För många detaljer om ofredande

mars 16 2004


Exp nr 31/2004 Dala-DemokratenPubliceringen

Den 9 oktober 2003 skrev Dala-Demokraten (DD) om en rättegång mot en man från orten X (ortsnamnet angivet) som åtalats för att ha misshandlat och sexuellt ofredat sin dotter. Det angavs vilka år brotten skulle ha begåtts, flickans ålder vid brotten och hennes nuvarande ålder samt mannens ungefärliga ålder. I artikeln beskrevs ytterligare vad mannen skulle ha gjort mot sin dotter.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av flickans mamma. Hon skrev att de bodde i ett litet samhälle där det var lätt att räkna ut vem det handlade om. Det värsta misstaget var att DD publicerat så många avslöjande detaljer. Dottern hade under polisförhören och i samtal med socialvården samt barn- och ungdomspsykiatrin invaggats i tryggheten att det hon berättade var sekretessbelagt. Nu fanns uppgifterna på löpsedlar och i en detaljerad artikel. Tidningen hade bort visa respekt mot flickan och hennes familj.

Tidningens yttrande till PO

DD:s ansvariga utgivare svarade följande:

Det finns ingen ursäkt för den publicering som skett. Jag skulle kunna försvara vår publicering med orutin, slarv, mänskliga misstag med mera. Men det håller inte. I detta fall är vår publicering inte försvarbar och jag har vidtagit de åtgärder jag anser vara nödvändiga för att det inte skall upprepas. Men, som anmälaren själv skriver efter vårt samtal, det hjälper ju inte henne och hennes familj. Skadan är redan skedd och jag beklagar.

PO:s beslut

I beslut den 27 november 2003 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Den omskrivna flickan och hennes familj har blivit utpekade genom den detaljrika publiceringen. Redogörelsen för de övergreppsom flickan enligt åklagaren blivit utsatt för har tillfogat henne och familjen en närmast ofattbar publicitetsskada. Dala-Demokraten bör klandras för ett grovt brott mot god publicistisk sed.

Yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har i yttrande till Pressens Opinionsnämnd anfört bl a följande: Den angivna kommunen har fler än sjutusen invånare, däribland många skolflickor, och är inte någon liten by där alla känner alla. Enligt tidningen kan publicitetsskadan inte bedömas som ofattbar.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Enligt nämndens bedömning har artikeln inneburit ett utpekande av den omskrivna flickan och hennes familj. Det har inte funnits något godtagbart skäl för tidningen att publicera den detaljerade beskrivningen av vad flickan påstods ha varit utsatt för. Publiceringen har inneburit att en ung flicka har tillfogats en helt oacceptabel publicitetsskada. Nämnden finner att Dala-Demokraten skall klandras för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed.