Busschaufför utpekad som upprepad trafiksyndare

januari 31 2006


Exp nr 11/2007 Nya Ludvika TidningI en anonym insändare påstods att en bussförare, som så många gånger förr, gjort sig skyldig till brott mot väjningsplikten i samband med en trafikolycka. Det var fel. Allmänintresset motiverade inte publiceringen.Publiceringen

”Bussar i vansinnesfart” löd rubriken över en insändare i Nya Ludvika Tidning (NLT) den 13 april 2006. Apropå en kollision mellan en långtradare och en buss ondgjorde sig en anonym skribent över bussförares respektlösa och omdömeslösa framfart. Han hävdade att bussföraren som så många andra gånger gjort sig skyldig till brott mot väjningsplikten. Det verkade finnas en tro bland bussförare att vanliga trafikregler och hastighetsbegränsningar inte gällde dem. I tätorter kunde stora problem uppstå när bussarna dundrade förbi i vansinnesfart.

Anmälan

Insändaren anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. som körde bussen vid olyckstillfället. Eftersom Ludvika var en liten ort kände sig A. utpekad trots att namnet inte stod i tidningen. Han påstods ha struntat i väjningsplikten inte bara en utan flera gånger.

Tidningens svar

NLT hänvisade till att nyhetsartikeln om olyckan, som var införd den 8 april, inte nämnde vem eller vad som orsakat kollisionen. Det stodatt bussen rammats av långtradaren vilket snarare pekade ut långtradarchauffören som ansvarig. Insändaren tog inte sikte på någon enskild bussförare utan handlade om bussars framfart i allmänhet. Frågor som gällde säkerheten i och kring skolbussar hade stort allmänintresse. NLT förstod att bussföraren kände sig illa berörd av delar av insändaren, men det som publicerats innebar inte att han utpekats som klandervärd.

Anmälarens kommentar

Anmälaren hade särskilt reagerat mot påståendet att bussföraren liksom så många andra gånger gjort sig skyldig till brott mot väjningsplikten. Han hade inte gjort sig skyldig till något sådant brott.

PO:s bedömning

I beslut den 21 augusti 2006 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde PO följande.

På en ort som Ludvika torde kännedomen vara spridd om vem som körde den buss som var inblandad i den beskrivna olyckan. Jag bedömer därför att anmälaren blivit utpekad inför åtskilliga läsare trots att namnet inte publicerades.

Anmälaren anklagades i insändaren för att inte bara vid olyckstillfället utan också vid upprepade andra tillfällen ha åsidosatt väjningsplikten. Det var en allvarlig anklagelse. Anmälaren har också sammankopplats med vanemässigt åsidosättande av trafikreglerna och med vansinnesfart. NLT har inte presenterat några uppgifter som styrker beskyllningarna. (Upplysningsvis kan tilläggas att den polisutredning som överlämnades till åklagare den 9 maj 2006 konstaterade att långtradarchauffören körde mot rött ljus.)

Allmänintresset för insändarens svepande resonemang är ringa intill obefintlighetens gräns. Den är djupt kränkande för anmälaren och har tillfogat honom en oacceptabel publicitetsskada. För det bör Nya Ludvika Tidning klandras. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Tidningens yttrande

Tidningen anförde bl.a. Säkerheten i och kring skolbussar var ett ständigt återkommande ämne. Flera insändare hade behandlat ämnet som var hett i utgivningsområdet efter en bussolycka med flera dödsoffer för några år sedan. Insändaren fokuserade inte på någon enskild bussförare utan på bussars framfart i allmänhet även om ordet bussförare i singulars olyckligtvis användes i en mening.

I fråga om ett utpekande skett anförde tidningen att det fanns drygt 40-talet chaufförer i trafikområdet. För att möjligen kunna identifiera chauffören måste läsaren leta upp den tidigare artikeln. Vem gjorde sig det omaket.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd finner att A. får anses ha lidit en oacceptabel publicitetsskada. Tidningen har härigenom åsidosatt god publicistisk sed.