Insikt24 klandras för att ha pekat ut åhörare vid rättegång som extremist (anmälare 2 av 6)

januari 15 2024


Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed genom att med namn och bild peka ut besökare vid en förtalsrättegång som vänsterextremister. Publiceringen gjordes utan erforderliga belägg, utan att behovet av bemötande tillgodosågs och utan att den kunde motiveras av allmänintresset.

Insikt24, dnr. 23216, exp. nr. 55/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 27 oktober 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Insikt24.

MO:s beslut hade följande lydelse.

AB har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Insikt24:s publicering Detta är extremisterna som stöttade NN [namn angivet] under rättegången, publicerad på mediets sajt insikt24.se den 24 maj 2023.

Vad mediet publicerade

Artikeln inleddes på följande vis:

”Under förtalsrättegången mot AFA-grundaren NN fanns det flera personer på plats som var där för att stötta, försvara och hindra journalister från att fotografera och ställa frågor till AFA-grundaren. Bland annat rör det sig om flera vänsterextremister och journalister med starka kopplingar till den vänsterextrema miljön. Insikt24 avslöjar vilka personerna är.

Under AFA-grundaren och Aftonbladet-skribenten NN:s rättegång under tisdagen, där hen stod åtalad för två fall av förtal, befann sig flera personer på plats för att stötta och försvara den ökände AFA-grundaren. Från klockan åtta på morgonen hade militanta vänsterextremister börjat patrullera på gatorna runt tingsrätten. Väl inne i tingsrätten hade en liten skara av kameraskygga vänsterextremister dykt upp för att stödja AFA-grundaren.

Före rättegången hade två militanta vänsterextremister attackerat Insikt24:s reporter Christian Peterson med både slag och sparkar, dock kom Insikt24:s reporter Per Björklund till undsättning och vänsterextremisterna valde att fly från platsen, något insikt24 tidigare rapporterat om.”

Därefter radades ett antal namn upp, med text under som beskrev respektive person.  Under AB:s namn stod det följande:

”AB var en av personerna som var på plats och stöttade AFA-grundaren NN. Precis som övriga vänsterextremister som befann sig på rättegången, försökte AB hindra Insikt24:s fotografer från att bevaka rättegången. Efter att AB fångades på bild sprang hen ifrån tingsrätten och närvarade aldrig under huvudförhandlingen.

AB är journalist, där hen bland annat är programledare för Sveriges radios program ’Finnjävlarpodden’. AB stod tillsammans med Fatta Mans Svante Tidholm. AB har sedan tidigare flera vänsterextrema kopplingar då hen bland annat frilansar med föreningen Y som bas. Föreningen Y är mest känd för att driva den vänsterextrema lokalen ’Z’, vilket är en samlingspunkt för vänsterextremister på Södermalm. I samband med polisens tillslag mot terroristorganisationen Revolutionära Fronten hade gruppen krismöten på Z enligt polisens förundersökning.

I övrigt har terrorgruppen AFA spelat in reklamfilmer i lokalen. AB har dessutom medverkat i en rad vänsterextrema publikationer såsom Arbetaren, Feministiskt Perspektiv och Tidningen Brand vars ansvarig utgivare är AFA-grundaren NN. AB har även skrivit i den kommunistiska tidningen Flamman om Göteborgskravallerna 2001, där vänsterextremistiska terrororganisationer och andra grupper attackerade polis och slog Göteborg sönder och samman under ett EU-toppmöte.

AB förskönar våldsverkarna under Göteborgskravallerna genom att kallade dem för ’gräsrotsaktivister’ och beskriver den vänsterextrema organisationen ABC, som hjälper livstidsdömda mördare och terrorister, som ett ’fångkampsnätverk’ och skriver i allmänhet om ABC i positiva ordalag.”

Anmälan

Artikeln utgjorde förtal, misskreditering och hot om framtida förtal och misskreditering.

Mediets svar

Insikt24 svarade genom ansvarig utgivare Simon O. Pettersson.

AB var en offentlig person med brett genomslag. Hen hade bland annat varit programledare på Sveriges radio. Det fanns alltså ett uppenbart allmänintresse att granska hen. Hen specificerade i anmälan inte på något sätt vad hen var missnöjd med, utan kom endast med två uppenbart ogrundade påståenden om lagbrott – ”förtal” och ”misskreditering”. Allt Insikt24 skrev i artikeln om hen var sant.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen ska pröva om den utpekade personen utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det väger jag allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i vissa frågor, mot det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

Särskilt om den aktuella publiceringen

Som MO uppfattar saken är publiceringen inte att likna vid en ordinarie journalistisk nyhetsartikel där syftet är att objektivt bevaka en rättegång. Det tycks snarare handla om någon form av antagonism mellan olika politiska ideologier, där ett av syftena är att publicera bild och namn på personer man betraktar som sina politiska motståndare. Detta betyder generellt sett inte att man kan göra avkall på grundläggande medieetiska principer.

