Fälls för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed

maj 25 2016


I en artikel i Piteå-Tidningen intervjuas en kvinna som fått reda på sin sambos otrohet. Sambon beskrivs på ett mycket närgånget sätt utan att han ges möjlighet att kommentera. PO skriver att artikeln i det närmaste framstår som en partsinlaga för den intervjuade kvinnan. Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner – mot bakgrund av att artikeln innehåller detaljerade uppgifter av mycket integritetskänslig karaktär – skäl att klandra tidningen för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed.

Piteå-Tidningen, exp. nr: 35/2016, dnr: 21/2016

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Piteå-Tidningen för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed.

_________________

Genom beslut den 16 mars 2016 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan mot Piteå-Tidningen till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen skrev

Den 26 september 2015 publicerade Piteå-Tidningen en artikel i papperstidningen och på hemsidan som hade rubriken På sjukhuset kom hemligheten fram.

Artikeln handlade om hur en kvinna som kallades Frida fått reda på sin sambos otrohet. Hon intervjuades i artikeln.

Fridas sambo krockade med hennes bil och blev allvarligt skadad. Under veckorna på sjukhus visade det sig att Fridas sambo haft ett förhållande bakom ryggen på henne.

Hösten 2014 bodde Frida och hennes sambo Stefan (även detta namn fingerat) ihop. De hade hus och barn tillsammans. Före olyckan hade de fattat ett beslut om att bryta upp relationen. De hade inte berättat nyheten för någon.

Sent en vardagskväll fick Frida ett telefonsamtal från polisen om att hennes sambo krockat. Förutom att fråga hur skadad han var frågade hon även var olyckan inträffat. Svaret bekräftade hennes misstanke. Han hade inte varit på väg hem från träningen, som han sagt att han skulle på.

Frida berättade att hon hela sommaren hade känt på sig att något var fel mellan dem, kanske var det därför hon frågade var olyckan inträffat. Efter beskedet hade hon varit strukturerad och bland annat ringt både sin egen och Stefans chef och berättat att de inte skulle komma till jobbet dagen efter.

Vidare beskrevs Stefans skador. De första veckorna pendlade han mellan sömn och vakenhet.

På sjukhuset hade hon reagerat på att Stefan var mycket fixerad vid sin mobiltelefon. Även andra saker väckte ovisshet. Vem hade varit på sjukhuset med äpplen? Vem sms:ade han med under vistelsen?

Frida berättade också om hur parets barn reagerat inför sin pappa, som var svullen över pannan och hade stora blåmärken i ansiktet.

På sjukhuset hade Frida fått reda på att en annan kvinna sovit hos Stefan.

Efter en månad på sjukhus hade han skrivits ut.

Under tiden Stefan varit inlagdhade Frida bearbetat en del. Hon kände att beslutet, som de båda fattat före olyckan, var rätt. När han kom hem kände hon sig känslokall, samtidigt som hon var arg och bara ville slänga ut honom. Men hon visade hänsyn också. Han hade varit med om en svår olycka.

När Stefan kom ut från sjukhuset hade det känts som om han trodde att det skulle bli som innan de separerade. Det var som om att han hade förträngt vad de hade bestämt.

När Frida flyttade några månader senare var Stefan fortfarande tacksam över att han överlevt olyckan. Sedan flyttade hans nya tjej in, men deras förhållande tog slut efter ett halvår. Frida berättade även hur olyckan hade påverkat Stefans psykiska mående.

Idag mådde Stefan bättre, och tog hand om deras barn några dagar i sträck.

”Sedan orkar han inte mer, men han försöker verkligen.”

Artikeln fortsatte att handla om Fridas känslor. Det stod även hur gammal hon var.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till PO av mannen som kallades Stefan. Han anförde att hans före detta sambo gått ut i tidningen och lämnat väldigt många kränkande uppgifter.

Deras namn var visserligen omgjorda i artikeln. Men orten där de bodde var liten och väldigt, väldigt många kände till hans olycka. Många kände också till att han och hans sambo var separerade vid tillfället. Alla de som visste något om det, insåg snabbt att det var honom artikeln handlade om.

Han mådde väldigt dåligt av publiceringen. Han hade inte fått chansen att se vad som skulle publiceras eller få kommentera vad han inte tyckte stämde eller saker som han absolut inte ville skulle komma ut. Han var fruktansvärt ledsen.

Tidningens yttrande

Piteå-Tidningen svarade genom sin ansvarige utgivare att tidningen valt att anonymisera de inblandade. Han beklagade att anmälaren trots det känt sig utpekad.

Att de som fanns i en snävare krets runt de berörda hade kunnat identifiera de inblandande gick inte att undvika.

Utgivaren menade dock att tidningen inte röjt anmälarens identitet i en vidare krets.

PO:s bedömning

Den anmälda artikeln innehåller mycket integritetskänsliga uppgifter om anmälaren. Den som uttalar sig är anmälarens tidigare sambo.

Publiceringen innehåller ett antal uppgifter som gör att familj och vänner kan förstå att artikeln handlade om anmälaren. Uppgifterna är också så detaljerade att de leder till ett utpekande inför en större krets, som arbetskamrater och grannar.

Dessa uppgifter är hur krocken skett. Att paret hade bestämt sig för att separera före olyckan. Vilken typ av skador som anmälaren fått. Hur länge han låg på sjukhus och att paret hade barn tillsammans. Även åldrar på inblandade framgår av artikeln, det är dock inte klargjort huruvida dessa siffror är riktiga eller fingerade.

Genom publiceringen fick både den snävare utpekandekretsen och de som fanns utanför anmälarens närmsta anhörig- och vänkrets nu kännedom om anmälarens högst privata angelägenheter. Det är nämligen inte troligt att alla i anmälarens närmsta krets hade kännedom om hans innersta tankar och känslor kring olyckan och det som sedan följde, eller vad som för den delen föregått parets separation.

När det gäller känsliga uppgifter om en enskild person krävs dessutom endast ett mycket begränsat utpekande för att, som i det här fallet, en oförsvarlig publicitetsskada ska uppstå.

Jag ifrågasätter vidare allmänintresset av att låta anmälarens tidigare sambo att berätta om anmälarens privatliv och vad som hänt honom. Av intervjun framgår också att anmälaren inte har kunnat ta hand om deras barn samt om anmälarens relation till en annan kvinna innan separationen var bestämd. Artikeln framstår i det närmaste som en partsinlaga för den intervjuade kvinnan.

En intervjuad person har visserligen en rätt att berätta sin egen historia, men denna berättelse bör, normalt sett, inte vara på bekostnad av övriga iblandade.

Jag noterar även att artikeln ligger kvar på tidningens hemsida, sedan PO-anmälan gjordes.

Sammanfattningsvis: Publiceringen av intervjun med det känsliga materialet om anmälaren var inte motiverad av allmänintresset. Uppgifterna är så känsliga att även ett begränsat utpekande räcker för att anmälaren ska anses ha orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Av den anledningen bör Piteå-Tidningen klandras för brott mot god publicistisk sed.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd gör samma bedömning som PO och finner – mot bakgrund av att artikeln innehåller detaljerade uppgifter av mycket integritetskänslig karaktär – skäl att klandra tidningenför att ha grovt brutit mot god publicistisk sed.