Expressens publicering om ”SR-reporter” och ”knarkfabrik” klandras

juni 13 2022


Genom utpekande uppgifter och långtgående begrepp som ”knarkfabrik” har Expressen orsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada och klandras därför av Mediernas Etiknämnd.

Expressen, exp. nr 36/2022, dnr. 21219

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Expressen för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

                           

Genom beslut den 21 december 2021 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Expressen.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Expressen publicerade den 17 maj 2021 en artikel med rubriken Misstänkt knarkfabrik i källaren hos SR-reporter på expressen.se. Dagen efter publicerades artikeln i papperstidningen, då med rubriken Knarkodling hittad i tvättstugan hos SR-reporter.


Artikeln på expressen.se (nätversionen) uppdaterades med namn och bild på anmälarens hustru efter cirka fyra och en halv timme. Även andra uppgifter fördes då in i, respektive togs bort ur, artikeln och rubriken ändrades till ”Misstänkt knarkodling hemma hos SR-reporter”.


VAD MEDIET PUBLICERADE


Eftersom det finns väsentliga skillnader mellan den uppdaterade nätversionen och de övriga, ursprunglig nätversion samt artikeln i papperstidningen (print), återges båda nedan.


  1. Print samt ursprunglig nätversion
Utöver vissa rubriker samt en bildtext fanns inga avgörande skillnader mellan dessa två versioner.


Ingressen


Samtidigt som hon publicerat en stor granskning för Sveriges Radio (SR) bodde journalisten i ett hus där en misstänkt knarkfabrik drevs av hennes man i källaren.


”Det stinker cannabis i hela huset”, skrev en av poliserna som varit med vid husrannsakan. Mannen åtalades nu för narkotikabrott.


Reportern hade polisförhörts och förekommit som misstänkt i utredningen, men åtalades inte.


” – Jag känner mig jävligt korkad och dum, att jag inte fattade vad som pågick”, sa journalisten, som först tagit en paus från SR men nu jobbade vidare. 


Artikelns huvudsakliga innehåll


Det hade varit i december som polisen åkt till huset i Göteborg för att genomföra ett så kallat orossamtal med en man som bodde där, efter misstankar om att han använde droger.


När polisen knackat på hade det varit journalisten som öppnat dörren. Det hade luktat cannabis i huset och mannen i fråga, journalistens make, hade uppträtt nervöst.


”När NN förstår att vi kommer genomföra en husrannsakan visar han oss cannabis som finns i vardagsrummet. I källaren anträffas ett tält och utrustning som tyder på framställan”, stod i polisens rapport.


Åtalades för två fall


Mannen åtalades nu för två fall av narkotikabrott och ett fall av ringa narkotikabrott. Enligt misstankarna hade han ”olovligen framställt 355,14 gram cannabis” mellan den 1 augusti och den 6 december 2020.


Jobbat för flera redaktioner


I samma hus hade en journalist bott. Hon hade 2018–2020 jobbat för en rad SR-redaktioner, bland annat Ekot och flera specialprogram. Hon jobbade nu även för en prisbelönt medieredaktion som inte tillhörde public service. Tidigare i karriären hade hon medverkat i stora tv-produktioner och tidningar. Förra året hade hon för SR publicerat en granskning som involverat brottslighet och där regeringen ställts mot väggen. Samtidigt som granskningen publicerats, och reportern medverkat i flera stora SR-program om den, hade hon bott i huset där det, enligt åtalet, bedrivits en drogfabrik.


– Jag informerade min arbetsgivare om att det här hänt”, sa journalisten.


– Det gjorde jag direkt. I december 2020. Sen sa jag att vi avvaktar. Men när allt lades ned mot mig tyckte de att jag kunde fortsätta. Jag jobbar ändå inte med det ämnet och jag har ingen brottsmisstanke mot mig.”


Hon sa att maken odlat cannabis för att lindra kronisk huvudvärk och hade valt att odla själv för att ”inte ge pengar till kriminella gäng”.


