Karikatyrteckning av festfixare klandrad

oktober 24 2006


Exp nr 96/2006 Moore MagazineEn tidning klandrades för att till en publicerad karikatyrteckning ha kopplat påståenden om koppleri och langning.Publiceringen

Under rubriken ”Månadens Åsna” publicerade Moore Magazine i nr 2/2006, en illustration på en person som benämndes ”Din lokale festfixare”. Mannen på bilden hade hatt, ett örhänge i form av ett kors och ett smalt skägg. I handen höll han ett champagneglas.

Bildtexter innehållande påståenden om mannen hade lagts in runt bilden. Bl.a. stod att mannen alltid drack på krita för att han aldrig hade några pengar, att han sålde fultjack till minderåriga, att kan kunde fixa sprit och stålar. Enligt bildtexterna arrangerade han fester med Studio 54-tema och pratade om sig själv som ett varumärke. Han skulle även ha ett ”coolt” klingande engelskt artistnamn, trots att han egentligen var döpt till Olof.

I nr 3/2006 av Moore Magazine publicerades en förklaring till månadens åsna under rubriken ”Offentlig avbön”. Där stod att månadens åsna bara är en schablonbild av en viss typ och att den aldrig riktar sig mot en speciell person. Eventuella likheter med verkliga personer var helt slumpmässiga och om någon tagit illa vid sig bad redaktionen på Moore ödmjukast om ursäkt.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av en person, A. Han ansåg att likheten med honom var mycket stor trots att det rörde sig om en illustration. I bildtexterna beskrevs han som en knarklangare och en som erbjuder gatflickor. Tidningen uppmanade till handgripligt våld mot honom. Eftersom han inte var en offentlig person var publiceringen enbart ett personligt påhopp med syftet att förlöjliga honom inför hans kundkrets, samarbetspartners och vänner.

Tidningens yttrande

Tidningen hänvisade till rättelsen som införts under rubriken Offentlig avbön i nr 3/2006 av Moore Magazine.

PO:s bedömning

I beslut den 19 maj 2006 ansåg PO att tidningen tillfogat anmälaren en oacceptabel publicitetsskada och överlämnade ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Likheten mellan anmälaren och den karikatyr av honom som Moore Magazine publicerat är slående. Han har således blivit utpekad. Det skall dock framhållas att satir är en publicistisk genre som i sig inte innebär en avvikelse från god publicistisk sed. Anmälarens verksamhet och ställning gör att han får tåla en satirisk beskrivning i bild och text av det aktuella slaget.

Men några av de korta bildtexterna innehöll påståenden om möjliga brott som anmälaren skulle ha gjort sig skyldig till. Det handlar om spritlangning, koppleri och narkotikaförsäljning. Den satiriska avsikten ursäktar inte dessa kränkande formuleringar om anmälaren. Den uppföljande publiceringen med ”avbön” var dessutom skriven så, att uppriktigheten och trovärdigheten kan ifrågasättas.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen skall klandras för att den genom den anmälda publiceringen åsidosatt god publicistisk sed.