Eskilstuna-Kuriren frias för rapportering om fejkmejl

oktober 24 2022


Eskilstuna-Kuriren frias för bevakningen av hur en verksamhetschef vid en vårdcentral misstänktes för att ha skickat fejkmejl under falsk identitet till regionen.

Eskilstuna-Kuriren, exp nr. 84/2022, dnr. 21141

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Eskilstuna-Kuriren.

Genom beslut den 21 mars 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Eskilstuna-Kuriren.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Eskilstuna-Kuriren för en artikel med rubriken Vårdcentralen XY försöker lura regionen i fejkmejl, publicerad på ekuriren.se den 11 mars 2022, och motsvarande artikel som publicerades i pappersversionen av tidningen den 12 mars 2022.

Vad tidningen publicerade

Förstasidan

På papperstidningens förstasida stod följande.

Rubrik: XY VC skickar fejkmejl till regionen

Ingress: Den nedstängda vårdcentralens verksamhetschef har i mejl till regionen utgett sig för att representera Eskilstuna-Kuriren. I andra mejl, samt i en JO-anmälan riktad mot hälsovalschefen, låtsas densamme vara en besviken patient.

Artikelns lydelse i sin helhet

”I ett mejl till regionen begär någon ut handlingar under signaturen Ekuriren 2022. I ett annat mejl är en patient upprörd över att regionen hävt avtalet med Vårdcentralen XY – så upprörd att han också anmäler hälsovalschefen. Att avsändaren i båda fallen egentligen är NN, verksamhetschefen bakom vårdcentralen, kan snabbt avslöjas.

En person som i avsändarraden kallar sig Mikael Verdi har den senaste månaden skickat flera mejl till regionen. Avsändaren har dels begärt ut offentliga handlingar, men har också utgett sig för att vara en besviken före detta patient på nu nedstängda Vårdcentralen XY. I ett av mejlen står:

Vi som var patienter har blivit av en vårdcentral bara för en tjänstemän blev avundsjuk. Nu under valet kommer vi kämpa att denna vårdcentral ska öppna därför ni har inte använt likabehandlingsprincipen mot bolaget. Ni som politiker kan avsätta denna tjänsteman och dra tillbaka beslutet som ni har blivit vilseledda av en tjänsteman.

Samma Mikael har också gjort en JO-anmälan mot hälsovalschefen Mats Henningsson. Problemet är att någon Mikael Verdi inte existerar.

Mejladressen aliaset använder är i stället registrerad med Vårdcentralen XY:s verksamhetschefs NN:s telefonnummer och mejl som backup. Därtill anges NN:s hemadress i anmälarens JO-anmälan.

Den 9 mars gick dock mannen bakom vårdcentralen steget längre, och skickar ett mejl från epostadressen ekuriren2022@gmail.com. Även den kan snabbt knytas till det nummer där NN:s swishkonto är registrerat.

I mejlet begär NN ut handlingar i tidningens namn:

Vänligen bifoga bemaningslista utlämna till hälsoval av vårdcentral

Med vänlig hälsning,

Ekuriren 2022

Syftet med att utge sig för att vara tidningen för att begära ut offentliga handlingar, som finns tillgängliga för allmänheten i stort, är oklart – men det kan vara brottsligt. Advokaten Jakob Lindgren menar att NN:s handlande skulle kunna falla inom ramen för olovlig identitetsanvändning, även om han inte känner till något liknande fall som prövats i rätten.

– Läser man lagen rätt upp och ner är det ett intressant fall att pröva. Jag kan inte säga att man skulle kunna fällas för det, men det skulle absolut kunna vara olagligt och straffbart. Jag kan tänka mig att det kan åsamka skada för tidningen om folk tar för vana att utge sig för att representera den – men det förutsätter att någon faktiskt går på bluffen.

Tidningen har sökt NN för en kommentar.”

Nätversionen

Nätversionen av artikeln hade samma lydelse som artikeln i papperstidningen.