”Satte allt på paus”


På frågan hur produktionsbolaget, som gjorde program till SR reagerade, svarade hon:


– De tyckte att det var bra att jag berättade. Vi satte allt på paus tills vi visste om det skulle bli misstanke eller åtal. När förundersökningen lades ned bestämde vi oss för att gå vidare. Jag granskar pedofiler och folk som har suttit för mord. Inte såna här saker. 


Maken erkände


Arbetsgivaren var ett produktionsbolag som gjorde program åt SR. Journalisten jobbar nu med en ny granskning för dem, som inte handlade om cannabis.


Den ansvarige på produktionsbolaget som gjort innehåll till SR bekräftade att de informerats, tagit en paus och nu fortsatte samarbetet.


I polisförhör erkände journalistens make att han odlat cannabis.


– Det är ju där, så jag kan ju inte förneka det. Det enda jag kan säga är att min fru inte haft något med det att göra”, sa han.


Polisen frågade om frun känt till cannabisodlingen:


– Jag har sagt litegrann men hållit henne utanför det.


Polisen hade frågat om inte frun hade sett tältet i tvättstugan:


– Nej, det är en låst dörr emellan”, hade han svarat.


Mannen sa i förhör att han ”brukar i perioder”. Att han ”har ont i huvudet och det kommer i skov” och det var vid dessa tillfällen som han rökte. Han erkände innehav och framställan. I straffskalan för narkotikabrott av normalgraden ingick fängelse i upp till tre år.


Målet avskrevs, vad gällde journalisten, i februari 2021. Det fanns enligt åklagaren inga misstankar kvar mot henne.


I printversionen löd en bildtext: ”KNARKFABRIK. Journalistens man misstänks ha drivit en knark-fabrik i källaren. Han åtalas nu för två fall av narkotikabrott och ett fall av ringa narkotikabrott.”


  1. Uppdaterad nätversion
Ingressen


Samtidigt som hon publicerat en stor granskning för Sveriges Radio (SR) hade journalisten Josephine Freje bott i ett hus där en misstänkt knarkfabrik drivits av hennes man i källaren.


”Det stinker cannabis i hela huset”, skrev en av poliserna som varit med vid husrannsakan. Mannen åtalades nu för narkotikabrott.


Freje hade polisförhörts och förekommit som misstänkt i utredningen, men åtalades inte.


– Jag känner mig jävligt korkad och dum, att jag inte fattade vad som pågick”, sa Freje som först tagit en paus från SR men nu jobbade vidare med en ny granskning åt SR.


Artikelns huvudsakliga innehåll


Det hade varit i december som polisen åkt till huset i Göteborg för att genomföra ett så kallat orossamtal med en man som bodde där, efter misstankar om att han använde droger.


När polisen knackat på hade det varit journalisten Josephine Freje som öppnat dörren. Det hade luktat cannabis i huset och mannen i fråga, journalistens make, hade uppträtt nervöst.


”När NN förstår att vi kommer genomföra en husrannsakan visar han oss cannabis som finns i vardagsrummet. I källaren anträffas ett tält och utrustning som tyder på framställan”, stod i polisens rapport.


Mannen åtalades nu för två fall av narkotikabrott och ett fall av ringa narkotikabrott. Enligt misstankarna hade han ”olovligen framställt 355,14 gram cannabis” mellan den 1 augusti och den 6 december 2020. En man som varit inneboende hos paret åtalades också för framställningen och innehavet av cannabis och han hade delvis erkänt.


Jobbat för flera SR-redaktioner


I samma hus hade Josephine Freje bott. Hon hade 2018–2020 jobbat för en rad SR‑redaktioner, bland annat Ekot. Hon jobbade nu även för prisbelönta Hem & Hyra. Chefredaktören för Hem & Hyra sa att hon kände förtroende för Freje.


Tidigare i karriären hade Freje frontat ”Fuskbyggarna” i TV4 och varit programledare för SVT:s klassiker ”Plus” och i tidningar som Expressen (2015–2017) och Göteborgs-Posten.


”Inte ge pengar till kriminella gäng”


I augusti 2020 hade hon för SR:s ”I lagens namn” publicerat en granskning som involverade brottslighet och straff som inte verkställdes, där regeringen ställdes mot väggen.


Samtidigt som granskningen publicerats och reportern medverkat i flera stora SR‑program, bland annat tillsammans med justitieministern Morgan Johansson, hade det bedrivits en drogfabrik i hennes hem, enligt åtalet.


– Jag informerade min arbetsgivare om att det här hänt”, sa Freje.


– Det gjorde jag direkt. I december 2020. Sen sa jag att vi avvaktar. Men när allt lades ned mot mig tyckte de att jag kunde fortsätta. Jag jobbar ändå inte med det ämnet och jag har ingen brottsmisstanke mot mig”, fortsatte hon.


Hon sa att maken odlat cannabis för att lindra kronisk huvudvärk och att han hade valt att odla själv för att ”inte ge pengar till kriminella gäng.”


”Satte allt på paus”


På frågan hur produktionsbolaget som gjorde program till SR reagerat, svarade hon:


– De tyckte att det var bra att jag berättade. Vi satte allt på paus tills vi visste om det skulle bli misstanke eller åtal. När förundersökningen lades ned bestämde vi oss för att gå vidare. Jag granskar pedofiler och folk som har suttit för mord. Inte såna här saker.


Arbetsgivaren var produktionsbolaget Tredje Statsmakten som gjorde program åt SR. Freje jobbade nu med en ny granskning för dem, som inte handlade om cannabis. Den ansvarige på Tredje Statsmakten bekräftade att de informerats, tagit en paus och nu fortsatte samarbetet.


Maken: ”Kan ju inte förneka”


I polisförhör hade journalistens make erkänt att han odlat cannabis.


– Det är ju där, så jag kan ju inte förneka det. Det enda jag kan säga är att min fru inte haft något med det att göra”, sa han.


Polisen hade frågade om frun känt till cannabisodlingen:


– Jag har sagt litegrann men hållit henne utanför det.


Polisen hade frågat om inte frun hade sett tältet i tvättstugan:


– Nej, det är en låst dörr emellan”, hade han svarat.


Mannen sa i förhör att han ”brukar i perioder”. Att han ”har ont i huvudet och det kommer i skov” och att det var vid dessa tillfällen som han rökt. Han erkände innehav och framställan. I straffskalan för narkotikabrott av normalgraden ingick fängelse i upp till tre år.


Josephine Freje: ”Det var lika bra”


Målet hade avskrivits i februari 2021 vad gällde journalisten Josephine Freje.


En tröja med trycket ”Support your local Bandidos” hade hittats i husrannsakan och fanns med i förundersökningen. Enligt Freje var det makens barndomskompis tröja som glömts kvar i huset och maken hade inte haft kontakt med kompisen på flera år.


Senare på måndagen hade Josephine Freje själv skrivit på Twitter att det var hon som var SR-reportern.


– Jag kände att det var lika bra”, sa Josephine Freje till Expressen. Hon upplevde att namnet var ute på nätet.


ANMÄLAN


Artikeln anmäldes av Filip Lind.


Expressen hade publicerat en artikel om hans fru, som hade gjort ett frilansjobb under år 2020 för SR. Tidningen hängde ut dem med så mycket detaljer att alla förstod att det var han som varit åtalad. Han ville ha en ursäkt av Expressen.


Skadan han orsakats av artikeln var enorm och allvarlig. Han mådde väldigt dåligt. Han kunde inte se att det fanns något allmänintresse för honom som helt vanlig kock med en kronisk och vidrig sjukdom. Expressen borde ha tagit hänsyn till att Hortons huvudvärk kallades för självmordshuvudvärk av goda anledningar.


Hans fru hade varken varit anställd eller jobbat för SR när han begick brottet. Hela vinkeln var alltså grovt missvisande. Hon hade levererat ett reportage i juli till ett produktionsbolag. Kopplingen ”SR-reporter” var väldigt, väldigt tunn. Alla misstankar mot frun var dessutom avskrivna sedan februari.


Han hade blivit kontaktad av folk han inte pratat med på flera år. Detta var redan innan hans fru tvingats gå ut på Twitter efter att alternativmedia skrivit lögner och hängt ut henne med namn och bild.


EXPRESSENS SVAR


En stor del av innehållet i den anmälda publiceringen handlade om anmälarens hustru. Hon var en känd och respekterad journalist som hade arbetat med stora produktioner i radio och tv. Hon var profilerad inom kriminaljournalistik, men hade också arbetat bland annat som programledare för ”Fuskbyggarna” i TV4. I dag hade hon uppdrag för SR som grävande reporter för produktioner som sändes i radions P1 och P3.


I augusti 2020 hade hon för SR publicerat ”I lagens namn”, ett aktualitets­magasin om lag och rätt som beskrevs så här på programmet hemsida: ”I lagens namn granskar brottslighet och rättsväsende, och tar upp både aktuella händelser och mer principiella frågeställningar.”


Samtidigt som granskningen publicerats, och reportern medverkat i SR-program där justitieministern ställts till svars, hade narkotikaframställning bedrivits i hennes hem.


I december 2020 hade polisen genomfört en husrannsakan i det hem som anmälaren delade med journalisten. Polisen hade påträffat stora mängder cannabis och en cannabisodling. Anmälaren hade förklarade att han hade odlat narkotikan för eget bruk. Ingripandet hade lett till att både anmälaren och journalisten till en början misstänktes för brott. Under utredningen hade hon tagit en paus från sitt arbete som journalist. Anmälaren hade nu åtalats för narkotikabrott. Misstankarna mot hustrun var avskrivna.


Anmälarens perspektiv redovisades i publiceringen. Bland annat framgick att han odlat cannabis för att lindra kronisk huvudvärk och att han valt att odla själv för att inte ge pengar till kriminella gäng. Något annat om anmälarens personliga förhållanden rapporterades inte. Narkotikabrott var emellertid ingen privatsak.


Anmälarens namn förekom varken i den artikel som publicerats i den tryckta tidningen den 18 maj eller i nätpubliceringen. I den artikel som Expressen publicerat på eftermiddagen den 17 maj hade även hans hustru hållits anonym. Expressen hade i det läget valt att inte berätta vilka övriga medier hon tidigare arbetat för, för att hon inte skulle kunna identifieras.


Anmälarens fru hade bekantgjort sitt namn senare på eftermiddagen den 17 maj. Hon hade skrivit på Twitter att det var hon som var SR-reportern. Expressen hade då sökt henne för att ställa frågor om saken. Hon hade motiverat sitt beslut med att hon ”kände att det var lika bra” då hon upplevde att namnet var ute på nätet, samt sa att hon hade pratat med sin man.


Expressen hade alla skäl att lita på hustruns uppgift. När hon inte bara skrev ut sitt namn på Twitter, utan samtidigt uppgav att hon hade pratat med sin make, var det något som hade betydelse för den medieetiska bedömningen. I det läget uppdaterade Expressen artikeln bland annat med hennes namn och tidigare uppdragsgivare.


Samtidigt insåg Expressen att publiceringen hade en känslighet för anmälaren. Hans namn hade därför inte lämnats ut i något skede av rapporteringen.


Det hade inte funnits tillräckliga skäl att avstå rapporteringen. Enkelt uttryckt var det ingen bra sak att hålla hemligt att maken till en journalist med en profil inom bland annat kriminaljournalistik åtalades för narkotikabrott. Händelseförloppet var klart och tydligt och anmälaren hade erkänt.


Expressen hade tagit tillvara anmälarens intressen framför allt genom att inte identifiera honom. Hans bevekelsegrunder för brottet redovisades också, inte minst att skälen för cannabisodlingen i hemmet bland annat kommit sig av att han inte velat ge pengar till kriminella.


Expressens uppfattning var att tidningen hade iakttagit en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften.  


