Känslig uppgift från tingsrättsdom klandrad II

mars 22 2011


Tidningen rapporterade om att en 19-årig flicka hade dömts för misshandel till skyddstillsyn efter att ha slagit en man i huvudet med en flaska. Tidningens kategoriska påstående om att kvinnan hade alkoholproblem framstod inte som befogat, särskilt mot bakgrund av att det kunde ifrågasättas om påståendet hade full täckning i tingsrättens dom. Tidningen klandrades för att ha åsidosatt god publicistisk sed.


Exp nr 37/2011, Nerikes Allehanda, 2011-03-22

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Nerikes Allehanda för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 19 januari 2011 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från en 19-årig kvinna till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 14 maj 2010 publicerade Nerikes Allehanda en artikel med rubriken 19-årig kvinna slog man i huvudet med flaska. I ingressen stod attden 19-åriga flickan från (orten angavs) erkände att hon hade slagit en flaska i huvudet på en man, men hävdade att det var i självförsvar. Tingsrätten trodde inte på henne.

I artikeltexten stod att mannens styvdotter och 19-åringen hade varit osams. När de två börjat bråka på en uteservering i (orten) hade mannen ingripit. 19-åringen hade slagit en flaska i huvudet på mannen som fått åka till sjukhus och sy flera stygn.

19-åringen dömdes av Örebro tingsrätt för misshandel till skyddstillsyn och böter. Avslutningsvis stod att hon tidigare dömts för misshandel och att hon hade alkoholproblem.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till PO av den 19-åriga kvinnan genom ombud (kvinnans mamma). Mamman anförde att dottern var djupt olycklig över att det hade stått att hon hade alkoholproblem. Det stämde inte och nu var dottern rädd att hennes arbetsgivare skulle tro att hon var alkoholist. Dottern kände sig helt knäckt och ville inte visa sig i affärer eller ute i samhället. Även om hon inte var namngiven förstod alla i det lilla samhället vem som avsågs i artikeln.

Det fanns en uppgift från Frivården i Örebro i domen om att inget tydde på förekomst av missbruk, men att dottern föreföll att ha en riskfylld alkoholkonsumtion. Denna uppgift berodde på ett missförstånd. Dottern hade sagt till frivården att hon bara drack alkohol på helgerna, varmed hon menade att hon inte drack något på vardagarna. Frivården hade dock tolkat detta som att dottern drack varje helg, när hon i själva verket bara drack några öl eller cider varannan månad i genomsnitt.

Tidningens yttrande

Nerikes Allehanda anförde genom sin ansvarige utgivare att frivården hade konstaterat att anmälaren hade en riskfylld alkoholkonsumtion. Det var en formulering som gav underlag för att beskriva det som att hon hade alkoholproblem, dock inte att det handlade om missbruk och det hade tidningen inte heller skrivit.

Tingsrätten påpekade också i domen att kvinnan hade ett uttalat behov av övervakning med hänvisning både till tidigare brottslighet och till alkoholkonsumtionen. Tidningens ansåg att rapporteringen var saklig och relevant.

PO:s bedömning

Frågor om brott har allmänintresse. I artikeln har också båda sidors version av incidenten redovisats. Tidningen har även anonymiserat anmälaren på ett sådant sätt att endast en begränsad krets, som redan kände till misshandeln, kan ha förstått att saken gällde anmälaren.

Ett pressetiskt klandervärt utpekande kan emellertid ske genom att en krets som redan har viss kunskap tillförs ny information som tillfogar anmälaren publicitetsskada om informationen inte motiveras av något tillräckligt starkt allmänintresse.

Man kan inte utgå ifrån att alla i den krets som hade någon kunskap om anmälarens inblandning i misshandeln också kände till frivårdens uppgift om att hon bedömdes ha en riskfylld alkoholkonsumtion, något som anmälaren för övrigt bestrider. Denna unga person tillfogades naturligtvis en allvarlig publicitetsskada genom uppgiften i tidningen om att hon hade alkoholproblem. Upplysningen motiverades inte av allmänintresset av att rapportera om brottet.

Att upplysningen fanns med i domen gjorde det således inte befogat att sprida saken vidare i tidningen. Även om det endast rör sig om ett utpekande inför en begränsad skara var uppgiften så allvarlig att Nerikes Allehanda inte bör undgå klander.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Det finns i och för sig inget att invända mot att tidningen redovisade vad som låg bakom tingsrättens påföljdsval. Tidningenskategoriska påstående om att kvinnan hade alkoholproblem framstår dock inte som befogat, särskilt mot bakgrund av att det kan ifrågasättas om påståendet hade full täckning i tingsrättens dom. Tidningen ska därför klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.