DN klandras för artiklar om förre talmannen Urban Ahlin

april 3 2019Dagens Nyheter inledde i december 2017 en serie artiklar om dåvarande talmannen Urban Ahlin. Bland annat vittnade tidigare medarbetare till talmannen om hur denne kränkt, hotat och trakasserat dem. Pressens Opinionsnämnd klandrar tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed genom att utan belägg ha uttalat påståenden som kunde uppfattas som att Urban Ahlin under många år sextrakasserat flera kvinnor och för att ha använt begreppet ”svin” vid sin beskrivning av honom.

Dagens Nyheter, exp. nr. 15/2019, dnr. 18085

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Dagens
Nyheter för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 30
november 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en
anmälan mot Dagens Nyheter till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 7 december 2017 inledde Dagens Nyheter en serie artiklar om
dåvarande tal­mannen Urban Ahlin. De första publicerades på tidningens
webbplats.

Under månaderna som följde
publicerade tidningen en stor mängd artiklar i samma ämne. Nedan följer en
sammanställning av de artiklar som bedömts i detta ärende. Innehållet i den
tryckta tidningen (märkt DN nedan) och på webb­platsen
(dn.se) är huvudsakligen detsamma, men
materialet kan vara disponerat på olika sätt, publicerat olika dagar och i
olika artiklar.

 • Medarbetare
  vittnar om talmannens kränkningar och sexuella trakasserier
  , dn.se den 7
  december 2017
  .
 • Urban
  Ahlin nekar till alla anklagelser
  , dn.se den
  7 december 2017.
 • Regnér:
  ”Det finns ingen gräddfil för talmän”
  , dn.se den
  7 december 2017.
 • Ygeman om
  Ahlin: ”Anklagelserna är allvarliga”
  , dn.se den
  7 december 2017.
 • Partiets
  förljugna nolltolerans
  (ledare), DN den 8 december 2017.
 • Talmannen
  anklagas för hot, mobbning och sexuella trakasserier
  , DN, den 8
  december 2017
  .
 • ”Det är
  rykten som sprids”
  , DN den 8 december 2017.
 • Fler
  kvinnor vill berätta om anklagelserna mot Urban Ahlin
  , dn.se den 8 december
  2017
  .
 • Riksdagsdirektören
  hade samtal med Ahlin ”uppfattades som burdus”
  , dn.se
  den 8 december 2017.
 • Sahlin
  bekräftar utredning om sexuella trakasserier
  , dn.se
  den 8 december 2017.
 • Ann Linde
  (S) försvarar Urban Ahlin
  , dn.se den 8 december 2017.
 • Björn
  Söder (SD): Ahlin en av de bästa talmän vi haft
  , dn.se
  den 8 december 2017.
 • Sahlin
  bekräftar utredningen mot talmannen
  , DN den 9 december 2017.
 • Samtal
  har hållits med Ahlin om ledarskapet
  , DN den
  9 december 2017.
 • Urban
  Ahlin bekräftar: Ställer inte upp i riksdagsvalet
  , dn.se
  den 11 december 2017.
 • Oklart vad
  som ska göras med vittnesmål mot Ahlin
  , dn.se den
  12 december 2017.
 • Oklart
  vad som händer med vittnesmål om Urban Ahlin
  , DN
  den 12 december 2017.
 • Karin
  Eriksson: Därför uppfattas anklagelser mot Ahlin som del av en maktkamp
  , dn.se den 13
  december 2017
  .
 • Urban
  Ahlin utreds av Riksdagsförvaltningen
  , dn.se
  den 13 december 2017.
 • Därför
  ses anklagelserna mot talmannen som en del av en maktkamp
  , DN den 14
  december 2017
  .
 • Riksdagsdirektören
  ska utreda Ahlin
  , DN den 14 december 2017.
 • S anlitar
  advokatbyrå för att utreda anklagelser mot Urban Ahlin
  , dn.se den 4
  januari 2018
  .
 • S anlitar
  advokatbyrå för att utreda anklagelser
  , DN
  den 5 januari 2018.
 • ”Vi är så
  många som konstant blir ifrågasatta och ignorerade”
  , dn.se den 7
  januari 2018
  .
 • ”De
  avfärdar på ett fult sätt alla anonyma vittnesmål”
  , DN den 8 januari 2018.
 • Tyst i S
  om talmannen
  (ledare), DN den 9 januari 2018.
 • Kritiken
  mot tystnadskultur i partiet möts med tystnad
  , DN
  den 9 januari 2018.
 • Riksdagen
  undviker frågan om förtroende för Ahlin
  , dn.se den
  20 januari 2018.
 • Riksdagens
  ledamöter undviker frågan om förtroende för Ahlin
  , DN
  den 21 januari 2018.
 • ”Sms:en
  har varit oprofessionella”
  , dn.se den 23 februari 2018.
 • ”Ahlins
  sms var oprofessionella”
  , DN den 24 februari 2018.
 • ”Medarbetare
  har tagit illa vid sig”
  , dn.se den 28 februari 2018.
 • Ahlin
  frias från kränkande behandling – men använde härskartekniker
  , DN den 1 mars
  2018
  .
Följande genomgång av innehållet
är baserad på publiceringarna i den tryckta versionen av tidningen. Uppgifter
som endast publicerats på nätet och har bety­delse för ärendet noteras
tillsammans med relevant tryckt publicering.

