Kränkt av gammalt foto

december 3 2002


Länstidningen Södertälje Exp nr 127/2002Länstidningen Södertälje har fällts av Pressens Opinionsnämnd för publicering av ett gammalt foto i samband med rapportering om ett två år gammalt mord där den efterspanade ännu var på fri fot. Bilden hade tagits omedelbart efter mordet och visade en anställd på den restaurang där brottet begicks. Det klargjordes inte att mannen inte var den misstänkte. Av ett senare förtydligande framgick inte heller vilken roll mannen haft utan bara att han inte var den efterspanade.


Länstidningen Södertälje publicerade den 6 augusti 2002 en artikel med rubriken Mördaren ännu på fri fot. Det stod att den mördare som kallblodigt skjutit ner en ung man på en av Södertäljes restauranger för två år sedan fortfarande inte gripits. En man som var misstänkt för brottet,(i tidningen namngiven, här X.), hade försvunnit direkt efter mordet. Polisen hade fått uppgifter om att han befunnit sig utomlands långa perioder. X. hade antagligen skaffat sig falskt pass och ändrat sitt utseende. Ytterligare två personer, en man och en kvinna, hade förhörts om brottet men gick fria i väntan på rättegången.

Som illustration till den aktuella artikeln visades i ett faksimil en två år gammal artikel om mordet. Rubriken i faksimilet löd: Två anhållna för krogmord Mannen som sköt jagas utomlands. Intill fanns ett tydligt foto på en man som stod på en trottoar med händerna i byxfickorna. Bildtexten i faksimilet var oläslig.

Den 7 augusti 2002 publicerades ett förtydligande angående faksimilet. Det sades att mannen på bilden i faksimilet inte var den efterspanade X. Intill notisen fanns en bild som föreställde X.

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av Y. Han var mannen på bilden i faksimilet. Y. var vid tidpunkten för mordet driftschef på restaurangen. Han kände sig mycket kränkt av att tidningen publicerat hans bild i samband med artikeln eftersom det framstod som om han varit inblandad i mordet. Hela hans familj mådde dåligt och själv kände han sig hjälplös.
Tidningen anförde i sitt yttrande över anmälan att orsaken till att den äldre artikeln visades i faksimil, var att läsaren lättare skulle komma ihåg bakgrunden till den uppföljande artikeln. Att någon skulle tro att det var Y. som var den omskrivne mördaren var orimligt. Mördaren skulle knappast stå kvar på brottsplatsen och titta ut över trottoaren. Det var väl känt för läsarna att mördaren omedelbart flytt från platsen och sedan dess varit på fri fot. Vidare hade tidningen infört ett förtydligande redan nästa dag, sedan anmälaren kontaktat redaktionen.

I beslut den 27 augusti 2002 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Det kan konstateras att artikeln handlade om att en efterspanad mördare ännu var på fri fot. I anslutning till dessa uppgifter publicerades, genom faksimilet, en tydlig bild på anmälaren. Det klargjordes inte vilken koppling mannen på fotot/anmälaren hade till innehållet i artikeln. Läsaren kunde därför få uppfattningen att han varit inblandad i det omskrivna mordet.

Anmälaren tillfogades genom denna ovarsamma bildhantering en publicitetsskada som inte var försvarlig. Genom det publicerade förtydligandet framgick inte heller vilken roll anmälaren haft i sammanhanget, utan endast att han inte var den efterspanade X.

Publiceringen är mot denna bakgrund inte förenlig med god publicistisk sed. Pressetiskt klander bör riktas mot Länstidningen Södertälje.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Tidningen har yttrat sig till nämnden och bestridit att anmälaren lidit en publicitetsskada. Det anförs att PO i sin bedömning bortsett från den faktiska informations- och publiceringssituationen i Södertälje. Mordet var ett av de mest uppmärksammade brotten i staden på senare år. Tidningen hade på ett tidigt stadium redovisat namn och bild på den efterspanade mördaren, som senare med jämna mellanrum förekommit i tidningens publicering. Anmälaren, som var välkänd i Södertälje, hade också fått stort publicitet i samband med mordet och hans roll i samband med detta. Sakförhållandena är allmänt kända av Södertäljeborna.

Y. har till nämnden anfört att det var fel att alla som var bosatta i Södertälje kände till omständigheterna kring mordet.

Pressens Opinionsnämnd gör följande bedömning:

Nämnden delar den bedömning som PO gjort och finner att Länstidningen Södertälje med sin publicering i detta fall åsidosatt god publicistisk sed.