Skadan av publiceringen

Anmälaren är utpekad med namn och bild i artikeln. Hen påstås vara vänsterextremist. I artikelns inledning skrivs det om ”militanta vänsterextremister”, även om anmälaren inte direkt pekas ut som sådan.

Publiceringen är stort utgjord och personerna som påstås vara vänsterextremister radas upp i någon form av persongalleri.  

Sammantaget är detta skadliga uppgifter för anmälaren. För att avgöra om skadan är försvarlig eller inte tittar MO på allmänintresset, anmälarens ställning, vilka belägg mediet haft för sina påståenden samt möjligheten för den kritiserade att gå i svaromål.

Allmänintresset och anmälarens ställning

Det finns ett allmänintresse av att beskriva rättegångar som gäller förtal. Den person som stämts är en journalist och debattör som verkar i offentligheten. MO har således inget att invända mot att mediet bevakat den aktuella rättegången. Allmänintresset för att namnge andra personer som funnits på plats vid rättegången, för att de enligt tidningen vill stötta den stämda personen, är mer begränsat.

Anmälaren är som MO förstått saken journalist och programledare för en SR-podd. Hen har också, enligt tidningen, skrivit för Feministiskt Initiativ, tidningen Brand och Arbetaren. Hen har varit verksam i arbetskollektivet Y som driver ett café, Z.

Även om ovanstående skulle kunna betyda att anmälaren i relevanta sammanhang skulle behöva svara på frågor och tåla kritik är det aktuella sammanhanget, en rättegång som inte gäller hen, inte sådan att hens position gör att hen ska tåla namngivning med offensiva epitet i medier. Att närvara vid en rättegång som åhörare eller vän kan inte per automatik liknas vid att torgföra åsikter i offentligheten, som vid en manifestation, demonstration eller liknande.

Belägg

Medieombudsmannens roll är primärt inte att avgöra vad som är sant eller falskt i en publicering. MO slår alltså inte fast huruvida påståenden som görs, som att anmälaren är en vänsterextremist, stämmer eller inte. I stället tittar jag på vilket underlag, eller belägg, mediet haft för att göra sina påståenden. Ju allvarligare kritik eller påståenden, desto mer vederhäftigt underlag krävs för att namnge någon med skadliga uppgifter. I det aktuella fallet beläggs inte påståendet att anmälaren är vänsterextremist mer än att hen skrivit för vissa tidningar med stark vänsterprägel, samt att hen har sin bas i en frilansförening som i sin tur driver caféet Z, också det med stark vänsterprägel.

Ur ett medieetiskt perspektiv krävs det tyngre underlag än så för att i detta sammanhang – en rättegång där hen besöker en vän – med namn och bild komma med det allvarliga påståendet att anmälaren är extremist.

Bemötande

En medieetisk grundprincip är att den som är kritiserad i en publicering ska få möjlighet att komma till tals och ge sin version av det som påstås. Det framgår inte av artikeln att Insikt24 givit anmälaren ett rimligt tillfälle att svara på och nyansera kritiken.

Sammanfattande slutsats

Mediet har pekat ut anmälaren med skadliga uppgifter. Det har funnits ett allmänintresse av själva rättegången men det har inte funnits motsvarande intresse gällande anmälarens närvaro i samband med förhandlingarna. Anmälarens ställning är inte sådan att hen i det aktuella sammanhanget ska behöva tåla kritik, namngivning och hårda omdömen. Beläggen som presenterats för att i sammanhanget peka ut anmälaren som vänsterextremist är inte tillräckliga och anmälaren har såvitt framgått inte givits möjlighet att bemöta uppgifterna.

För detta ska Insikt24 klandras. Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Mediet har yttrat sig i nämnden och anfört sammanfattningsvis följande.

Anmälaren är en offentlig person med brett genomslag. Det finns alltså ett uppenbart allmänintresse av att granska hen. Allt som skrivs i artikeln om hen är sant.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordförandena Johan Danelius, Kristina Svahn Starrsjö och Christine Lager samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Eva Burman, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Kajsa Stål, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Ruth Mannelqvist, Robert Hårdh, Göran Collste, Arash Sanari, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.