Chef utpekad som brottsmisstänkt

juni 7 2005


Exp nr 61/2005 Resumé
En chef misstänktes för våldtäkt. Uppgifter om hans ålder, arbetsplats och tjänsteställning var tillräckliga för att han skulle bli identifierad. Allmänintresset motiverade inte utpekandet.Publiceringarna

I Resumé nr 39/2004 uppgavs att en viss rikstäckande tidning (T) mörkat att en chef på tidningen misstänktes för våldtäkt. En med T konkurrerande tidning hade skrivit om saken tre dagar i rad. T hade bara haft en notis om saken i nätupplagan (som efter kort tid togs bort).

Det handlade om en medarbetare på T i arbetsledande ställning (A) som efter anmälan av en kvinna förhörts av polisen och delgetts misstanke om våldtäkt. Resumés artikel illustrerades med faksimil ur den andra tidningen där A:s ålder framgick. I kortare form, och utan faksimil, publicerades artikeln även i Resumés nätupplaga.

Resumé nr 42/2004 hade en notis om att T:s redaktionschef varit närvarande när A fördes till polisförhör från det hotell i Stockholm där det påstådda brottet skulle ha begåtts.

Anmälan

A anmälde artikeln i Resumé nr 39, motsvarande publicering i nätupplagan samt notisen i nr 42 till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Enligt A hade Resumé inte sökt honom för en kommentar och inte ens nämnt att han nekade till anklagelsen. A och hans familj hade kränkts och lidit skada av vad Resumé skrivit. Uppgifterna om A:s ställning på T och hans ålder gjorde att han blivit utpekad som misstänkt våldtäktsman. Han var den ende chefen på T i den aktuella åldern. A hade släppts efter en kvarts polisförhör. Förundersökningen lades ner efter ungefär en månad eftersom det inte fanns anledning att tro att något brott förövats.

Resumés svar

Resumé ansåg inte att anmälaren blivit utpekad. Det fanns tiotals män i arbetsledande ställning på redaktionen. Syftet med artikeln var att belysa hur olika de två konkurrerande tidningarna behandlade en händelse som rörde en chef på en av tidningarna. Därför hade det varit viktigt att skriva att det handlade om en person i arbetsledande ställning på T. I nr 44 hade Resumé rapporterat att förundersökningen lagts ner. Det hade inte gått att få tag på A veckan efter händelsen. Enligt uppgift i T:s telefonväxel var han sjukskriven.

Anmälarens kommentar

A framhöll att han inte varit sjukskriven. Reaktioner från människor i hans omgivning visade att de förstått vem artikeln handlade om. Uppgiften om att förundersökningen lagts ner kom för sent och placerades på undanskymd plats.

PO:s bedömning

Något entydigt utpekande av anmälaren har inte skett i Resumés nätupplaga. Inte heller den anmälda notisen ger anledning till några kritiska pressetiska synpunkter. Bedömningen gäller i det följande således endast publiceringen i Resumés pappersupplaga 39/2004.

Uppgifterna om anmälarens ålder, arbetsplats och tjänsteställning är tillräckliga för att han skall bli identifierad inför en viss krets av läsare, i synnerhet i en tidning med Resumés målgrupp. Jag betvivlar inte de uppgifter anmälaren lämnat om att bekanta till honom förstått vem det handlade om. Bland dessa torde finnas sådana som inte fått kännedom om våldtäktsanklagelsen på annat sätt. Utpekandet har därför medfört en publicitetsskada.

Som arbetsledare på en stor /tidning/ får anmälaren tåla närgången och kritisk granskning när det handlar om vad han gör i arbetet. I detta fall handlar det emellertid helt och hållet om hans privatliv. Det finns enligt min mening inte ett tillräckligt allmänintresse för den rapporterade händelsen för att ursäkta den publicitetsskada som utpekandet orsakat. Utpekandet utgör ett
tillräckligt stort avsteg från god publicistisk sed för att motivera pressetisk kritik mot Resumé.

Mot bakgrund av min uppfattning om utpekandet ser jag inga skäl att gå in på frågan om anmälarens möjligheter att bemöta de påståenden som tidningen gjort om honom.

Resumé bör klandras för avvikelse från god publicistisk sed. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Yttranden till Pressens Opinionsnämnd

Resumé framhöll att åldersangivelsen fanns i faksimilet och att användandet av detta som bildillustration varit relevant med hänsyn till artikelns syfte och mål. Enligt Resumé fanns uppemot tio män i arbetsledande ställning i sådan ålder att de skulle passa in.

A vidhöll vad han anfört hos PO.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden gör samma bedömning som PO av publiceringen i nr 39/2004 och finner att Resumé åsidosatt god publicistisk sed.