Känd person felaktigt omskriven som avliden

april 15 2008


Exp nr 32/2008 AftonbladetEn i Sverige och utomlands känd person omskrevs av misstag som avliden i tidningen. Tidningen införde rättelser, men klandrades trots detta eftersom uppgiften var allvarlig.


Publiceringen

I Aftonbladets fredagsbilaga Klick (på omslaget presenterad som Sveriges största kändistidning), den 7-8 september 2007, fanns en sida med rubriken När jag blir stor. Där stod att Klick fortsatte att förutspå hur några av Sveriges – och världens – hetaste och mest folkliga stjärnor skulle komma att åldras. Yngre svenska kändisar jämfördes med porträttlika äldre kända personer. Bl.a. jämfördes två namngivna personer. Foton på dem publicerades och i bildtexterna stod:
Multitalangen (här A.), 28, är en av få som kanske kan hålla sig kvar i rampljuset i 55 år precis som…
… nyligen bortgångna skådespelerskan och modellen (här B.), 75, gjorde.

Dagen därpå infördes en rättelse i Aftonbladets huvudtidning, avdelningen Nöjesliv, där det framgick att uppgiften om att B. avlidit var felaktig. Klickredaktion beklagade misstaget och bad om ursäkt för felaktigheten. En rättelse infördes också i nästa veckas Klickbilaga, den 14-15 september.

Anmälan

Publiceringen i Klick den 7-8 september anmäldes av B. genom ombud. Hon kände sig oerhört kränkt och illa behandlad av tidningens felaktiga påstående om att hon avlidit. Övertrampet var fruktansvärt och den lilla rättelse som tidningen gjort, kunde inte på något sätt uppväga den publicitetsskada hon tillfogats.

Tidningens yttrande

Tidningen bad i yttrandet förbehållslöst om ursäkt. Det fanns enligt tidningen inget försvar för felet eftersom det berodde på ett rent misstag, men väl ett antal förmildrande omständigheter. Den felaktiga uppgiften var gjord i ett sammanhang avsett att hylla B.:s långa liv i rampljuset. Uppgiften hade inte presenterats som en nyhet. Tidningen hade också omgående infört en rättelse med en ursäkt i Aftonbladets huvudtidning. Rättelsen hade publicerats på väl synlig plats i avdelningen Nöjesliv, eftersom målgruppen för Nöjesliv och Klick var i det närmaste identisk.

PO:s bedömning

I beslut den 13 februari 2008 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde följande.

Den felaktiga uppgiften om att den kända skådespelerskan B. avlidit har tillfogat henne en allvarlig publicitetsskada. Jag förstår att hon har känt sig kränkt och illa behandlad genom publiceringen. Det var bra att Aftonbladet omgående införde en rättelse i huvudtidningen och i följande nummer av Klick. Misstaget tidningen begick är emellertid inte av den arten att det kan uppvägas av sådana åtgärder.

Min bedömning är att publiceringen utgör ett klart brott mod god publicistisk sed. Aftonbladet förtjänar därför pressetiskt klander.

Tidningens yttrande

Aftonbladet underströk att den djupt olyckliga felaktigheten rättats vid de två angivna tillfällena.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden ansluter sig på PO:s skäl till den bedömning hon har gjort. Även med beaktande av gjorda rättelser har B. tillfogats en sådan publicitetsskada att tidningen får anses ha brutit mot god publicistiskt sed.