Talmannen anklagas för hot, mobbning och sexuella trakasserier, den 8 december 2017

Riksdagens talman hade ansvaret
för att hantera anklagelser om sexuella trakas­serier. Personen som innehade
denna position, Urban Ahlin, hade själv anklagats för att ha utsatt en kvinnlig
medarbetare 2008.

I en granskning av DN vittnade nu
fler kvinnor om att de hade utsatts för kränk­ningar av talmannen. Flera av dem
hade dock inte vågat anmäla till partiet. Urban Ahlin nekade till alla
anklagelser.

Tidningen skrev:

”Bakgrunden är att Urban Ahlin själv anklagas för just sexuella
trakasserier, mobbning och hot – av flera kvinnor, visar DN:s granskning. Flera
av dem har dock inte vågat anmäla till partiet, trots att Socialdemokraterna
har uppmuntrat kvinnor att ta kontakt via en specifik mejladress under
Metoo-kampanjen.”

År 2008 var Urban Ahlin vice
ordförande i utrikesutskottet i riksdagen och Socialdemokraternas utrikespolitiske
talesperson. En yngre medarbetare hade anmält till partiets kanslichef att hon
utsatts för sexuella trakasserier.

Händelsen hade hanterats av
partiets dåvarande gruppledare Sven-Erik Österberg. Han citerades:

” – Samtalet dem emellan gick för långt och blev lite för intimt och
kladdigt. Jag talade med honom och sa att han i sin chefsposition borde ha
förstått att han skulle ha backat tillbaka. Det var olämpligt av henne också,
men den äldsta har alltid störst ansvar för att stävja.”

Saken hade uppmärksammats av bland
annat Expressen och Aftonbladet två år senare. Ahlin citerades:

” – Jag blev kallad till gruppledningen för att hon kände sig kränkt.
Jag tyckte det var synd, naturligtvis, men kränkt är ett subjektivt begrepp.
Det löste sig med att hon inte jobbade med mig i fortsättningen. Det är allt.”

Kvinnan omplacerades på egen
begäran. Flera tjänstemän som DN talat med hade uppgivit att Urban Ahlin
agerade snabbt. En anonym källa berättade att han tagit kontakt med viktiga
personer i partiet. Han medgav för dem att han agerat felaktigt när han inledde
relationen. Men han var tydlig med att det var kvinnan som tagit initiativet
och att hon haft relationer med andra män i partiet tidigare, att han bara var
en i mängden som ”utsatts” för henne.

