Föräldrar kränkta genom dotterns berättelse

februari 28 2006


Exp nr 28/2007 AmeliaTidningen Amelia presenterade en person som fått ett övervinnarstipendium på 50 000 kr med namn och bild. Kvinnan växte upp med föräldrar som missbrukat alkohol men hade själv brutit mönstret och levde nu ett bra liv. Allmänintresset vägde inte upp publicitetsskadan för föräldrarna som inte kunnat bemöta uppgifterna.


Publiceringen

Amelia presenterade i juli 2006 en person som fått tidningens övervinnarstipendium på 50 000 kr. Det skedde i ett ingående reportage om stipendiaten och hennes uppväxt. Kvinnan hade växt upp med föräldrar som missbrukat alkohol vilket hade påverkat hennes tillvaro. Hon hade själv brutit mönstret och levde nu ett bra liv. I samband med julen 2004 hade hon avslutat all kontakt med sina föräldrar. Kvinnan hade tilldelats Amelias övervinnarstipendium för sin styrka att skapa sig ett eget liv. Juryns motivering var även att hon kunde vara en förebild för andra som växte upp med alkoholmissbruk och inte vågade prata öppet om problemen. Kvinnan framträdde med för- och efternamn samt bild i artikeln.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av kvinnans föräldrar. Mamman skrev att en del av det som stod i artikeln var sant, men inte allt. Hon kände sig mycket kränkt. Den omskrivna kvinnan hade två syskon som tagit mycket illa vid sig. Familjen var i spillror. Det hela var också fruktansvärt inför vännerna. Hon undrade om dottern hade rätt att gå ut i pressen på det här sättet.

Tidningens yttrande

Amelia anförde att kvinnan hade något mycket viktigt att förmedla. Genom att utse henne till årets övervinnarkvinna ville tidningen ge andra utsatta unga människor stöd och råg i ryggen. Att avstå från publicering eller publicera reportaget anonymt hade varit att föra fram dubbla budskap.

På tidningen hade man länge diskuterat vad en publicering kunde innebära för kvinnan (som själv var övertygad om att hon ville framträda öppet) och hennes närmaste omgivning. Till slut hade Amelia kommit fram till att budskapet var så viktigt att det blev överordnat de konsekvenser man såg. Gensvaret från andra i samma situation hade varit mycket stort.

Anmälarnas kommentar

Mamman anförde atthon mådde psykiskt dåligt av publiceringen. Saken drabbade inte bara henne utan också övrig familj, släkt och vänner. Tidningen hade absolut inte behövt publicera efternamnet som var ovanligt.

PO:s beslut

I beslut den 1 december 2006 avskrev PO ärendet med följande motivering:

Anmälarna är utpekade genom dotterns öppna framträdande och det hon berättat om sin uppväxt. Uppgifterna om anmälarnas missbruk och deras av dottern upplevda oförmåga att ta hand om sitt barn har medfört en publicitetsskada. De saknar i praktiken möjlighet att gå i svaromål.

Utpekandet har skett inför de sannolikt inte särskilt många läsare av Amelia, som personligen känner till familjen och övervinnarstipendiatens barn- och ungdomsår. Vidare anser jag att artikeltexten trots publicitetsskadan också förmedlar uppgifter som inte är nedsättande för anmälarna utan innehåller nyanserande inslag. Att dottern aldrig övergett hoppet om en försoning med föräldrarna är ett genomgående tema, inte minst i den dikt av henne som publicerades.

Amelia har velat lyfta fram ett exempel på en människa som löst svåra livsproblem och som därmed skall kunna ge inspiration och utgöra ett föredöme för andra som brottas med liknande svårigheter och motgångar. Allmänintresset är stort. Jag finner vid en samlad bedömning att det i detta fall väger tyngre än publicitetsskadan. Därmed avslutas ärendet.

Överklagandet

Anmälarna har begärt att Pressens Opinionsnämnd prövar ärendet.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Som PO uttalat har anmälarna tillfogats en publicitetsskada genom att deras dotter, som framträtt med namn och bild, ingående berättat om hur hon upplevt sina uppväxtförhållanden. Någon möjlighet till genmäle har inte funnits.

Det allmänintresse som funnits för ämnet i artikeln kan inte anses uppväga publicitetsskadan som anmälarna lidit genom att de fått sina problem offentliggjorda. Nämnden anser att Amelia genom publiceringen har åsidosatt god publicistisk sed.