Inget allmänintresse att publicera namn

april 26 2018


Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt i Veckan för att ha tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada genom en artikel om en konflikt mellan henne och Christina Schollin. Nämnden är överens med PO om att allmänintresset inte krävt att anmälarens namn publicerades.

Hänt i Veckan, exp. nr. 40/2018, dnr. 8/2018

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt i Veckan för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 19 januari 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Hänt i Veckan till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 27 september 2017 publicerade Hänt i Veckan en artikel med rubriken ”Det är vidrigt” SCHOLLIN FÖRLORAR SITT LIVSVERK. På tidningens förstasida fanns rubriken Schollin förlorar sitt livsverk ”HON ÄR EN FALSK ORM”.

Christina Schollin hade under många år haft en butik och senare en skönhetssalong i Gamla stan. I sin blogg hade Christina Schollin skrivit att hennes tidigare samarbetspartner Minette Tigerfalk gått bakom hennes rygg och fått hennes hyresavtal uppsagt. Christina Schollin hade skrivit att hon blivit lurad på lokalen och att hennes dröm gått i kras. Minette Tigerfalk bedrev nu egen verksamhet i Christina Schollins lokal.

Tidningen skrev att Christina Schollins dotter Pernilla Wahlgren var fly förbannad. Pernilla Wahlgren hade i sin blogg skrivit att Minette Tigerfalk tagit kontakt med henne för att försäkra dem om hennes hederliga motiv. Enligt Pernilla Wahlgren hade Minette Tigerfalk dock haft en dold agenda. Pernilla Wahlgren hade i en podcast berättat att Minette Tigerfalk vägrade att svara på frågor från Christina Schollin. Pernilla Wahlgren hade också sagt: ”Vad är hon för falsk orm? Det är vidrigt”.

När Hänt i Veckan tog kontakt med Minette Tigerfalk hänvisade hon till ett uttalande hon gjort i Expressen. Hon citerades: ”Jag har inte gått bakom ryggen på Christina Schollin eller lurat henne. Tvärtom har jag försökt kommunicera via min advokat, men Christina Schollin har vägrat att prata med honom.”

Artikeln illustrerades bland annat med en bild på Christina Schollin med bildtexten ”Den gamla skådespelerskan menar att hon blivit lurad” och en bild på Christina Schollin och Minette Tigerfalk med bildtexten ”Christina och Minette på mingel förra sommaren”.

Anmälan

Minette Tigerfalk anmälde publiceringen. Det fanns inget allmänintresse i att publicera hennes namn och bild. Det var endast av nyfikenhet som personer ville veta vem hon var. Hennes liv raserades efter publiceringen. Tidningen hade sagt att hennes uttalande i Expressen skulle användas om hon inte kommenterade. Hon kände en press på sig och hänvisade därför till uttalandet.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom utgivaren Tobias Wixtröm.

Minette Tigerfalk valde själv offentligheten då hon på sin egen blogg skrev ett inlägg om tvisten med rubriken Det finns alltid två sidor av myntet. Inlägget publicerades den 25 september 2017 och tidningen sökte samma dag Minette Tigerfalk för en kommentar. Minette Tigerfalk hänvisade till det citat som Expressen publicerat. I Expressen hade Minette Tigerfalk namngivits. Minette Tigerfalk hade också i sin roll som affärskvinna vid flera tillfällen synts i officiella sammanhang på bilder i såväl tidningar, som i sociala medier.

Tidningen bifogade Minette Tigerfalks blogginlägg.

PO:s bedömning

Enligt de pressetiska reglerna ska en tidning avstå från namnpublicering om det inte är uppenbart att allmänintresset kräver att namnet anges.

Att Christina Schollin är känd för allmänheten innebär inte nödvändigtvis att det finns ett allmänintresse för personer hon har samarbetat med. Även om Minette Tigerfalk förekommit på bilder i tidningar och sociala medier, är hon inte känd som affärskvinna för allmänheten.

Det framgår av artikeln att Minette Tigerfalk och Christina Schollin är oense om vad som skett. Det finns inte något övrigt stöd i artikeln för de påståenden som Christina Schollin och Pernilla Wahlgren gjort i sociala medier. När det inte finns starka belägg de påståenden som görs bör det mana tidningen till återhållsamhet i fråga om namnpublicering.

Eftersom det åligger varje tidning att göra en egen bedömning vid namnpubliceringar saknar det betydelse att Expressen namngivit Minette Tigerfalk.

Det saknar i detta fall betydelse att Expressen namngett Minette Tigerfalk eftersom Hänt i Veckan ska göra en egen bedömning i frågan.

Det som kan tala för en namnpublicering är att Minette Tigerfalk själv skrivit om händelsen på sin blogg. Syftet med blogginlägget verkar ha varit att bemöta dels vad Christina Schollin och Pernilla Wahlgren skrivit på sina bloggar, dels de kommentarer som blogginläggen fört med sig. Minette Tigerfalk kan alltså inte sägas ha sökt offentligheten i detta sammanhang.

Minette Tigerfalk påstås i artikeln ha lurat Christina Schollin. I artikeln och på Hänt i Veckans förstasida förekommer också citatet ”Hon är en falsk orm”. Att någon är en orm för tankarna till att personen är lömsk eller opålitlig. Den kränkning som ordet innebär kan vidare förstärkas av att det publiceras tillsammans med ens namn. En tidning bör vara restriktiv med att använda negativt laddade värdeord som inte är kopplade till sakförhållandena utan riktar in sig på den berörda personens karaktär. Orsaken till det är att det i det närmaste är omöjligt att försvara sig mot den typen av kritik.

Det finns ingen anledning att betvivla att innehållet i artikeln tillsammans med namnpubliceringen påverkat Minette Tigerfalks privatliv. Den kränkning som publiceringen innebär kan inte anses mildras i någon avgörande grad genom att Minette Tigerfalk får komma till tals i artikeln.

Sammantaget anser jag att allmänintresset inte krävt att Minette Tigerfalks namn publicerades samt att Minette Tigerfalk genom att benämnas ”orm” och utpekas som att hon lurat Christina Schollin drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada. För detta bör tidningen klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.