DN hade talat med kvinnan:

” – Det var inte ömsesidigt, vi har aldrig haft en relation. Jag har
aldrig varit intresserad av honom, jag tyckte bara att det var obehagligt.”

” – Jag hade fått mitt drömjobb i utrikesutskottet och var jätteglad
för det, men jag märkte ganska snabbt av intresset från Urban. Han pratade ofta
om kvinnor och sitt sexliv och gjorde sexuella anspelningar. Jag minns att jag
frågade en kollega om det. Svaret var att det var hans jargong och den fick man
acceptera.”

” – Den röda tråden i hans beteende gentemot mig kan summeras med att
han var väldigt fixerad av sex och ville prata med mig om sex hela tiden, på
flygplan, mellan möten, på jobbet. Det kändes inte professionellt. Jag var
provanställd, vilket han påminde mig om flera gånger. Under en tjänsteresa
försökte han ta sig in på mitt hotellrum. Han skickade kodade sms med
förkortningar av sexuella an­spelningar om mig och vad han tyckte om hur jag
såg ut, trots att jag bad honom att sluta flera gånger på olika sätt. När han
inte gjorde det gick jag till min chef och bad om att få bli omplacerad. Jag
kände ett stort stöd, i alla fall till en början.”

Kvinnan poängterade att det aldrig
rörde sig om några fysiska övergrepp eller beröring.

Under ett par veckors tid hade DN
talat med ett 30-tal personer, bland dem perso­ner som varit aktiva i och kring
Socialdemokraterna 2008. Ingen ville framträda med namn i artikeln.

Kvinnans berättelse bekräftades av
sex av varandra oberoende personer med in­syn i ärendet. En av dem, en socialdemokrat,
tittade på ärendet 2009, alltså efter Sven-Erik Österbergs internutredning.
Grunden hade varit sms-konversationer mellan Ahlin och kvinnan. Källan
citerades anonymt:

” – Jag har aldrig sett tydligare sexuella trakasserier än de sms:en.
Det var uppenbart att de inte hade en relation och att hon flera gånger bad
honom att sluta.”

En annan källa bekräftade
uppgifterna om sms:en:

” – Det finns en utredning gjord där alla sms:en finns bevarade. Jag
hade flera samtal med den kvinnliga medarbetaren, hon låg i mitt knä och bara
grät. Ahlin sa till henne att hon inte kände någon, att hon inte hade någon
framtid i partiet utan honom.”

Samma källa hade berättat att
Urban Ahlin försökt förmå kvinnan att avsluta det förhållande hon var i:

” – Han pratade om hur han åt Viagra och hur hård det gjorde honom. Hon
var i direkt beroendeställning, han sa att hon skulle förlora jobbet.”

Flera personer hade sagt till DN
att de hört Ahlin tala om att han köpt potens­medel under tjänsteresor.

Flera uppgiftslämnare hade i dag
dåligt samvete för hur de hanterade situationen med kvinnan:

” – Det har gnagt i mig att jag inte stod på mig”, sade en högt
uppsatt social­demokrat med god insyn.

” – Blev man ovän med Urban Ahlin under den här tiden kunde han stänga
ute en från alla uppdrag och sätta stopp för ens karriär i partiet”
, säger
en annan.

DN hade varit i kontakt med ett
stort antal medarbetare som arbetat för Ahlin de senaste tio åren. De hade,
oberoende av varandra, tecknat en bild av arbetet runt talmannen: management by
fear, vilket kunde översättas med skräckvälde.

” – Han ägnar sig åt systematiskt maktmissbruk. Hela tiden
konfliktsökande, sär­skilt mot kvinnor”
, säger en mångårig medarbetare.

En anonym tjänsteman i
talmanskollegiet citerades:

” – Han kunde svänga snabbt, bli jättearg och sur och säga elaka saker.
Han testade folk på ett aggressivt sätt.”

