Klander för publicering om bröstförstoring

februari 28 2006


Exp nr 29/2007 SOLO GTidningen publicerade mingelbilder från en kändisfest, där en kvinna och hennes namngivna sällskap syntes. På annan plats i tidningen fanns en notis om att ”badbollsstora” silikonbröst inte var snyggt. Bredvid fanns samma mingelbild, beskuren och visade bara kvinnan. Bildtexten löd ”Så här stora är inte snyggt!”. Publiceringen klandrades. Kvinnan gick lätt att känna igen och hade beskrivits på ett kränkande och förlöjligande sätt.Publiceringen

Solo G hade i nr 7/2006, som utkom den 2 juli, en spalt som kallades Bye bye.

Under rubriken Stora sillisar fanns en notis med följande text: ”Okej, så man få göra som man vill men att lägga in badbollsstora silikonbröst är inte snyggt, och framför allt inte fashion! Gigantiska tuttar kommer aldrig att kännas modernt eller trendigt. Så vill du verka som du har lite koll på läget så skippa fejkbrösten storlek XXXXXL.”

Notisen illustrerades med en bröstbild på en blond kvinna i vit, urringad klänning. Bildtexten löd: ”Så här stora är inte snyggt!”

På en sida med mingelbilder från en nattklubb i samma nummer av Solo G syntes samma kvinna tillsammans med en manlig bekant vars namn och yrke återgavs.

Anmälan

A anmälde bilden och notisen om stora bröst till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Det var hon som syntes på fotot som tagits då hon deltog i mingel på en nattklubb. Det hade hon inga invändningar mot. Däremot hade hon inte godkänt att bilden användes i ”Bye bye”-spalten. Hon var utpekad och kände sig kränkt och förnedrad. Texten stämde inte. Hon hade naturligt stora bröst och hade visserligen opererat dem för formens skull men inte lagt in badbollsstora bröst. Hennes storlek på brösten var inte den angivna. Texten var hånfull och hon tyckte inte att hon skulle behöva lida för att hon korrigerat sin byst i estetiskt syfte. Familjen hade fått kommentarer och hennes vänner och arbetsgivare hade sett publiceringen.

Tidningens svar

SOLO G anförde att den presenterade bl.a. vanliga människor som ville vara med på vimmelbilder från fester där också kända människor förekom. Många kända personer gör kosmetiska kirurgiska ingrepp. Tidningen vänder sig till unga kvinnliga läsare och har tagit ställning mot sådana ingrepp på alltför unga kvinnor. I det aktuella numret av tidningen framförde redaktören sin åsikt. I samband med notisen visades en bild på en icke namngiven kvinna med en kommentar om bröst. Avsikten med notisen var att få unga kvinnor att avstå från bröstoperationer och var inte att uppfatta som kritik av någon enskild person.

PO:s bedömning

I beslut den 1 december 2006 ansåg PO att tidningen begått ett brott mot god publicistisk sed och hänsköt ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering.

Det står Solo G fritt att driva en redaktionell kampanj mot kirurgiska ingrepp som utförs av estetiska skäl. Den pressetiska frågan gäller på vilket sätt enskilda personer därvid kan användas som negativa exempel.

En offentlig person hade sannolikt fått utstå tidningens föga smickrande uppmärksamhet. Om det gällt t ex Dolly Parton hade hon förmodligen kunnat svara för sig genom att i en precist formulerad enradsreplik värdera Solo G.s ansträngningar på den satiriska arena, där platt fall inte är någon undantagsföreteelse.

Anmälaren är inte en offentlig person. Honhar blivit utpekad. De som känt igen henne på bilden kan i hög grad antas tillhöra just den grupp av människor som tidningen enligt egen utsago vänder sig till. Inför dessa har hon beskrivits på ett kränkande och förlöjligande sätt. Inget allmänintresse ursäktar publicitetsskadan. Den förstärks av att Solo G försåtligt använt samma bild, som återfanns på annan plats i samma nummer i ett annat och för anmälaren godtagbart sammanhang. Därvid fick fotot en publicistisk inramning, där själva poängen var att göra sig lustig på anmälarens bekostnad.

Skriftväxlingen hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har hos nämnden anfört att den inte velat göra sig lustig på anmälarens bekostnad. Anledningen till att tidningen publicerade bilden var att den ville vara en motpol till den allt oftare förekommande åsikten att skönhetsopererade kvinnor med enorma silikonbröst är det perfekta idealet. Anmälaren är inte en okänd person. Hon förekommer ofta på vimmelbilder. Tidningen beklagade om hon kände sig kränkt. Hon fick gärna själv skriva ett inlägg i tidningen där hon förklarar sin syn på det hela och gärna kritisera tidningen.
Anmälaren har invänt att hon inte är någon offentlig person. Hon har inte något intresse av att skriva ett inlägg i tidningen.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden konstaterar inledningsvis att bilden är sådan att det lätt går att känna igen anmälaren. Dessutom fanns ytterligare en bild på henne i tidningen tillsammans med en namngiven person. I likhet med PO finner nämnden att A i notisen beskrivits på ett kränkande och förlöjligande sätt. Uppgifterna framstår också som spekulativa. Anmälaren har härigenom lidit en publicitetsskada. Skadan uppvägs inte av allmänintresset. Tidningen skall därför klandras för att den åsidosatt god publicistisk sed.