Corren klandras för utpekande av cykeltjuvar

juni 13 2024


Mediernas Etiknämnd klandrar Corren för att ha pekat ut en minderårig person som cykeltjuv. Den maskning av bilderna som gjorts i publiceringen var inte tillräcklig.

Corren, dnr. 23432, exp. nr 37/2024

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Corren för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 18 mars 2024 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Corren.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Anmälaren har i klagomål till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot en publicering på corren.se den 3 november 2023, med rubriken US-personal blev vittnen – filmade cykeltjuvarna.

Vad mediet publicerade

Publiceringen bestod av en artikeltext tillsammans med några bilder och ett filmklipp.

Ingressen

Marie blev vittne till när två cyklar stals utanför US. Hennes film hade nu lämnats som bevismaterial till polisen.

Innehållet i artikeln

Det var under torsdagen (den 2 november, MO:s anmärkning), mitt på dagen, som hon och hennes kollegor la märke till cykeltjuvarna, berättade Marie. Hon var undersköterska på Universitetssjukhuset i Linköping (US) och ville inte framträda med sitt efternamn.

– Vår avdelning ligger precis ovanför cykelparkeringen vid södra entrén. Vi såg en man som gick och tittade på cyklarna. Så nickade han åt en yngre person, ett minderårigt barn, som stod och höll i en cykel. Den här cykeln var väl inte fastlåst i cykelstället, så de kunde lyfta den i bakdäcket och ta med den, berättade Marie. 

En bil med en kvinna vid ratten körde fram, och mannen hängde upp cykeln bakpå bilen. Sedan gick han tillbaka till parkeringen. Då började Marie filma med sin telefon. 

– Det var lite folk vid cyklarna då, så de väntade. När de andra gått valde de en cykel till, sa Marie.

På hennes film syntes hur mannen och en yngre person gick omkring med nyckelband i händerna, som om de var på väg att låsa upp sina egna cyklar. Så valde de en till låst cykel, lyfte även den i bakdäcket, drog fram den till den väntande bilen och hängde upp den. 

– Då ringde vi Securitas. Och en av mina kollegor sprang ner för att stoppa dem. Hon hann fram till bilen och knackade på rutan, men då drog de iväg i full fart mot Garnisonsvägen, sa Marie. 

Marie lämnade över sin film till Securitas, som skickade den vidare till polisen. När Corren pratade med Marie på fredagseftermiddagen hade hon inte fått någon återkoppling från polisen än. 

Men Marie berättade att hon och hennes kollegor gjort egna efterforskningar. Bilens registreringsnummer syntes på filmen, den ägdes av en kvinna som var skriven i en stad i Sydsverige. På kvinnans Facebook fanns bilder av samma man som sågs utanför US, enligt Marie. 

– Cykelstölder är ett stort problem på US. Securitas sa att tjuvarna brukar klä ut sig till byggjobbare och slänga in cyklarna i en skåpbil, berättade hon. 

Har du själv blivit bestulen på din cykel?

– Inte här på US, men när jag bodde i stan blev jag av med flera cyklar. Man blir förbannad, sa Marie. 

Polisen bekräftade att en anmälan tagits emot efter det inträffade.

– Jag kan se att vi fått in att personal på US bevittnat en cykelstöld strax innan klockan 14, sa polisens presstalesperson Olle Älveroth.

Polisen hade patrullerat runt i Linköping efter uppgifterna som inkom. 

– Man har försökt få träff på ett fordon som ska ha lämnat platsen enligt de initiala uppgifterna, fortsatte Olle Älveroth.

Polisen övergick sedan till allmän spaning utan att hitta det eftersökta fordonet men hade ingen misstänkt i ärendet. 

Bilder

På bilder syntes två personer som stod bredvid varandra på cykelparkeringen. Båda hade svarta täckjackor. Mannen hade svarta träningsbyxor med någon text på sidan och barnet hade blå jeans. Deras huvuden var blurrade. Det såg ut som att båda höll nyckelband i händerna.

Filmen

Det som beskrivits ovan om bilderna syntes även i filmen. Personernas huvuden var blurrade nästan hela tiden. I en kort sekvens syntes dock att mannen hade en svart keps. Tidningen hade inte heller blurrat barnets huvud under en kort sekvens när mannen och barnet lämnade cykelparkeringen på väg till bilen. Bilen syntes med färg, men inget registreringsnummer. En cykel togs med av mannen och hängdes upp bredvid en annan cykel baktill på bilen.

På väg till bilen syntes barnet bakifrån med mörkt hår, ljusblå jeans, svart täckjacka och ljusa skor. Vid ett tillfälle i filmen skymtade även ett känt sportmärke på barnets jacka.

Anmälan

Anmälaren anförde att det som stod i tidningen var falskt. Cyklarna tillhörde anmälarens bror och dennes flickvän som vid tillfället satt inne på akutmottagningen.

Anmälaren hade varit i kontakt med polisen och det fanns inte heller några stulna cyklar rapporterade den dagen.

