO:s bedömning

I beslut den 27 augusti 2009 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Anmälaren har anfört att en artikel med rubriken Rapparen A misstänkt för våldtäkt – greps igår publicerats på gd.se. Om en PO-anmälan gäller en nätpublicering måste anmälaren själv skicka med en utskrift av det som anmäls, där publiceringsdatum framgår. A har inte inkommit med en sådan utskrift och artikeln finns heller inte kvar på Gefle Dagblads webbsida, varför PO:s prövning inte omfattar den publiceringen.

Vad PO avser att pröva är om anmälaren tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada genom de övriga anmälda artiklarna.

Av de pressetiska reglerna följer att tidningar ska ta hänsyn till att en person som är misstänkt för brott i lagens mening betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Vidare bör en tidning noga överväga konsekvenserna av en namn-publicering som kan skada människor och avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

I artiklarna den 14 och 15 september stod att A misstänktes ha tvingat en 15-årig flicka att utföra sexuella handlingar. Den 16 september stod att förundersökningen mot anmälaren lagts ned.

Det var således mycket allvarliga beskyllningar som framkom mot anmälaren. Misstankarna ledde dock inte till åtal och förundersökningen mot anmälaren lades ned redan dagen efter att uppgifterna om anklagelserna publicerats.

En ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften förutsätter att tidningarna förhåller sig försiktigt till brottsmisstankar som bygger enbart på polisanmälningar. Genom att i ett mycket tidigt skede av det aktuella händelseförloppet skriva om misstankarna mot anmälaren tillfogade Gefle Dagblad denne en publicitetsskada som han inte ska behöva tåla. Det var visserligen bra att tidningen skrev att åklagaren lade ned förundersökningen, men uppföljningen förtog inte den uppkomna publicitetsskadan.

Mot denna bakgrund anser jag att Gefle Dagblad inte kan undgå pressetiskt klander.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att Gefle Dagblad ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att Gefle Dagblad ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.