Felaktigt utpekande i samband med Husbykravallerna

februari 11 2014


Exp nr 10/2014, Dagens Media, 2014-02-11Tidningen pekade ut en person som nära knuten till en organisation som påstods ha stått bakom demonstrationerna i Husby. Enligt pressetisk praxis bör en person som kritiseras ges möjlighet till samtidigt bemötande, men det fick inte den omskrivne i detta fall.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Dagens Media för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________________

Genom beslut den 12 december 2013 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från en man till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 20 maj 2013 publicerade Dagens Media en artikel på sin sajt med rubriken DN:s Husby-vittne – journalist som föreläst för H (organisationens namn angivet).

Dagens Nyheter hade i samband med demonstrationer intervjuat en ”Husbybo”, utan att uppge att han var journalist med kopplingar till H, ”organisationen bakom demonstrationerna”.

X (namn angivet), som intervjuades som vittne till händelserna, hade föreläst för H och arbetade som reporter på Sveriges Radio.

DN-reportern som gjorde intervjun, sa att H hade bestämt att en person uttalade sig för organisationen. X intervjuades som ögonvittne. Därför publicerades inte uppgifterna om att han var journalist, hade föreläst för H respektive var bror till organisationens talesperson.

Reportern uppgav att X hade kontaktat henne efter publiceringen eftersom han hade upplevt att han kopplades samman med stenkastarna i DN:s artikel.

DN hade uppdaterat artikeln med uppgiften att X var journalist.

Anmälan

X anmälde artikeln. Han hade utpekats som journalist med kopplingar till en organisation som utan grund utpekats som anstiftare av demonstrationer/kravaller.

Därmed hade hans objektivitet och opartiskhet som journalist ifrågasatts.

Han hade också utsatts för rasistiska tillmälen och personangrepp på främlingsfientliga hemsidor.

Anmälaren hade inte hållit föredrag för H. Han hade berättat om sina uppdrag som journalist i Syrien och Irak, för organisationen Rosa Parks i H:s lokaler.

Han hade deltagit i en paneldebatt tillsammans med SVT och SR på ett medborgarcafé.

Kopplingarna i övrigt var att han följde ungdomars arbete som journalist. Han bodde i Husby och kände många ungdomar.

Han hade slutat på SR och frilansade.

Till anmälan bifogades två artiklar, från medie4us.se och från dagensarena.se.

Tidningens svar

Kritik hade riktats mot svenska medier för att dels inte komma ”under ytan” med problem förorterna i storstadsregionerna led av, dels för att intervjua journalistkollegor istället för vanliga medborgare när de försökte förklara det som händer.

Att Dagens Nyheter intervjuat en journalist med koppling till H, men framställt honom som ”vanligt” ögonvittne till kravallerna var värt att berätta för en mediegranskande tidnings läsare.

Kopplingarna mellan X och H var, att han var bror med organisationens talesperson, att han hade medverkat som skribent på H:s hemsida och att han hade bjudits in av organisationen för att föreläsa i organisationens lokaler.

På H:s facebooksida beskrevs X som ”journalistbroder”.

Att X arbetade på SR var uppenbarligen fel. Dock var för Dagens Media den avgörande omständigheten att han arbetade som journalist, inte var han arbetade.

Uppenbarligen hade X framträtt som reporter på SR efter det att han slutat, vilket framgick av den text från Dagens Arena han själv bifogat.

Tidningen hade lyssnat på anmälarens kritik i samband med artikeln. Han hade erbjudits att ge sin version i en ny eller uppdaterad artikel. Han hade tackat nej.

Anmälarens kommentar

Dagens Media hade inte hört av sig till honom. Han kontaktade Dagens Nyheter och Dagens Media för att påpeka att han intervjuades som journalist.

Dagen Media hade agerat oetiskt och osakligt.

Släktbanden till H:s talesperson var ointressanta i sammanhanget.

Dagens Media uppmanades bevisa att H var ansvariga för demonstrationerna.

”Broder” var ett allmänt vedertaget uttryck i svenska förorter idag.

Syftet med föreläsningen för Rosa Parks var att inspirera och motivera unga för journalistyrket.

Anmälaren hade inte framträtt som reporter för SR efter anställningen. Det var skribenten på Dagens Arena som presenterade honom som sådan.

Dagens Media hade inte hört av sig med erbjudande om rättelse eller svar. Om så skett hade anmälaren omedelbart tackat ja. Tidningens syfte var uppenbarligen att skada honom som journalist. Rapporteringen var osaklig, grundlös, baserad på missförstånd och felaktigheter.

Anmälaren hade ringt tidningen för att förklara att artikeln innehöll faktafel. Det hade ignorerats av ansvariga chefer.

Tidningen hade framfört kritik mot anmälaren som han inte fått bemöta.

Hans yrkesnamn och varumärke hade tagit betydande skada.

Tidningens kommentar

Tidningen hade erbjudit anmälaren att kommentera uppgifterna. Han hade avböjt.

Dialogen hade anmälaren haft med tidningens reporter. Han hade inte kontaktat ansvarige utgivaren eller någon annan chef.

Att tidningen skulle vara ute efter att skada anmälaren var fel

POs bedömning

I publiceringen den 20 maj kopplar tidningen X med vad som närmast kan kallas indicier till H, som i sin tur uppges vara ”organisationen bakom demonstrationerna”. Artikeln publicerades medan kravallerna ännu pågick i Husby.

Pressetiken uppmanar till att ge personer som kritiseras möjlighet till samtidigt bemötande. Vikten av att låta personer komma till tals får anses öka med allvaret i kritiken eller i de lämnade uppgifterna.

Styrkan eller relevansen i de indicier tidningen presenterade för enkoppling mellan X och H kan diskuteras. Det är emellertid helt klart att kravallerna i Husby gavs en omfattande uppmärksamhet såväl i Sverige som internationellt. Det är en allvarlig anklagelse att koppla en enskild person till en organisation som samtidigt påstås vara en aktiv part i händelserna.

När det gäller kontakterna mellan tidning och anmälare efter publiceringen ger parterna två olika versioner. Det ligger utanför POs uppdrag att vidare utreda omständigheterna.

Däremot tog inte tidningen kontakt med X före publiceringen. Det är parterna överens om.

Eftersom han inte fick komma till tals samtidigt och kommentera uppgifterna anser jag att X tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada av Dagens Media.

Tidningen bör klandras för brott mot god publicistisk sed. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd delar PO:s bedömning. Dagens Media ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.