Dessutom var den yngre personen som syntes i filmen och på bilderna hans barn, och bara X år gammal. Hen var nu helt förtvivlad över att ha blivit utpekad av Corren på detta sätt.

Anmälaren reagerade framför allt starkt mot att tidningen hade exponerat hans barn och ansåg att bilderna och filmen borde tas bort.

Mediets svar

Corren svarade genom sin ansvarige utgivare Christer Kustvik. Han anförde att allmänintresset i den här historien bottnade i att Linköping var extremt drabbat av cykelstölder och US-området var en av de värst utsatta platserna. Corren ansåg det därför av största vikt att kunna skildra hur det gick till när cyklar stals.

Men, eftersom det var ett ringa brott hade tidningen valt att anonymisera personerna genom att blurra ansiktena/huvudena på bilderna och i filmen. Genom registreringsskylten (som också blurrats) fick Corren information om att bilen var registrerad i södra Sverige, men det var tillvägagångssättet som var det intressanta, inte individerna. Anonymiserandet gjorde att tidningen inte tyckte att den spridit personernas identitet till en vidare krets

Corren bedömde trovärdigheten hos vittnena som stor. De hade gett tidningen en film som var betydligt längre än den som publicerades och filmen bekräftade det som sas i den publicerade texten. Bland annat berättade vittnet hur en kollega sprang ut och försökte stoppa bilen, slog på rutorna på bilen, men att bilen trots det for i väg. Corren hade frågat polisen om händelsen och fått bekräftat att det fanns en polisanmälan om cykelstölder på sjukhusområdet den dagen.

Anmälarens kommentar

Anmälaren hade inget att tillägga mer än att hans X-åriga barn hade skadats av detta.

Medieombudsmannens bedömning

MO ska pröva om en enskild person utsatts för en oförsvarlig skada av det som publicerats. För att avgöra det väger jag allmänintresset mot det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

Det finns ett stort allmänintresse av att rapportera om brottslighet i samhället. Även om en enskild cykelstöld i sig inte är att betrakta som ett allvarligt brott är omfattningen av stölderna sådan att medier måste kunna bevaka och rapportera om ämnet. Jag har därför inget generellt att invända mot att Corren gjort publiceringen.

I det aktuella fallet påstår mediet, via intervjuer med personal på sjukhuset, att det skett en cykelstöld av två cyklar och att de personer som fotograferas och filmas är tjuvarna. Anmälaren hävdar att det inte handlar om någon stöld, utan om ett vanligt besök på sjukhuset. Det är inte MO:s sak att slå fast vad som är sant eller falskt i denna historia, utan om anmälaren pekats ut på ett sätt som orsakat honom eller hans familj en oförsvarlig skada.

När en tidning pekar ut någon som brottslig måste den vara mycket noggrann med att ha belägg för uppgifterna, samt vara försiktig med utpekandet, särskilt om det finns barn och ungdomar med i bilden. Barn har en särskilt skyddsvärd ställning inom medieetiken.

Barnet på bilderna och i filmen är efter vad som anförts X år. Av bilderna eller i filmen framgår det inte att hen spelar någon framträdande roll i den påstådda händelsen med cykelstölden. Hen är förvisso svåridentifierad men kläderna, om än vanliga, det mörka håret, hens gångstil och även bilen, gör att hen sammantaget kan kännas igen av åtminstone en begränsad krets. Blurrningen är till viss del slarvigt gjord. 

Även ett ringa utpekande, inför en liten krets personer, kan vara mycket skadligt, om uppgifterna som publiceras är allvarliga. I det här fallet handlar det om ett barn som inför den kretsen på lösa grunder pekas ut som tjuv.

Min sammantagna bedömning är därför att mediet utsatt barnet i filmen för en oförsvarlig skada. Correns försök att anonymisera hen har inte varit tillräckliga. För det bör tidningen klandras.

Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Mediet har yttrat sig i nämnden och sammanfattningsvis anfört följande.

Oavsett hur det förhåller sig i skuldfrågan och om anmälarens påstående om den anhörigas ålder stämmer har något utpekande inte skett. Blurrningen är bra, inte alls slarvig. Svart jacka, vanliga jeans, vita sneakers och en högst ordinär gångstil är inte utpekande.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Corren för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordföranden Johan Danelius, Stefan Johansson, Kristina Svahn Starrsjö och Christine Lager samt Hanna Nyberg, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Eva Burman, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Annika Levin, Filippa Bergin, Robert Hårdh, Göran Collste, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.

Ledamoten Gertrud Åström förklarade sig skiljaktig och anförde följande.

Jag delar inte MO:s och nämndens beslut att en anhörig till anmälaren pekats ut och därmed utsatts för oförsvarlig skada. Namn, foto, ålder eller annan uppgift såsom hemort rörande någon av de två personerna i anmält inslag publiceras inte. Den mobilfilm som publicerats har blurrats. Jag noterar att anmälaren inte vänt sig till tidningen för att lägga upplevda sakfel till rätta då han identifierat den anhöriga. Jag delar uppfattningen att blurrningen kunnat vara mer omfattande.