För detaljerat om ett misshandels- och våldtäktsfall

januari 21 2014


Exp nr 4/2014, Piteå-Tidningen, 2014-01-21


Piteå-Tidningen klandras för en detaljerad beskrivning av ett fall av misshandel och våldtäkt. Vissa detaljer i texten identifierade offret för en större krets än den som redan hade kännedom om saken. De närgångna detaljerna om övergreppet innebar en integritetskränkning av anmälaren inför denna grupp.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Opinionsnämnden klandrar Piteå-Tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 27 november 2013 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Piteå-Tidningen tilll Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 2 juli 2013 publicerade tidningen en enspaltig artikel med rubriken Åtalas för misshandel och våldtäkt.

En man i 35-årsåldern från X (en kommun angavs) hade åtalats för upprepad misshandel, hot och flera fall av sexuella övergrepp, enligt åklagaren jämförliga med våldtäkt, mot en närstående kvinna.

Övergreppen hade skett under våren och försommaren i deras gemensamma bostad. De misstänkta fallen av misshandel beskrevs, liksom detaljer från de sexuella övergreppen.

Åklagaren hade yrkat på utvisning eftersom risken för fortsatt brottslighet ansågs stor. Den åtalade nekade till anklagelserna.

Anmälan

Den berörda kvinnan anmälde publiceringen.

Som målsägande i ett fall rubricerat som misshandel och våldtäkt kände hon sig redan tillräckligt som ett offer.

Tidningen hade publicerat detaljerad information om de sexuella övergreppen och att mannen skulle utvisas. Därmed identifierades anmälaren även om namn inte publicerades.

Inte bara anmälaren hade reagerat på publiceringen.

Tidningen hade skrivit om sådant som var sekretessbelagt och ärendet skulle avgöras bakom stängda dörrar. Det fanns ingen anledning att göra skadan mer synlig.

Det var anmälaren som skulle leva med det som hänt och hon ville vara den som avgjorde om hon skulle berätta om det inträffade.

Att tidningen återgav åklagarens yrkande om utvisning ledde till att det blev lättare att identifiera anmälaren och den åtalade och spädde på rasismen.

Tidningens svar

Tidningen menade att de uppgifter som lämnats i artikeln inte röjde anmälarens identitet. Kommunen hade drygt 41 000 invånare och närmare geografisk bestämning än X hade inte gjorts.

Tidningen beklagade dock djupt att anmälaren kände sig utpekad och kränkt.

POs bedömning

Vid rättsfall av den här arten finns det en krets närmast de berörda, som har viss insyn i vad som inträffat samtidigt som de har kännedom om vem det handlar om.

Tidningens beskrivning av det som hänt ger denna grupp information om detaljer som de inte bör få kännedom om på detta sätt. Redan här uppstår en allvarlig publicitetsskada för anmälaren.

Tidningen har dessutom lämnat uppgifter om anmälaren och den åtalade; den åtalades ungefärliga ålder, att de bodde tillsammans, när övergreppen skett och att mannens skulle utvisas vid fällande dom. Därmed är det möjligt för fler än den närmaste kretsen att förstå vem det handlar om.

Den detaljerade beskrivningen av de sexuella övergreppen, tillsammans med de identifierande uppgifterna, har utsatt anmälaren för oförsvarlig publicitetsskada.

För den bör Piteå-Tidningen klandras.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken anmälaren eller tidningen har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Opinionsnämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.