ANMÄLARENS KOMMENTAR


Utpekandet


Hela publiceringen existerade på grund av hans brott. Det var han som erkänt brottet och var åtalad för det. Att påstå att publiceringen handlade om ”anmälarens hustru” var direkt felaktigt. Det hade inte gjorts någon publicering om det inte handlat om honom och hans brott.


Det var nästan skrattretande att tidningen hävdade att den inte hade röjt honom när de hängt ut hans fru. Självklart blev han då utpekad för en stor krets av personer som han inte ens kände. Det var inte kul att inte kunna gå till affären eller gymmet utan att främlingar kallade honom för ”knarkfabriken” eller påpekade hur fel Expressens publicering var. Han var van vid att vara en helt vanlig privatperson, detta var högst obekvämt.


Inom mindre än en timme efter Expressens första publicering var han och frun röjda. I den påstått ”anonyma” publiceringen (klockan 13.04 på nätet) hade tidningen publicerat ett stort antal uppgifter som gjorde att alla kunde förstå vilka de var:


– Hon var grävande/granskande reporter.


– Hon bodde i Göteborg.


– Hon bodde i ett hus.


– Hon hade jobbat på SR 2018–2020 med flera specialistprogram och Ekot.


– Hon hade medverkat i flera stora tv-produktioner och tidningar.


– Hon hade en make.


– Hennes make hade kronisk huvudvärk.


– Hon hade 2020 gjort en stor granskning för SR (under hela 2020 hade hon på frilansbasis gjort ett grävreportage som berört rättsväsendet, ett enda, och det hade inte handlat om relaterade brott).


– Någon från regeringen hade varit med och svarat i granskningen.


– Hon granskade just nu pedofiler. Info om det var fastnålat högst upp på hennes Twitterkonto, som då hade 7 000–8 000 följare, sedan den 10 april.


– Hon hade granskat personer som suttit för mord (det hade hon skrivit om på Twitter och Facebook).


Klockan 13.21 kom de första samtalen från personer som de inte talat med på år. Han och frun fick också meddelanden på Messenger, Instagram och Twitter och även genom tidigare kollegor och personer hon aldrig jobbat med innan klockan 14.00.


Klockan 13.55 var fruns namn identifierat på Flashback och därmed var han också identifierad. Vid 15-tiden hängde alternativmedia ut dem med bilder och namn.


Och sedan namnpublicerade Expressen med bild – där blev han om möjligt ännu mer röjd. Först vid klockan 18.32, då drevet totalt havererat och de hade fått indikationer om hot även inom grupper med våldskapital, tvingades hans fru gå ut med namn på Twitter för att bemöta rena lögner och påhopp. Expressen visste vad det betydde att skriva ”SR‑reporter”. Det fanns en enorm och hatfull svans av public service-hatare och Expressen visste exakt vad en sådan artikel skulle resultera i.


Att han och hans fru tvingats träda fram på grund av Expressens oansvariga publicering fråntog inte Expressens ansvarige utgivare ansvaret.


Det var enorm skillnad på att hans fru skrev en tweet, och att en av Sveriges största tidningar gick ut på nätet, i print (Expressen, Kvällsposten, GT) samt i webb-tv och på Facebook (detta hade tagits bort i samband med anmälan men skadan var redan skedd). Tidningen hade även publicerat sin webb-tv på Youtube.


Citatet som Expressen hänvisade till (”alla fattar ändå”) syftade på att alla visste eftersom Expressen hade röjt dem.


Att han hade kronisk huvudvärk var en känslig uppgift om hans sjukdomshistoria. Alla i deras yttre bekantskapskrets, som inte känt till händelsen, visste att han hade Hortons huvudvärk. Det fanns troligen noll övriga personer med den sjukdomen som var ihop med en grävande reporter i Göteborg.


Expressens publicering hade gjort att han, som förut varit en okänd kock, nu hade blivit ofrivilligt offentlig som ”knarkfabriken”. Det var ett allvarligt intrång i hans privatliv. Till och med poliser hade kontaktat dem och undrat vad Expressen höll på med.


