Hundägare utpekad

augusti 31 2009


Exp nr 70/2009 Jönköpings-PostenTidningen skrev att en person misstänktes för djurplågeri. Artikeln illustrerades av en bild på den ifråga varande hunden som hade fotograferats i ägarens hem. Interiören gav ett intryck av att hundägaren levde oordnat. Den utpekande bilden kränkte hundägarens personliga integritet.


Publiceringen

Den 25 juli 2008 publicerade Jönköpings-Posten på sin lokalsida för Huskvarna/ Gränna en stort uppslagen artikel under rubriken Grännabo kastade sin hund. En underrubrik löd: 42-åring misstänks för djurplågeri ¤ Vittnen illa berörda av händelsen.

I ingressen skrev Jönköpings-Posten att en 42-åring från Gränna skulle ha slitit upp sin hund, ruskat om den och kastat ner den så att hunden blev liggande. Mannen hade blivit polisanmäld för djurplågeri. Polisens informationschef Ulla Andersson-Jarl uttalade sig och sade att flera vittnen hade sett det inträffade och blivit illa berörda.

I brödtexten utvecklades historien i enlighet med polisanmälan som i sak innehöll ovan nämnda information. Enligt Ulla Andersson-Jarl på Grännapolisen skulle hunden ha bitit sin ägare under händelseförloppet – eventuellt i självförsvar.

Med anledning av det misstänkta djurplågeriet hade både polis och en djurskyddsinspektör sänts till 42-åringens lägenhet. Hunden hade morrat åt besökarna och verkat rädd, vilket djurskyddsinspektören kommenterade med att detta kunde ha berott på att hunden inte kände igen dem som kom. En av poliserna hade noterat att hunden haltade och därvid skrivit ett föreläggande om att 42-åringen måste ta sin hund till veterinär.

Veterinären uppgav i sin journal, som Jönköpings-Posten hade tagit del av, att hunden inte uppvisade några tecken på skador som kunde ha uppkommit genom yttre våld. Hältan berodde på förslitningar i höftleden. Hunden hade verkat trygg och lugn i sällskap med sin ägare.

Ärendet hade gått vidare till länsstyrelsen som skulle utreda händelserna vid Gränna hamn. Polis och åklagare skulle fastsälla om ett brott hade blivit begånget.

Artikeln i Jönköpings-Posten illustrerades av en bild på den ifråga varande hunden som hade fotograferats i sitt och ägarens hem. Interiören på bilden var lindrigt sagt stökig och gav intryck av att hundägaren levde oordnat.

Anmälan

Jönköpings-Postens publicering anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av 42-åringen. Denne ansåg sig utpekad genom att tidningen angav hans ålder samt publicerade en bild på hans hund tagen inne i hans lägenhet.

När 42-åringen hade kommit till sitt arbete samma dag som artikeln publicerades i Jönköpings-Posten visade det sig att hans arbetskamrater hade identifierat honom som den person artikeln handlade om. Han kände sig kränkt och mådde dåligt. Han hade blivit tvungen att gå hem från sitt arbete och ville knappt gå ut med hunden längre. På den lilla ort där han bodde surrade ryktena och mycket överdrevs.

Anmälaren undrade om det verkligen var befogat att undfägna Grännaborna med en så stor artikel om honom och hans hund.

Tidningens yttrande

Jönköpings-Posten underströk i sitt yttrande att flera vittnen hade sett 42-åringen behandla sin hund på ett sätt de fann upprörande. Huruvida mannen hade blivit igenkänd på sin arbetsplats på grund av själva händelsen eller på grund av bilden i tidningen kunde knappast fastställas. En svartvit bild på en svart hund under ett bord kunde inte i sig vara identifierande, framhöll tidningen.

I texten belystes fallet allsidigt påpekade Jönköpings-Posten. Miljöinspektören fick säga sitt, polisen sitt och veterinären berättade saker som talade till mannens fördel.

Fallet var viktigt att belysa därför att flera blivit vittnen till det inträffade och djurskyddsfrågor intresserade allmänheten.

PO:s bedömning

I beslut den 1 april 2009 ansåg PO att tidningen borde klandras och hänsköt ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering.

Incidenten med hunden hade ett visst allmänintresse och det finns inget att invända emot att Jönköpings-Posten skrev om saken. Artikeltexten var inte ägnad att identifiera anmälaren eftersom det sannolikt finns fler män i fyrtioårsåldern i Gränna som håller sig med hund.

Annorlunda ter det sig med bilden. Jag är förvissad om att många människor i Gränna kunde identifiera hunden som är gammal, stor, svart, sannolikt av blandras samt med karakteristiskt vitt kring nos och tassar. ( … ) Även om alla som kände igen hunden inte visste vad ägaren hette hade de sannolikt klart för sig ”vem han var” och på sin arbetsplats var anmälaren givetvis fullt ut identifierad.

Att bli omskriven som mannen som misstänktes för djurplågeri var illa nog för anmälaren som inte personligen fick komma till tals i Jönköpings-Postens artikel. Veterinärens utlåtande tillvaratog dock i någon mån anmälarens intressen i sammanhanget.

Värre ur anmälarens synpunkt var dock att den utpekande bilden kränkte hans personliga integritet. Privata förhållanden som anmälaren säkert inte ville yppa för utomstående avslöjades obarmhärtigt på denna bild som definitivt inte borde ha publicerats.

Jönköpings-Posten har genom bildpubliceringen förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada samt brustit i ansvar inför den publicistiska uppgiften. Jönköpings-Posten bör klandras.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen anförde i huvudsak samma omständigheter som i yttrandet till PO och tillade att det knappast kan kallas integritetskränkande att visa att man har ett bord som inte är avdukat.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att Jönköpings-Posten ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.