” – Flera medarbetare har tagit psykologhjälp för att över huvud taget
orka gå till jobbet. Han vet precis vilka knappar han ska trycka på för att bryta
ned med­arbetares psyke, detta har särskilt riktats mot kvinnor. Det är
anmärkningsvärt att en person med hans egenskaper får ett så fint och upphöjt
ämbete som talman i riksdagen. Ska en sådan man, som beter sig så vidrigt, få
vara rikets andra person i rang näst kungen och dessutom ytterst representera
den svenska demo­kratin?”

Narcissist och mobbningsmentalitet
var ord som återkom i beskrivningarna av talmannen. Flera hade sagt att de var
rädda för honom, även om de var etablerade och hade höga poster i partiet.

Ytterligare en anonym källa:

– Han försöker avhumanisera människor så att de ska tro att de inte
har något värde. Hoten kan handla om att misskreditera en inför andra viktiga
personer.”

Vid flera tillfällen hade försökt
gjorts att få honom att sluta bete sig illa, men det hade varit förgäves
eftersom han backades av personer med stor makt i partiet.

Högt uppsatta socialdemokrater
hade berättat att Ahlin under sina tjänsteresor ofta påvisat ett gränslöst
beteende:

” – Han kunde bete sig väldigt opassande, han var fysisk och framfusig
och kunde till och med dra fräckisar i väldigt känsliga situationer”
,
berättade en person i den tidigare partitoppen.

En person som länge jobbat med
Ahlin beskrev det så här:

” – Alla gillar inte honom, han kan vara tuff och rentav dryg som
person. Men jag har aldrig uppfattat några sexuella trakasserier.”

Det fanns också de som menade att
han utsatts för smutskastning av politiska skäl, främst för att han var en
USA-vän.

”Det är rykten som sprids”, den 8 december 2017.

Urban Ahlin (S) dementerade alla
uppgifter i DN:s granskning. Han hävdade att de kom från personer som ville
honom illa:

” – Du är helt grundlurad”, sa han till DN:s reporter.

Artikeln var en
fråga/svar-intervju. Den återges här huvudsakligen i förkortad version.

I artikeln förde Urban Ahlin fram
att 2008 handlade saken om att kvinnan ville byta jobb och inte längre jobba
med honom. Det hade inte handlat om sexuella trakasserier, utan varit ett
internt personalärende, som han inte ville kommentera.

Frågan om sms hade dykt upp två år
senare när en tidning skrev om händelsen från 2008. Då hade han visat sina sms
i telefonen för Sven-Erik Österberg och fått veta att denne talat med kvinnan
som sagt att det inte förekommit några sex-sms. Ahlin citerades:

” – Jag har aldrig någonsin skickat ett sex-sms till någon kvinna, inte
ens till min egen fru.”

Han förnekade uppgiften från
kvinnan att han försökt ta sig in i kvinnans hotell­rum under en tjänsteresa.
Därefter kom intervjun in på en utredning som skulle ha gjorts ett år efter
händelserna kring den berörda kvinnan, alltså 2009. Denna del av artikeln
återges ordagrant:

Vi har förstått att det gjordes en utredning även 2009?

” – Det har jag ingen aning om. Jag har aldrig hört talas om den. Vad
spännan­de. Du måste förstå Josefin att det är väldigt mycket lögner och rykten
som har spritts under de här åren.”

Den kom fram till att du visat ett olämpligt beteende och utredningen
bestod bland annat av sms.

” – Haha, vad spännande. Som sagt, jag har visat upp sms. Det där tror
jag faktiskt inte på. Det här är helt ny information för mig. Jag är helt
supersäker på att det inte finns några sex-sms, för jag har aldrig skickat
några. Du pratar om förkortningar. Det enda jag kan tänka mig som en
förkortning är det här, vi var jätteglada över att hon började hos oss. Hon
kallade sig själv ’en skänk från ovan’. Då hade jag en förkortning som var ’My
precious gift from heaven’. Det är det enda jag över huvud taget kan komma på
som gäller förkortningar. Det finns inget som har med sexanspelningar att
göra.”

