Kränkande krönika

april 8 2003


Exp nr 22/2004 Ystads AllehandaI en krönika beskrevs en expediten i en musikaffär på ett djupt kränkande sätt. Allmänintresse för publiceringen saknades.


Publiceringen

Taktlösa trumaffärer löd rubriken på en krönika på nöjessidan i Ystads Allehanda den 18 oktober 2003. Krönikören beskrev ett besök i en affär. Han utvecklade utförligt sina negativa omdömen om affären samt om expeditens utseende och uppträdande.

Anmälan

Krönikan i Ystads Allehanda anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av bl a den omskrivne expediten, A. Han anförde att krönikan var ytterst kränkande för honom.

Tidningens yttrande till PO

Den ansvariga utgivaren för Ystads Allehanda anförde i sitt yttrande till PO att krönikörens texter ofta var personliga, ibland provocerande och nästan alltid präglade av humor och ironi.

Den aktuella krönikan framstod för utgivaren först som en uppdiktad historia. Efter att ha tagit del av reaktionerna från upprörda läsare insåg hon vilken affär det handlade om och att tidningen lika gärna hade kunnat publicera både namn och bild. Alla visste vem expediten var. Krönikörens avsikt hade emellertid inte varit att skada någon, utan överdrifterna hade staplats på varandra för att göra krönikan rolig.

Utgivaren beklagade publiceringen och uttalade att krönikan aldrig borde ha kommit in i tidningen. Tidningen hade erbjudit sig att publicera en ursäkt. Det hade avböjts med hänvisning till att det skulle göra skadan värre.
PO:s beslut

I beslut den 12 december 2003 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Ett omdöme om den anmälda krönikans journalistiska karaktär låter sig lätt formuleras. Den är pueril, plump och fri från espri.

Inte heller ett omdöme om den pressetiska karaktären erbjuder någon svårighet att avge. Anmälaren har blivit utpekad. Texten är full av nedsättande, illasinnade och kränkande tillvitelser mot honom. Det finns inget allmänintresse som ursäktar dem. Humoristiska och ironiska ambitioner kan i det här fallet inte tas till intäkt för rena oförskämdheter.

Den ansvariga utgivaren har medgett att krönikan aldrig borde ha kommit in i tidningen. Men den kom in i tidningen. Därför bör Ystad Allehanda klandras.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.


Pressens Opinionsnämnds beslut

Liksom PO finner nämnden att A pekats ut genom publiceringen. Texten är djupt kränkande för A och något allmänintresse som motiverar publiceringen finns inte. Nämnden finner att Ystads Allehanda genom publiceringen har grovt brutit mot god publicistisk sed.