Eskilstuna-Kurirens bildsättning innebar att åklagare kunde uppfattas som brottsling 

juni 14 2023


En åklagare som uttalade sig fick illustrera en artikel om en man som onanerat på en buss. Kombinationen av rubriken och bilden på anmälaren i puffen, där det inte tydliggörs vem hon var i sammanhanget, är ett publicistiskt övertramp.

Eskilstuna-Kuriren, dnr. 23186, exp. nr 33/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Eskilstuna-Kuriren för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 2 maj 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Eskilstuna-Kuriren.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Anna Asklöf har till Allmänhetens Medieombudsman (MO) anmält publiceringen Onanerade på bussen – fångades på film, publicerad på Eskilstuna-Kurirens sajt ekuriren.se den 23 april 2023.

Vad mediet publicerade

Puffen som låg på mediets förstasida bestod överst av en bildsammansättning av två bilder där den ena föreställde en kvinna och den andra en buss. Under bilden publicerades rubriken: ”Onanerade på bussen – fångades på film”. Någon bildtext fanns inte.

Puffen ledde till en artikel med samma rubrik. Till artikeln publicerades en bild på en buss. Texten handlade om en ung kvinna som färdats på en linjebuss i Strängnäs då en man hade börjat onanera längst bak i bussen.

Polis hade tillkallats och mannen var misstänkt för sexuellt ofredande – ett brott han hade erkänt. Åklagaren i fallet, Anna Asklöf, uttalade sig i texten och berättade att händelsen fanns på film. Hon ville att den misstänkte gärningsmannen skulle bötfällas med 13 500 kronor och att kvinnan på bussen skulle få ett skadestånd på 10 000 kronor. Gärningsmannen hade gått med på ett strafföreläggande.

Anmälan

Anmälaren var åklagare och intervjuad kring ett sexuellt ofredande på en buss. Hon var kvinnan på bilden i publiceringen. Det framstod i bild- och rubriksättningen som att hon var gärningspersonen.

Mediets svar

Eskilstuna-Kuriren svarade genom ansvarig utgivare Eva Burman.

Det stämde att en bild på åklagaren Anna Asklöf funnits med i det aktuella montaget under en kort stund. Däremot togs bilden på henne bort av webbredaktionen i ett tidigt skede. Det fanns givetvis ingen avsikt med publiceringen och mediet beklagade att bilden publicerats på detta sätt.

Eskilstuna-Kuriren gjorde ofta montage, men sammanhanget blev inte bra.

Dock framgick det tydligt av texten samt bildtext att Anna Asklöf uttalade sig som åklagare och att den misstänkte var en man. Det framgick också av bildtexten som även gick att läsa i icke inloggat läge. Där fanns inte heller montaget publicerat.

Bildtexten från toppen av artikeln löd: Åklagaren Anna Asklöf: ”När han såg sig själv på filmen fanns det inte så mycket mer att göra än att erkänna.”

Eskilstuna-Kuriren bestred därför att det skett en pressetisk skada som var värd klander. Anna Asklöfs namn fanns inte med i puffbilden på ettan på sajten, där montaget publicerades. Montaget fanns inte i artikelläget när man läste artikeln.

Få kände till Anna Asklöf till utseendet och de som gjorde det visste att hon var åklagare. Det var långsökt att tro att åklagaren var misstänkt för att ha onanerat på bussen. Det framgick däremot tydligt i artikeln och bildtexten att det var en man som onanerat på bussen. Där framgick det också att Anna Asklöf var åklagare i fallet redan i bildtext och tidigt i artikeln.

Anmälarens kommentar

Eskilstuna-Kuriren kunde knappast uttala sig om att det var få som kände till anmälaren till utseendet och att de som gjorde det visste att hon var åklagare. Det var ett påstående som mediet inte hade några som helst belägg för, det var rena falsarierna.

Anmälaren fick via sociala medier många frågor kring publiceringen där folk framför allt tyckte att det var en ytterst olämplig publicering men även många som undrade vad sjutton som hade hänt.

Att bilden togs bort var inte tidningens förtjänst, då det var anmälaren som skrev till aktuell reporter om bildmontaget och förmodligen var det han som då lyfte det olämpliga i publiceringen.

Att anmälarens namn och yrke fanns med i själva artikeln förtog inte det otrevliga i att hon på förstasidan på nätet framstod som den som hade onanerat på bussen. Anmälaren hade bara ställt upp på en intervju i egenskap av åklagare och så slutade det på det där viset. Det kändes verkligen inte bra.

Ytterligare skriftväxling

Mediet yttrade sig slutligt genom Eva Burman:

Det var webbredaktionen som tog bort bilden en kort tid efter publiceringen. Det skedde innan reportern larmade efter kontakt med Anna Asklöf. Oavsett var det inte ett montage som borde ha publicerats, vilket mediet beklagade. I övrigt hänvisade mediet till sitt tidigare yttrande.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om anmälaren utsatts för en oförsvarlig skada i samband med publiceringen.

Artikeln i det aktuella fallet har jag inga synpunkter på. Den tycks vara saklig och korrekt.

Den medieetiska frågeställningen handlar i stället om förstasidespuffen. Den bestod av en bild på anmälaren, utan bildtext, bredvid en bild på en buss. Rubriken löd: ”Onanerade på bussen – fångades på film”.

Anmälaren har påpekat att det i puffen framställdes som hon skulle vara gärningspersonen i fallet. Eskilstuna-Kuriren har medgivit att puffen var ett misstag, att det var ett montage som aldrig borde ha publicerats. Mediet var snabbt med att ta bort puffen, samtidigt som det av artikeln tydligt framgick att Anna Asklöf var åklagare i målet, och att gärningspersonen var en man.

Jag inser att publiceringen var ett misstag och att Eskilstuna-Kurirens syfte inte var att peka ut Anna Asklöf som gärningsperson i det aktuella fallet. Det var också bra att puffen korrigerades efter en stund. Ändå delar jag anmälarens uppfattning att den utsatt henne för en skada.

Kombinationen av rubriken och bilden på anmälaren i puffen, där det inte tydliggörs vem hon är i sammanhanget, är ett publicistiskt övertramp som gjorts på ekurirens förstasida. Att det går att klicka sig vidare till artikeln och få information som ger en förklaring till saken är inte tillräckligt. Även om det var oavsiktligt och misstaget hanterades snabbt är skadan som drabbat anmälaren inte försvarlig.

Eskilstuna-Kuriren ska därför klandras. Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Varken anmälaren eller tidningen har yttrat sig i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Eskilstuna-Kuriren för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordförandena Stefan Johansson, Kristina Svahn Starrsjö, Christine Lager och Johan Danelius samt Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Martin Schori, utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Carina Lövkvist, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Göran Ellung, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Annika Levin, Magnus Ramberg, Ruth Mannelqvist, Arash Sanari, Göran Collste och Laura Hartman, representerande allmänheten.