Vi har pratat med personer som sett material från utredningen.

” – Allt du har sagt hittills, ska jag vara ärlig och säga, är från
personer som inte haft insyn i vad det här handlar om. Det är personer som
antingen har spritt rykten själva eller fallit offer för ryktesspridning.”

Enligt våra uppgifter har du spridit bilden av att du och kvinnan hade
en ömsesidig relation.

” – Haha, detta är helt fantastiskt, det har jag aldrig sagt. Om du ringer
runt till mina medarbetare kommer du få veta att det har de aldrig hört mig
säga. Det är en helt befängd lögn. Vi har aldrig haft en relation. Absolut
inte. Det är skönt att kunna få avliva det ryktet då. Hur många har ni pratat
med?”

Sammanlagt är det ett 30-tal personer.

” – Jag hoppas du förstår att det finns många som jobbat med mig och
det finns ju några som skulle säga att de inte har hört talas om detta. Jag har
hela tiden betonat raka motsatsen, att det absolut inte handlade om något
relationsdrama.”

Flera av varandra oberoende personer som har jobbat för dig beskriver
ett slags skräckvälde. De använder orden ”management by fear”. Vad säger du om
det?

” – Det känner jag inte igen mig i faktiskt. Jag blir ganska förvånad
över det. Under åren jag har jobbat har jag haft nästan samma personal hela
tiden. Ett hardcore-gäng som har jobbat ihop. Jag vet inte vilka de
medarbetarna skulle vara som säger det. Jag tvivlar däremot inte på att det
finns de som ser mig som en tuff politisk motståndare för att jag säger vad jag
tycker. Jag vill understryka att jag är tuff både mot kvinnor och män i så
fall.”

Vi har pratat med personer som säger att de är rädda för dig. Varför är
det så tror du?

” – Jag har ingen aning om det. Hur ska jag kunna försvara mig mot det?
Om jag visste vem och var och i vilket sammanhang skulle jag kunna ge dig ett
svar.”

/…/

Jag kan säga att den samstämmiga bilden är att folk är rädda för dig.

” – Den samstämmiga bilden? Du förstår vad du säger va, Josefin? Så du
har pratat med socialdemokrater i Mariestad, i mitt distrikt, i
riksdagsgruppen, i riksdagsförvaltningen?”

Det är tillräckligt många för att jag ska ställa frågan i alla fall.

” – Men Josefin. Jag känner just nu en oerhörd frustration när jag hör
att du talat med människor som har en helt felaktig bild över allt som det här
har handlat om. Du är ärligt talat helt grundlurad av personer som försöker
sprida illasinnade rykten och bara slänga skit på mig. Har det varit ett
problem med Urban Ahlin som utskottsordförande? Har han fått ett minskat
förtroende någon gång? Har ledamöterna velat lämna mitt utskott? Gör du en sån
undersökning och kollar med folk så kommer du att märka att det är motsatsen.”

En annan uppgift är att du ska ha pratat om och köpt potensmedel under
tjänsteresor?

” – Haha, jag vet vad det där handlar om. Jag informerade om att det
finns Viagra att köpa i Ryssland. Jag vill inte prata om det faktiskt.

Regnér: ”Det finns ingen gräddfil för talmän”, dn.se den 7 december 2017.

Nätpublicerad intervju med
jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Hon öppnade här för att ärendet från 2008
skulle kunna komma att utredas igen.

Ygeman om Ahlin: ”Anklagelserna är allvarliga”, dn.se den 7 december 2017.

Nätpublicerad intervju med Socialdemokraternas
gruppledare Anders Ygeman. Han betecknade anklagelserna som graverande.

Tidningen skrev:

”Efter att DN har publicerat sin granskning gällande Urban Ahlin har
tal­mannen framträtt i bland annat Aktuellt, vilket i sin tur har fått flera av
DN:s uppgiftslämnare med god insyn att reagera.”

En anonym källa citerades:

” – Det är ren och skär lögn att Urban Ahlin inte nåtts av information
om att hans ledarstil är under all kritik. Mobbning, personangrepp och att
skapa ett skräckvälde är vad han ägnat sig åt. Kritik har riktats mot honom vid
upprepade tillfällen. Han har även getts många chanser att förändra sitt
beteende. Det är beklämmande att se hur talmannen ljuger Sveriges befolkning
rakt upp i ansiktet på bästa sändningstid. Det hör också till bilden att han är
extremt manipulativ.”

Partiets förljugna nolltolerans (ledare), den 8 december 2017.

”Inte nog med att han, av partikamrater, beskrivs som ett
maktmissbrukande svin som beter sig så illa och opassande att de måste ha
psykologstöd för att orka gå till jobbet. Dessutom ska han ha trakasserat och
hotat flera kvinnor, varav en så allvarligt att det startades en
internutredning – och kvinnan bad om att få bli om­placerad.”

”Samma man, som alltså ska ha försökt lura in en ung, kvinnlig kollega
på sitt hotellrum och hotat med att avsluta hennes karriär.”

Ann Linde (S) försvarar Urban Ahlin, dn.se den 8 december 2017.

Nätpublicerad intervju med EU- och
handelsminister Ann Linde. Generellt om de sexuella anklagelserna sa hon:

” – Jag har aldrig sett något sådant eller upplevt något sådant, och
jag har jobbat nära Urban Ahlin i många år.”

” – När det gäller ledarstilen har Urban Ahlin en väldigt tuff
ledarstil, men min uppfattning är att det har varit likadant både mot män och
mot kvinnor, det har inte varit särskilt tufft mot kvinnor.”


Björn Söder (SD): Ahlin en av de bästa talmän vi haft, dn.se
den 8 december 2017.

Nätpublicerad intervju med andre
vice talman Björn Söder (SD). Han ansåg att Urban Ahlin skötte sitt uppdrag på ett
väldigt bra och lyhört sätt.

” – Han har en väldigt bra ledarstil.”

Sahlin bekräftar utredningen mot talmannen, den 9 december 2017.

Mona Sahlin, tidigare S-ledare,
bekräftade för DN att det gjordes en utredning om Urban Ahlin och anklagelserna
om sexuella trakasserier 2009, men hon ville inte kommentera innehållet vidare.

Samtal har hållits med Ahlin om ledarskapet, den 9 december 2017.

Riksdagsdirektören Kathrin
Flossing bekräftade för DN att hon haft samtal med Urban Ahlin om hans
ledarskap, men ville inte kommentera vad som sagts i ett enskilt samtal.

Ahlins framträdande i Aktuellt
kommenterades av flera anonyma källor. Citatet från källan i intervjun med
Anders Ygeman (se ovan) publicerades igen. Ytter­ligare två citerades:

” – Alla vet hur han är. Att han inte känt till kritiken som riktats
mot honom är bara dumheter. Hans olämpliga beteende är en öppen hemlighet i
förvaltningen. Många tjänstemän har inte orkat eller velat jobba kvar med
honom.”

” – Han är inte ärlig när han avfärdar uppgifterna om kränkningar och
härskar­teknik. Personalomsättningen på hans stab tyder dessutom på det
motsatta. Han är den värsta chef jag haft.”

Urban Ahlin bekräftar: Ställer inte upp i riksdagsvalet, dn.se
den 11 december 2017.

Nätpublicerad artikel där Urban
Ahlin berättade att han inte avsåg att ställa upp i nästa riksdagsval, men att
detta inte hade med DN:s granskning att göra. Beslutet var fattat långt
tidigare.

Oklart vad som händer med vittnesmål om Urban Ahlin,
den 12 december 2017.