Bilder

I både nät- och pappersversion fanns ett kollage. I kollaget fanns en skärmavbild utvisande ett återställningsförsök av den e-postadress som använts för att skicka ett av mejlen i artikeln. I bilden finns ett maskerat telefonnummer som återställningskoden skickats till. I kollaget fanns även en kopia på mejlet om utfående av bemanningslista.

I nätversionen av artikeln fanns även en kopia på den aktuella JO-anmälan.

Anmälan

Du anmälde artikeln och anförde i huvudsak följande.

Journalisten var partisk och inte saklig. I artikeln smutskastades du och hängdes ut felaktigt och utan bevis. Detta ledde till negativ uppmärksamhet om dig.

Reportern hade försökt komma åt mejladressen genom att försöka återställa lösenordet genom ett telefonnummer som tillhörde bolaget och inte dig. Att numret tillhörde dig påstods felaktigt i artikeln.

Tidningens syfte var att skada bolaget, som redan skadats av en stor serie artiklar som lett till att avtalet mellan bolaget och Region Sörmland upphört.

Journalisterna hade haft hjälp av en tjänsteman som hade som mål att tvinga bolaget att stänga på grund att han ville ta över verksamheten.

Din egen utredning av saken visade att journalisterna fått materialet av tjänstemannen.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om du genom publiceringen har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra om så är fallet vägs allmänintresset av publiceringen, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i olika frågor, mot intrånget i ditt privatliv. I sammanhanget bedöms om publiceringen innehållit negativa uppgifter om dig, och om tidningen i så fall haft belägg för att publicera uppgifterna. Du ska även få möjlighet att bemöta kritik riktad mot dig.

I artikeln pekas du ut med namn och påstås ha utgett dig för att representera Eskilstuna-Kuriren i kontakt med regionen. Det påstås även att du kontaktat regionen och utgett dig för att vara en besviken patient samt att du gjort en JO-anmälan i denna fejkade persons namn. Dessa uppgifter är negativa för dig och orsakar dig en publicitetsskada.

Av artikeln framgår att du var verksamhetschef för den aktuella vårdcentralen. Som chef för en sådan offentligt finansierad verksamhet motiverar allmänintresset som huvudregel att du får tåla granskning av din yrkesutövning.

I MO:s prövning ingår inte att ta ställning till vad som är sant eller falskt. Bedömningen i den delen handlar i stället om huruvida mediet haft tillräckligt underlag (belägg) för sin publicering. Tidningen har som underlag för artikeln haft allmänna handlingar i form av bland annat mejl och en JO-anmälan. Vidare har tidningen byggt publiceringen på kopplingar genom telefonnummer och andra kontaktuppgifter. Tidningen har därmed haft tillräckliga belägg för sin publicering.

I artikeln anges att du har sökts för en kommentar. Inte heller detta finner MO anledning att ifrågasätta. Du har således fått möjlighet att bemöta de negativa uppgifter som publicerats om dig.

Sammanfattningsvis: Mot bakgrund av din chefsposition i en skattefinansierad verksamhet har det funnits ett allmänintresse av rapporteringen. Tidningen har, genom allmänna handlingar, haft tillräckliga belägg. Du har fått tillfälle till bemötande. Enligt MO har den skada som du orsakats genom publiceringen därför inte varit oförsvarlig. Ärendet skrivs av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Såväl anmälaren som tidningen har yttrat sig i nämnden.

Anmälaren har, vad gäller nu aktuell publicering, i huvudsak anfört sådana omständigheter som han redan anfört hos MO.

Tidningen har sammanfattningsvis anfört att syftet med publiceringen helt vilar på allmänintresset och att tidningen kunnat visa att det är anmälaren som ligger bakom den fejkade mailadressen.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Eskilstuna-Kuriren.

I beslutet har deltagit, Stefan Johansson, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Robert Hårdh, Johan Trouvé, Laura Hartman, Marika Markovits och Göran Collste, representerande allmänheten.