Allmänintresset


Han kunde inte se att det fanns något uppenbart allmänintresse i att en helt okänd kock i Göteborg hade odlat cannabis för att hantera en kronisk och obotlig sjukdom.


Hans fru var varken misstänkt eller åtalad vid tiden för publiceringen. Misstankarna mot henne hade skrivits av i februari. Trots detta hade tidningen publicerat, vilket hade röjt honom.


Varken polis eller åklagare hade kopplat hans fru till odlingen, som hade varit inlåst i ett låst rum längst in i källaren. Med en metalldörr. Där inne fanns inget annat än råttor, berggrund, och asbest i taket. Ett rum ingen gick in i frivilligt. I print hade tidningen skrivit i rubriken att odlingen funnits i tvättstugan, vilket var direkt felaktigt och högst vilseledande.


Expressen skrev att hans fru var en ”känd” journalist. Även personer som ibland behövde synas i sitt yrke hade rätt till ett privatliv. Själv var han verkligen inte någon känd person.


Tidningen motiverade också allmänintresset med hans fru var ”profilerad inom kriminal­journalistik”. Inte heller detta var sant. Under år 2020 (då brottet skedde) hade gjort hon ett frilansreportage om utvisningsdömda. Hon hade varit lokalredaktör på 20 procent på Hem & Hyra, jobbat 30 procent i Göteborgs hamn, samt gjort frilansjobb som bland annat granskat medier. Det område hon ofta fokuserade på var utsatta grupper inom psykiatrin och vård. Hon var ingen kriminalreporter. Hon var en grävande frilansreporter och rapporterade om allt möjligt.


Expressen skrev också som motiv till att publicera att frun ”arbetat bland annat som programledare för Fuskbyggarna i TV4”. Att hon jobbat en säsong som sidekick i ett konsumentprogram inom byggbranschen gjorde inte att det fanns ett allmänintresse.


Hela vinkeln på publiceringarna var att hans fru var SR-reporter. Det var falskt, hon var frilansjournalist. Hon hade inte ens passerkort för att komma in på SR. Hon jobbade för ett produktionsbolag och hade både producent och chef på produktions­bolaget. Hon hade ingen arbetsledning eller kontakt med någon chef på SR, allt gick genom produktionsbolaget. Hon hade levererat ett frilansreportage under juli, det vill säga innan brottet. Hon hade inte kunnat påverkat att SR valt att publicera reportaget i augusti 2020. Det stämde inte att det varit frun som intervjuat justitieministern.


Alla förstod nog att Expressen fiskade efter att få det till att det rörde sig om en SR‑reporter med tanke på skandalerna som nyligen varit runt en SR-reporter som dejtat en islamist.


Expressen hävdade att ”Narkotikabrott är emellertid ingen privatsak”. Han kunde dock inte se att Expressen med samma argument avslöjat identiteten på övriga över 50 000 personer som dömts för narkotikabrott.


Felaktiga uppgifter


Expressen publicerade att det rörde sig om en ”knarkfabrik”, först i rubriken, som fanns kvar i alla sökmotorer, sedan hade man ändrat till ”knarkodling”, hade ändå kvar ”knarkfabrik” i ingress, bildtext och brödtext, i både webb och print. Det var ett högst klandervärt påstående. Det fanns aldrig någon fabrik. Det var direkt vilseledande och felaktigt. Det verkade ju till och med Expressen ha förstått eftersom rubriken ändrats. Samtidigt hade tidningen inte tagit bort det helt eller gått ut med en rättelse.


Expressen nämnde heller inte att det fanns två åtalade, han samt en tidigare inneboende. Detta gjorde att hans chef, och andra som han berättat för, trodde att han hade ljugit om att det funnits en inneboende. Det gjorde också att det framstod som att hela mängden cannabis var för honom. Så var inte fallet. Det framstod som att det bara var han och hans fru i huset.