Socialdemokraterna hade anlitat
konsulten Ann Fagraeus för att samla in berättel­ser om sexuella trakasserier.
Flera av DN:s källor hade blivit ombedda att dela sina vittnesmål om
anklagelserna mot Urban Ahlin. Vad partiet skulle göra med uppgifterna var inte
bestämt.

Därför ses anklagelserna mot talmannen som en del av en maktkamp,
den 14 december 2017.

Krönika som tog upp att
anklagelserna mot Urban Ahlin satt i gång spekulationer att det rörde sig om en
smutsig maktkamp om partiets utrikespolitik. Krönikören frågade sig emellertid
om striden inte gällde hans självbild snarare än hans världsbild.

Hon konstaterade att det var svårt
att förstå varför hans fiender i partiet skulle mobilisera just nu. Urban Ahlin
framstod inte som en person man bråkade med i onödan. Han kandiderade inte till
det kommande valet, vilket var känt bland medarbetarna. Och han hade inte varit
med och satt dagordningen i utrikespoli­tiken på flera år.

Riksdagsdirektören ska utreda Ahlin, den 14 december 2017.

Riksdagsstyrelsen hade beslutat
att riksdagsdirektören skulle utreda arbetsmiljön kring talman Urban Ahlin.
Orsaken var att han anklagats för kränkningar och trakasserier av flera
personer och själv begärt att uppgifterna skulle utredas.

S anlitar advokatbyrå för att utreda anklagelser, den 5 januari 2018.

Socialdemokraterna hade anlitat Setterwalls
Advokatbyrå för att gå igenom anklagelserna om sexuella trakasserier mot talman
Urban Ahlin från 2008. Tanken var att de kvinnor som, enligt DN, inte vågat berätta
vad de visste om saken skulle få en möjlighet att höra av sig till
advokatbyrån.

”De avfärdar på ett fult sätt alla anonyma vittnesmål”, den 8 januari 2018.

Cecilia Eklund, en av DN:s källor,
valde nu att gå ut öppet när det gällde ankla­gelserna mot Urban Ahlin. Hon
menade att S, trots den externa utredningen, inte tog problemet på allvar.

Cecilia Eklund hade varit medlem i
Socialdemokraterna i 20 år och var nu kommunikationsdirektör i Helsingborgs
stad. Tidigare hade hon varit pressekre­terare åt flera S-ministrar och
presschef i Socialdemokraternas riksdagsgrupp. I DN:s granskning av riksdagens
talman hade hon medverkat anonymt.

2008, när Urban Ahlin anklagades
för att ha trakasserat en kvinnlig tjänsteman sexuellt, var Cecilia Eklund
pressekreterare åt Mona Sahlin.

Hon hade långa samtal med kvinnan
och de hade tillsammans gått igenom alla incidenter, olämpligt beteende under
resor, olämpliga sms och när Ahlin enligt kvinnan försökte ta sig in på hennes
hotellrum. Cecilia Eklund hade även sett sms från Ahlin i kvinnans telefon.

” – Det var tydliga sexuella anspelningar. Jag satt med henne när hon
bröt ihop och fick höra alla berättelser. Jag gick till dåvarande biträdande
partisekrete­rare Stefan Stern och sa att det här borde man polisanmäla. Då
fick jag höra att det inte var aktuellt för att det skulle skada partiet. Jag
ångrar att jag inte stod på mig.”

Urban Ahlin hade hela tiden
avfärdat och dementerat anklagelserna. Han hade fått stöd av Björn Söder (SD)
och handelsminister Ann Linde (S). Precis som många andra hade Ann Linde i sitt
uttalande till TT poängterat att anklagelserna framförts anonymt. Cecilia
Eklund sa att flera inom Socialdemokraterna hade hänvisat till att det inte
gick att ta anonyma källor på allvar.

” – De avfärdar på ett mycket fult sätt alla anonyma vittnesmål, men då
kan jag säga att jag inte är anonym längre. Det finns