Kommentar klandrad

september 28 2010


Exp nr 34/2010, Norrbottens-Kuriren, 2010-09-28

Kommentarer på tidningars hemsidor har som syfte att låta läsarna uttrycka sina åsikter i olika frågor. I kommentarsfunktionen måste det således vara högt i tak. Tillmälen av det slag som publicerades på tidningens hemsida bröt emellertid enligt PON:s mening mot god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Norrbottens-Kuriren för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 16 april 2010 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från G till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 4 april 2009 publicerade Norrbottens-Kuriren i papperstidningen och på hemsidan, Kuriren.nu, en artikel med rubriken Tuff dam blir granne med Vojakkalafamiljen. I ingressen stod att fem familjemedlemmar hade dömts för yxdådet. Domen kunde innebära att 20 års grannfejder var över. En som verkligen trodde på det var Säde Seppälä, nyinflyttad granne.

I artikeltexten beskrevs tidigare våldsdåd som hade koppling till fastigheten. Det stod att snön var oskyldigt vit i solgasset utanför det röda huset. De makabra händelserna elva månader tidigare kändes overkliga. Nu hade en 70-årig ensamstående dam flyttat in i huset. Hon var medveten om de långvariga bråken, men trodde att det skulle bli lugnt efter domen.

Den 6 april 2009 publicerades en anonym kommentar invid nätartikeln enligt följande: April, april och nu skall en finsk kristen dam bli granne med den beryktade familjen i Vojakkala, snart börjar cirkusen igen och myndigheter kommer som vanligt inte göra nåt, byborna i Vojakkala är lika handlingsförlamade, hur tror ni våra förfäder klarade sig, dom lyfte ut ohyran när den dök upp, men ni sitter som kärringar och vrider era händer, män utan ära, land utan hopp.

Anmälan

Artikeln och kommentaren anmäldes av den omnämnda familjen genom dottern G. Hon anförde att alla i Kurirens läsekrets visste att det var hennes familj det handlade om. Artikeln var kränkande och ensidig; det framställdes som om allt var hennes familjs fel, vilket inte stämde.

I den anslutande kommentaren jämställdes familjen med ”ohyra” som borde ”lyftas ut”. Språkbruket var kränkande och helt oacceptabelt. Hon anförde att kommentaren innebar en uppmaning till våldshandlingar mot familjen. Inlägget hade dessutom funnits kvar på hemsidan i över två månader.

Tidningens yttrande

Norrbottens-Kuriren anförde sammanfattningsvis följande. Kuriren hade under lång tid skildrat grannfejderna i byn Vojakkala. Tidningen hade aldrig pekat ut någon person eller familj som skyldig till konflikten, utan uteslutande nyhetsrapporterat om de mycket våldsamma konfrontationerna och de rättsprocesser som följt efter flera av händelserna.

Mot bakgrund av allt våld som drabbat de boende på den aktuella adressen hade det stort allmänintresse att berätta att en ensamstående kvinna valt att flytta in i det minst sagt beryktade huset.

Den artikelkommentar på Kuriren.nu som dottern hänvisat till pekade inte ut någon enskild person eller familj som ”ohyra”, utan syftade till att beskriva tillståndet och människorna i byn Vojakkala.

Rapporteringen var således sakligt grundad och hade allmänintresse.

Ytterligare skriftväxling

Anmälaren inkom med ytterligare skrivelser och anförde bl a att Kurirens förklaring, om att webbkommentaren om ”ohyra” syftade på något annat än familjen, inte var ägnad att tas på allvar.

Även Norrbottens-Kuriren yttrade sig flera gånger till.

PO:s bedömning

Grannfientligheterna i byn Vojakkala har under årens lopp rönt stor uppmärksamhet i medierna. Det var mot den bakgrunden tidningen skrev om att en ny person hade flyttat till den aktuella adressen.

Med hänsyn till den tidigare omfattande publiciteten, torde en vid krets av personer i tidningens spridningsområde ha förstått vilken familj som avsågs. Denna krets torde dock redan vara bekant med uppgifterna om våldsdåden. Anmälaren har inte heller riktat någon begäran om bemötande till tidningen. Jag anser därför att artikeln inte ger skäl för pressetiskt klander.

Syftet med kommentarerna på hemsidan är att läsarna ska kunna uttrycka sina åsikter i olika frågor. Därav följer att det i kommentarsfunktionen måste vara högt i tak. Det finns dock gränser för vad omskrivna personer ska behöva tåla.

Enligt min mening är det i detta fall svårtatt uppfatta saken på annat sätt än att skribenten jämställde den omskrivna familjen med ”ohyra” som kunde lyftas ut. Sådana tillmälen faller klart utanför ramen för vad som kan accepteras enligt god publicistisk sed.

Publiceringen av kommentaren är oförenlig med en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften och Norrbottens-Kuriren bör därför klandras.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig hos nämnden.

Tidningen har anfört bl.a. att det inte går att med säkerhet slå fast vad som avses med begreppet ”ohyra”, att det ska vara högt i tak i kommentarsfältet och att de som anser sig utpekade är anonyma i såväl artikeln som kommentaren.

Anmälaren har anfört bl.a. att texten gett upphov till rädsla och skapat fientlighet mot anmälarens familj.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning. Tidningen ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.