Kränkande spekulationer om dödsfall II

november 10 2009


Exp nr 104/09 aftonbladet.sePolisens spekulationer om en kvinnas död vidarebefordrades av tidningen. Ett foto från den gata där händelsen utspelat sig visades, boende i stadsdelen kunde känna igen miljön och räkna ut vem den döda kvinnan var. Ryktena om kvinnans död var kränkande för kvinnan och plågsamma för hennes anhöriga. Tidningen klandrades för att ha brutit mot god publicistisk sed.


Publiceringen

Den 21 januari 2009 publicerade aftonbladet.se en artikel rubricerad: Författaren greps – för knarkbrott. I en underrubrik sades att författaren enligt aftonbladet.se:s källa hade köpt kokain av en våldsman. Ingressen talade om att en av Sveriges mest kända författare var misstänkt för narkotikabrott. Han greps av polisen på öppen gata efter en knarkaffär i Stockholm. Invid ingressen låg en bild av gatan i centrala Stockholm vid vilken den fastighet låg somförfattaren besökt i samband med att han gripits av polisens spanare med ett parti kokain på sig. Bilden var tagen i mörker.

I artikeln redogjordes för de närmare omständigheterna kring gripandet. Det sades att författaren hade köpt kokainet i en lägenhet som polisen bevakat en längre tid. Samtidigt som författaren greps slog polisens insatsstyrka till mot en knarklangares bostad där författaren köpt kokain.

I slutet av artikeln meddelade aftonbladet.se att en kvinna hade hittats död under julhelgen i samma lägenhet som utgjorde knarklangarens bostad. Enligt tidningen hade hon sannolikt avlidit av en överdos narkotika. Fyndet av den döda kvinnan innebar, enligt aftonbladet.se, att utredningen om kokainhandeln skärptes till dess det stod klart att det inte längre fanns någon brottsmisstanke kring kvinnans död.

Följande dag rättade aftonbladet.se den ursprungliga artikeln och underströk att orsaken till den omskrivna kvinnans död inte var fastställd.

Anmälan

Publiceringen anmäldes via ombud till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av fadern till den avlidna kvinnans dotter.
I anmälan sades att den sjuåriga dottern lidit skada av aftonbladet.se:s publicering. Obduktionen av den döda kvinnan var ännu inte klar och dödsorsaken var inte fastställd. Sjuåringen hade ända sedan modern dött fått tampas med att försöka förstå att hennes älskade mamma var död och fadern liksom dennes ombud hos PO, som var god vän med den avlidna, hade inte kunnat svara på frågan varför mamman hade dött. Nu hade det stått på aftonbladet.se att mamman troligtvis hade dött av en överdos och således var narkoman. Ombudet hade fått ägna mycket tid åt att svara på frågor om detta från föräldrarna till sjuåringens klasskamrater. Såväl sjuåringen som hennes far hade upplevt stor stress i anledning av detta.

Genom bilden på gatan och texten som uppgav att kvinnan hade dött under julhelgen hade de som bodde i området kunnat identifiera huset och dra slutsatser om vem den döda kvinnan var.

Tidningens yttrande

aftonbladet.se framhöll i sitt yttrande att tidningen endast angivit att lägenheten där den kände författaren köpte knark låg i centrala Stockholm – ett mycket vitt begrepp. Bilden som publicerades var tagen i mörker och fastigheten i förgrunden var inte den aktuella fastighet där köpet hade skett och den omskrivna kvinnan hittats död. Denna fastighet låg längre ned på samma gata.

aftonbladet.se undrade retoriskt hur den sjuåriga dottern till den döda kvinnan hade fått reda på vad som stått i tidningen, om någon hade berättat det för henne eller om hon hade läst det själv. Hade hon genom att själv läsa tidningen fått reda på att hennes mamma kunde ha dött av en överdos var detta djupt beklagligt.

Av den rättelse som publicerades följande dag framgick, liksom av ursprungsartikeln, att dödsorsaken inte var fastställd. Rättelsen publicerades på aftonbladet.se med tydlig rubrik på sajtens startsida. Dock fanns ingen länk till själva artikeln. Dagen därpå publicerades rättelsen än en gång på sajtens första sida och inne på själva artikelsidan. Då hade de ifrågasatta uppgifterna i artikeln strukits och tydligt kompletterats med rättelsen.

Anmälarens kommentar

Anmälaren framhöll i en ny skrivelse till PO att aftonbladet.se:s uppgift om kvinnan som hittats död i den lägenhet i vilken den kände författaren köpt knark, var felaktig. Kvinnan dog på ett sjukhus omgiven av sina närmaste. Att hon dött av en överdos var en ren spekulation – uppenbarligen hämtad från polisen. Kvinnan dog av akut lung-inflammation, vilket familjen informerades om den 9 februari.

aftonbladet.se:s kannstöpande om hur den döda kvinnans sjuåriga dotter hade fått reda på vad tidningen skrivit fann anmälaren irrelevant i sammanhanget. Det väsentliga var att Aftonbladet hade skrivit om mammans död på ett felaktigt sätt som hade fått långt gående följder för ett sjuårigt barn som redan var hårt prövat.

aftonbladet.se hade genom sin publicering givit spridning åt ett grovt kränkande rykte som sedermera ventilerades litet varstans, bl.a. på nätet. Anmälaren framhöll att hon och den döda kvinnan bodde i en mycket speciell miljö i centrala Stockholm, en miljö där alla känner alla, inte minst alla som har jämnåriga barn i samma närområdesrelaterade skola. Det rådde inget tvivel om att alla som bodde i den ifråga varande stadsdelen kände igen gatan och huset samt kunde räkna ut vem den omtalade kvinnan och hennes dotter var.

PO:s bedömning

I beslut den 31 augusti 2009 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Det är inte tu tal om att aftonbladet.se på ett lättvindigt sätt vidarebefordrade polisens spekulationer om en ung kvinnas död, spekulationer som var kränkande för kvinnan och plågsamma för hennes anhöriga, i sammanhanget dessutom omotiverade.

Avgörande för den pressetiska bedömningen av detta missöde är svaret på frågan hur utpekad den döda kvinnan blev i publiceringen. Enligt min uppfattning står det klart att människor som bodde i den relativt avskilda stadsdel i centrala Stockholm som det här rörde sig om, kände igen miljön och gatan på den bild som publicerades.

I den sjuåriga flickans skola hade den unga mammans död under julhelgen 2008säkert varit föremål för både klasskamraters och lärares uppmärksamhet. Därmed var jordmånen beredd för att alla som såg aftonbladet.se:s publicering kunde räkna ut vem den omskrivna döda kvinnan var.

Hur dottern fick reda på aftonbladet.se:s spekulationer om att mamman var narkotikamissbrukare är irrelevant i sammanhanget. Det viktiga är att hon i sin miljö knappast kan ha undgått att få del av ryktena som aftonbladet.se var upphov till och som naturligtvis också nådde andra anhöriga. Tidningens publicering var sålunda ägnad att vålla den döda kvinnans närmaste och särskilt hennes späda dotter smärta och skada som inte kunde vägas upp av de rättelser tidningen införde.

Mot den bakgrunden bör pressetiskt klander riktas mot aftonbladet.se.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att aftonbladet.se ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.