Expressen frias för rapportering om påstådd ”nazistskandal”

mars 21 2023


Det finns inte skäl till klander av Expressens rapportering om en påstådd ”nazistskandal” på ett partikansli.

Expressen, dnr. 22369, exp. nr. 11/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Expressen.

Genom beslut den 19 september 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Expressen.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Expressen för en artikel med rubriken X-partiets (partitillhörighet angiven) kanslichef lämnar – tjänstemannen ångrar sig som publicerades på expressen.se den 6 september 2022.

Vad mediet publicerade (i urval)

Ingress

X-tjänstemannen hade bjudit in arbetskamraterna på riksdagskansliet till fika med anledning av årsdagen för Nazitysklands anfall mot Polen – och kritiserats av partiets kanslichef.

– Jag gjorde det för att hedra mina landsmän, rentav släktingar, som dog i försvaret av mitt hemland, inget annat, sa mannen som har polskt påbrå.

Nu kunde Expressen berätta att kanslichefen NN skulle göra sin sista arbetsdag på riksdagskansliet efter turbulensen kring mejlet.

Artikeltext

Det hade varit i torsdags förra veckan som tjänstemannen, som arbetat vid Sverigedemokraternas kansli i riksdagshuset, skickat mejlet till ett 30-tal arbetskamrater.

Enligt Aftonbladet, som var först med uppgifterna, hade tjänstemannen velat ”fira Nazitysklands anfall mot Polen”. Men nu sa X-tjänstemannen, som ville vara anonym, att hans mejl feltolkats.

– Jag bjöd in till fika för att högtidlighålla denna oerhört viktiga minnesdag, en dag då mitt folk reste sig mot nazismen, mot imperialismen, för sin frihet, sa han till Expressen.

Vad var det egentligen som hade blivit fel när han skickat i väg inbjudan?

– Jag brukar kallas fikageneral på kontoret och det har blivit lite av mitt signum att bjuda in till kafferep, gärna med lite längre texter. Denna gång blev min inbjudan vansinnigt feltolkad, vilket jag verkligen sörjer. Jag kan förstå det, eftersom jag uttryckte mig otroligt klumpigt nu i efterhand. Jag borde ha insett att särskilt som det är i dag i Sverige, och stämningen är så hätsk, kommer allt som kan misstolkas just misstolkas.

NN, kanslichef på X-partiets riksdagskansli, hade varit en av dem som tidigt kritiserat tjänstemannen.

– Jag har meddelat medarbetaren att det var totalt olämpligt, sa NN till Aftonbladet.

X-tjänstemannen sa nu att det uttalandet kom innan han fått ge sin förklaring.

– Jag kan såklart ha synpunkter på att hen inte väntade med att höra min förklaring innan hen uttalade sig i media. Dock har jag viss förståelse för att hen reagerade så skarpt, mejlet i sig kan verkligen misstolkas. Men det är ju inte min sak att gå in på hur kanslichefen hanterade det, jag kan bara stå för mig, för att jag ville väl, men att jag uttryckte mig så klumpigt.

På tisdagen sa X-partiets presschef AA till Expressen att kanslichefen NN skulle lämna partiet inom kort.

– Kanslichefen har efter en längre tids diskussioner valt att gå vidare. Hen gör sin sista dag hos oss på måndag.

Den kritiserade X-tjänstemannen hade själv polskt påbrå och ”reser ständigt ned till Polen”, hävdade han.

(…)

Expressen hade sökt kanslichefen NN.

Anmälan

Du anförde i huvudsak följande.

Du ansåg att du hade blivit felaktigt utpekad och namngiven i mindre trevliga sammanhang. Skälen till att du slutade din anställning hade förvanskats.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om du genom den anmälda artikeln har blivit utsatt för en oförsvarlig publicitetsskada. Av betydelse för bedömningen är bland annat allmänintresset av de publicerade uppgifterna, vilket underlag (belägg) som tidningen grundade uppgifterna på samt din ställning i samhället.

I artikeln intervjuas den tjänsteman som kritiserats för att bjudit in till fika med anledning av årsdagen för Nazitysklands anfall mot Polen. Det anges även att du, efter turbulensen, lämnat din tjänst som kanslichef för X-partiet.

Det finns ett allmänintresse i att rapportera om att någon i din position, som kanslichef för ett av riksdagspartierna, lämnar sin tjänst. På samma sätt har allmänheten rätt till insyn i förhållanden som kan påverka förtroendet för tjänstemän i den statliga förvaltningen. Det finns således inget att invända mot att tidningen valt att rapportera om dessa händelser.

Som MO uppfattar din anmälan menar du att artikeln framställde det som att du slutat på grund av den aktuella händelsen och att detta var felaktigt. MO har inte till uppdrag att ta ställning till vad som är sant eller falskt, prövningen i denna del handlar i stället om huruvida tidningen haft tillräckliga belägg för de publicerade uppgifterna.

MO kan konstatera att uppgiften om att du lämnat din tjänst tycks vara ostridig. Genom artikeln sätts detta i samband med tjänstemannens kritiserade agerande, något som är negativt för dig. I artikeln har dock partiets presschef citerats när han anger att du valt att lämna och att det sker efter en längre tids diskussioner. Detta ger läsaren en mer nyanserad bild av omständigheterna.

Enligt tidningen har du sökts för en kommentar, något som MO inte finner anledning att ifrågasätta.

Sammantaget konstaterar MO följande:

Utifrån din roll som kanslichef för ett av riksdagspartierna har det funnits ett allmänintresse av att rapportera om att du lämnat ditt uppdrag. Rollen medför även att du får tåla relativt hård och tuff bevakning inom ramen för uppdraget. Genom artikelns utformning har din avgång satts i samband med en tjänstemans kritiserade agerande, något som är negativt för dig. Citaten från intervjun med partiets presschef har dock bidragit till en mer nyanserad bild av omständigheterna. Den publicitetsskada som orsakats dig har därför sammantaget inte varit oförsvarlig.

Ärendet skrivs av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Både anmälaren och mediet har yttrat sig i nämnden. De har sammanfattningsvis anfört följande.

Anmälaren har hänvisat till att en annan publicering med bakgrund i samma förhållanden har klandrats av Medieombudsmannen. Enligt anmälaren finns det inte skäl att göra skillnad mellan publiceringarna.  

Mediet har anfört att skälen till att anmälarens anställning hade avslutats inte hade förvanskats. Artikeln behandlade, enligt mediet, överhuvudtaget inte orsaken till anställningens upphörande.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Expressen.

I beslutet har deltagit Johan Danelius, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Robert Hårdh, Johan Trouvé och Laura Hartman, representerande allmänheten.