Tidningen publicerade senare på dagen ett tillägg om att en support t-shirt för Bandidos hade hittats i huset. Genom den uppgiften fick man en bild av att han dessutom var kopplad till organiserad brottslighet – det var han inte.


Det stämde inte att frun hade tagit en paus från arbetet som journalist då misstankarna utreddes. Hon hade endast pausat en podd, som inte ens gjordes för SR. Vare sig vid brottet eller under pausen hade hon haft pågående uppdrag för SR. Hon hade fått ett nytt uppdrag från SR först efter att alla misstankar mot henne lagts ner i februari 2020.


Bemötande


Han hade inte fått någon möjlighet till bemötande. Först den 19 maj, två dagar efter publiceringen kontaktade tidningen hans advokat för ett bemötande. Det var oacceptabelt och alldeles för sent. Han var inte dömd för brottet tidningen skrev om, och han förnekade delar av åklagarens framställan.


Skadan


Expressen publicerade bilder från hans hem och skrev att han var kroniskt sjuk, detta var två saker som allvarligt inkräktade på hans privatliv.


Han sjukdomsattacker hade ökat i antal och intensitet vid publiceringen. Att ha blivit uthängd som en knarkande idiot hade lett till stress och sömnlöshet, vilket var utlösande vid Hortons. Människor hade skrivit om honom i forum och sociala medier och han hade blivit kontaktad av människor som kallat honom white trash och äcklig pundare.


Flera hade påpekat att publiceringen var oetisk, bland annat professor Mårten Schultz i SvD, samt krönikor och ledare i DN, Aftonbladet, Arbetet, Fokus med mer. Han trodde att tidningen visste att den gått över gränsen. Först hade den ändrat från ”knarkfabrik” till ”knarkodling”. Sedan hade den tagit bort publiceringen från Facebook. Det hade tidningen inte gjort om den på allvar trodde att den hade gjort rätt.


Han hoppades att anmälan skulle leda till att tidningen klandrades. Han ville också att tidningen skulle gå ut med en rättelse avseende de vilseledande och felaktiga saker den publicerat.


YTTERLIGARE SKRIFTVÄXLING


Tidningen


Anmälarens skrift innehöll sakliga felaktigheter och motsägelser. Dessutom riktade han kritik mot uppgifter som inte ingick i den anmälda publiceringen överhuvudtaget.


  • Expressen hade inte publicerat bilder på anmälarens hem. Bilderna i publiceringen föreställde bland annat burkar med cannabis och fröpåsar. Bilderna visade inte hur det såg ut hemma hos anmälaren.  • Expressen hade inte angett vilken sjukdom anmälaren hade.  • Expressen hade inte gjort gällande att anmälaren haft kopplingar till det kriminella nätverket Bandidos.  • Det var felaktigt att Expressen inte skulle ha nämnt att det funnits en tredje misstänkt. Det framgick uttryckligen av publiceringen.  • Anmälaren var inte identifierad med bild, namn, ålder, yrke eller liknande och han hade inte blivit ”offentlig” till följd av publiceringen.  • Att anmälarens hustru hade tagit en paus från sitt arbete som journalist på produktionsbolaget Tredje Statsmakten, som hon utförde SR-uppdrag för, var en uppgift som hon personligen lämnat till Expressen och uppgiften återgavs i den anmälda publiceringen.

  • Det framgick i den anmälda publiceringen att hustrun hade arbetat för Expressen mellan åren 2015 och 2017.  • Det var för tidningen inte känt att anmälarens hustru skulle ha skrivit på Twitter att det förekom felaktigheter i Expressens publicering.  • Det framgick av polisutredningen att cannabisodlingen skett i tvättstugan.

  • Expressen hade inte angett att det varit anmälarens fru som intervjuat justitieminister Morgan Johansson.
Vidare var det felaktigt att anmälarens inställning inte redovisades i publiceringen. I själva verket innehöll artikeln anmälarens syn på saken i de delar som rimligen var viktiga för honom, bland annat att han uppgivit att användningen av cannabis varit menad att lindra kronisk huvudvärk.


Expressen t