Fick ej svara missnöjd patient

augusti 30 2005


Exp nr 68/2005 Mitt i VärmdöEn läkare påstods ha gjort en felbehandling. Tidningen brast i källkritiken och gav inte läkaren möjlighet att bemöta uppgifterna.


Publiceringen

Under rubriken ”Läkarmissen kan stoppa (A.)” – hennes namn angavs i rubriken – skrev Lokaltidningen mitt i Värmdö den 9 november 2004 om A., spelare i Skuru, som är ett lag i damallsvenskan i handboll.

Hon hade fått korsbandet i ena knäet avslitet på en träning i mars 2003 och väntat tre månader på operation. Den hade utförts av fotbollslandslagets läkare B. på C-kliniken (läkarens och klinikens namn angavs i artikeln). Efter ett halvår hade hon fortfarande ont. En röntgenundersökning visade att även menisken var trasig. Däremot hade B. inte sett att ärren inte läkte som de skulle inne i knäet. När hon senare bytt läkare upptäcktes en fettsäck i knäet och att skelettdelar i låret hade skadats.

Enligt A. hade minst ett halvår av hennes handbollskarriär gått till spillo. Om hon såg B. på teve så stängde hon av. Han hälsade inte på henne när hon gick på rehabilitering på C-kliniken. Själv var hon för upprörd för att ta kontakt med honom. Hon begärde en ursäkt och en förklaring av läkaren.
Tidningen hade kontaktat B. för en kommentar. Men denne var på semester i Malaysia och ville inte uttala sig utan att först kunna sätta sig in i saken.

Anmälan

B. anmälde Lokaltidningen Mitt i Värmdö till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Artikeln innehöll medicinska felaktigheter. Rubriken var missvisande. Man kunde inte tala om läkarmiss. Hela saken var svår för en patient att bedöma. Eftersom han var på semester borde tidningen ha avvaktat med publiceringen tills han kommit hem och hunnit sätta sig in i fallet. Han var också kritisk mot att hans namn och namnet på kliniken stått att läsa.

Tidningens svar

Lokaltidningen Mitt i Värmdö framhöll att sådant, som gällde Skuru handboll med dess hemvist i Nacka/Värmdö, hade stort allmänintresse för läsarna. Anmälaren var dessutom landslagsläkare. Eftersom han inte ville kommentera saken när tidningen kontaktade honom på hans utlandssemester hade han erbjudits genmäle i en uppföljande artikel. Han hade avböjt. Erbjudandet kvarstod.

Anmälarens kommentar

Anmälaren påpekade på nytt att han inte var i stånd att kommentera vad den intervjuade patienten sagt dels därför att han var utomlands när tidningen hörde av sig, dels därför att sekretessbestämmelserna hindrade honom. Dessutom hade tidningen aldrig kontaktat honom efter publiceringen. Det var han som kontaktat tidningen.

PO:s beslut

I beslut den 20 april 2005 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde följande:

Läkare får om inte alltid så dock i åtskilliga fall tåla att bli namngivna också i artiklar som innehåller kritik mot deras yrkesutövning. Det handlar inte om privatlivet. Allmänintresset är ofta stort. Anmälaren var vid publiceringstillfället läkare för fotbollslandslaget och således en i idrottssammanhang höggradigt offentlig person. Det finns inte skäl att klandra Lokaltidningen Mitt i Värmdö för att ha namngivit anmälaren. Avgörande är i stället bemötandefrågan.

Den intervjuade patienten har inte anmält någon påstådd felbehandling till sjukvårdens tillsynsorgan. Inget sådant organ har heller på eget initiativ granskat saken. Mitt i Värmdö har bara haft tillgång till patientens egna synpunkter. Tidningen har beskrivit hennes kritik mot behandlingen och hennes besvikelse över att inte ha blivit återställd i knäet samt nämnt den ovilja som blotta anblicken av anmälaren framkallat hos patienten.

Pressetiken ställer här två krav: en källkritisk hållning samt möjlighet för den kritiserade parten att bemöta utsagorna. Lokaltidningen Mitt i Värmdö har brustit i båda avseendena. Tillräckligt underlag för rubrikens oreserverade påstående om ”läkarmiss” saknas. Vidare är åsikterna om anmälarens yrkesinsats och om hans person sådana att han samtidigt borde ha fått svara. Utantillgång till journaler och annan medicinsk dokumentation var han naturligt nog inte beredd att uttala sig, när tidningen kontaktade honom i Malaysia. Tidningen borde ha väntat med publiceringen tills han fick en rimlig chans att i samma artikel ge sin syn. Den uteblivna möjligheten till samtidigt bemötande tillfogade anmälaren en oacceptabel och klandervärd publicitetsskada.

– – – Lokaltidningen Mitt i Värmdö avvek från god publicistisk sed genom att beröva anmälaren möjlighet till samtidigt bemötande. Därför bör tidningen få pressetiskt klander. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen och B. fick tillfälle att yttra sig hos nämnden.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd instämmer med PO i fråga om de två krav som pressetiken här ställer och den bedömning som han gjort om detta. Nämnden finner på dessa skäl att Lokaltidningen Mitt i Värmdö genom publiceringen brutit mot god publicistisk sed.