Kränkande uppgifter om heminteriör

september 27 2005


Exp nr 77/2005 Tranås TidningI en artikel om en hyrestvist beskrevs bostadens dåliga skick. Hyresgästen fick inte möjlighet att bemöta uppgifterna.


Publiceringen

Tranås Tidning hade på första sidan den 6 september 2004 en artikel med rubriken ”Hyresvärd maktlös i väntan på HD-dom” och underrubriken ”Huset grovt nedsmutsat · Hyresgästen skyldig 56 000”. I artikeln beskrevs mycket ingående vilken syn som mötte besökaren. Det framgick också i vilken kommun huset var beläget. Det uppgavs också att hyresgästen inte fick bo kvar sedan hon inte betalat hyra. Först vägrade hon flytta och tvisten hade varit uppe i både tingsrätt och hovrätt. Den hade avgjorts till hyresvärdens fördel. Hyresgästen hade överklagat till Högsta domstolen, som ännu inte meddelat dom. Nu hade flyttlasset dock gått. I väntan på dom kunde hyresvärden inte göra något. Hon kände sig maktlös och uppgiven.

Inne i tidningen löd rubriken ”Huset nedstökat av hyresgäst”. Uppgifterna från första sidan upprepades. Tidningen fann det svårt att begripa att någon stått ut med att vistas inne i huset. Ytterfönster hade plockats bort och flera rutor var borta. Även trädgården var full med skräp liksom andra hus på gården. Flera djur hade också lämnats kvar. I trädgården stod en fastbunden häst och i ladugården fanns ett antal övergivna hönor. I en av hagarna fanns två hästar.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av den omskrivna hyresgästen, A. När tidningen var inne i huset saknades det vatten sedan i juli och el sedan i augusti. Toaletten på bottenvåningen hade inte fungerat sedan i november 2003 vilket gjorde att det stank i hela huset. Vidare låg det 50 ton svingödsel bara 100 meter från huset.

Tidningen hade inte gett henne möjlighet att lämna sin version. Alla visste eller anade att publiceringen handlade om henne och hennes familj eftersom hon haft problem med hyresvärden. Hon lämnade i anmälan också vissa ytterligare upplysningar om sig och familjen.

Efter publiceringen ville hon inte gå ut.

Tidningens yttrande till PO

Tidningen anförde att den av hänsyn till inblandade parter valde att varken skriva vem som ägde fastigheten eller vilket bostadsområde det handlade om. Tidningen skrev bara att hyresgästen fanns i en namngiven kommun, en kommun med 17 758 invånare.

Tidningen hade flera gånger berättat om hur hyresgäster råkat illa ut. I den aktuella publiceringen ville tidningen skildra en hyresvärds syn på en tvist. Det fanns hyresskulder på 56 000 kronor. Enligt värden hade hyresgästen lämnat lägenheten i ett bedrövligt skick.

Anmälarens kommentar

Anmälaren ansåg att uppgifterna i tidningen hade lett till ett utpekande. Alla kände till vilken gård det handlade om. Det som tidningen anfört om syftet med publiceringen innebar inte att den hade rätt att hänga ut henne. Tranås Tidning var väl medveten om de problem hon haft med hyresvärden.

Den skuld som hyresvärden angav, motsvarade hyra för nästan ett år. Skuldbeloppet var felaktigt; det var tre månadshyror hon inte betalat eftersom hon saknat tillgång till varmvatten, tvättmaskin, spis etc. under flera månader.
Efter artikeln hade hon blivit uppsagd från sin nya bostad, snart var hon bostadslös igen. Tidningen hade publicerat flera felaktigheter. Hon hade inte ens getts tillfälle att bemöta uppgifterna.

PO:s beslut

I beslut den 31 mars 2005 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Frågor om hyresförhållanden har ett visst allmänintresse. Dock kan det starkt ifrågasättas om det fanns ett intresse av att på sätt som skedde redovisa så detaljerade uppgifter och omdömen om hyresgästen och det aktuella husets skick.

De identifierande uppgifter som lämnades om PO-anmälaren var relativt knapphändiga. Men de personer som sedan tidigare kände till konflikten kunde med ledning av publicerade uppgifter om tvisten och gården komma fram till att det var anmälaren som avsågs. Till denna visserligen begränsade krets förmedlade artikeln ytterligare för anmälaren negativa uppgifter och omdömen som var känsliga och kränkande för henne. Hon gavs inte heller tillfälle till kommentar.

Från pressetisk utgångspunkt borde Tranås Tidning åtminstone ha gett anmälaren tillfälle att samtidigt bemöta uppgifterna. Redan på grund av att hon inte fick den möjligheten, bör tidningen klandras.

Tidningens yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Inga andra uppgifter än att huset var beläget i en namngiven kommun hade lämnats. Detta skulle läsarna ändå ha förstått eftersom kommunen var tidningens bevakningsområde. Det saknades därför möjlighet att ytterligare avanonymisera artikeln. Rätt till bemötande förutsätter att den som kritiseras är identifierbar.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden ansluter sig till PO:s bedömning och finner att Tranås Tidning genom den anmälda publiceringen brutit mot god publicistisk sed.