Felaktig uppgift om dödsfall

april 26 2017


Corren.se och MVT.se publicerade en artikel om att en känd person i tidningarnas spridningsområde avlidit. Artikeln illustrerade med ett foto på den förment avlidne. I texten beskrevs dennes karriär och vissa personliga förhållanden. Uppgiften om dödsfallet var dock felaktig och rättades en dryg timme efter publiceringen. Tidningarna bad också den omskrivnes anhöriga om ursäkt. I det här fallet är emellertid felet av en sådan art att uppföljande publiceringar inte läker skadan. Det finns ingenting som kan göra en felaktig uppgift om någons död försvarlig. Anmälaren har tillfogats en allvarlig och oförsvarlig publicitetsskada. Tidningarna klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Corren.se och MVT.se, exp. nr: 34-35/2017, dnr: 6-7/2017

Pressens Opinionsnämnds beslut


Pressens Opinionsnämnd klandrar MVT.se och Corren.se för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 2 februari 2017 hänsköt Pressombudsmannen (PO) en anmälan från NN:s hustru till Pressens Opinionsnämnd.

Vad tidningen skrev

Den 20 december 2016 klockan 09:15 publicerade webbplatserna för Motala Vadstena Tidning och Östgöta Correspondenten en artikel med rubriken NN (namnet angavs) avliden. Underrubriken löd MOTALA: NN har avlidit, xx (åldern angavs) år gammal.

I artikeltexten beskrevs den avlidnes karriär och vissa personliga förhållanden.

Notisen illustrerades med en bild på NN med bildtexten ”NN har avlidit”.

Den 20 december 2016 klockan 10:27 lade webbplatserna ut en notis med rubriken Rättelse: Felaktig uppgift om dödsbud. Texten löd:


”Motala: NN har inte avlidit. Vi beklagar djupt den felaktiga publiceringen.

Under tisdagsmorgonen publicerade vi att NN har avlidit. Detta var felaktigt. Vi ber honom och hans närstående djupt om ursäkt för det obehag som vi har orsakat.”

Anmälan

Publiceringen anmäldes av NN:s hustru med en dotter som ombud. Hon framförde att NN var mycket svårt sjuk, men vid liv. Det var oerhört kränkande att få läsa en artikel om att han gått bort, med tanke på allt familjen nu gick igenom under hans sjukdom.

Tidningen hade inte kontaktat någon i familjen innan publiceringen.

Webbplatsernas svar

Båda webbplatserna ingår i Östgöta Media AB och har en gemensam utgivare. Visst material är unikt för sajterna, annat är gemensamt. I det här fallet var texterna identiska. Utgivaren svarade att uppgifterna i anmälan stämde, att tidningen begått ett oförsvarligt misstag.

Att man skrivit notisen berodde på att NN var att betrakta som en offentlig person.

Uppgiften hade en medarbetare fått från en kollega och då gjort det felaktiga antagandet att informationen var bekräftad av anhöriga. Bara några minuter efter att artikeln publicerats hörde en anhörig av sig och påtalade att uppgifterna var fel. Artikeln hade då genast avpublicerats och ersatts av en rättelse som gavs en tydlig placering på sajterna.

Såväl utgivaren, som medarbetaren som skrivit texten, var samma dag i kontakt med anhöriga till mannen. De hade båda utan förbehåll bett om ursäkt för sitt misstag.

PO:s bedömning

NN är att betrakta som en offentlig person. Hans dödsfall är såldes något som det får anses rimligt att pressen rapporterar om på nyhetsplats.

I det här fallet är det klarlagt att uppgiften var felaktig. När detta uppdagades för webbplatsernas ansvariga avpublicerades den felaktiga artikeln efter en dryg timme. I stället publicerades en rättelse och en ursäkt framfördes till familjen såväl i rättelsen som vid personliga kontakter.

Det var naturligtvis korrekt av tidningen att avpublicera och rätta, eftersom en uppgift av detta slag snabbt får stor spridning.

I många fall räcker åtgärder av denna typ för att mildra den uppstådda publicitetsskadan.

I det här fallet är emellertid felet av en sådan art att uppföljande publiceringar inte läker skadan. Det finns ingenting som kan göra en felaktig uppgift om någons död försvarlig. Och inga åtgärder från webbplatsernas sida kan göra publiceringen ogjord.

Skadan, såväl för den berörde som för anhöriga, är således mycket betydande. Inte bara därför att den felaktiga uppgiften i sig smärtar i en utsatt situation, utan också för att informationen får spridning långt utanför familjekretsen. Att skadan tillfogades oavsiktligt minskar inte dess påverkan på de berörda.

Jag finner att tidningen på ett allvarligt sätt brutit mot god publicistisk sed och bör klandras. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning att anmälaren tillfogats en allvarlig och oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.