Mediernas Etiknämnd friar Aftonbladet för rapportering om påstådd ”nazistskandal”.

mars 21 2023


Det finns inte skäl till klander av Aftonbladets rapportering om en påstådd ”nazistskandal” på ett partikansli.

Aftonbladet, dnr. 22368, exp. nr 10/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Aftonbladet.

Genom beslut den 19 september 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Aftonbladet.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Aftonbladet för en artikel med rubriken X-tjänsteman (partitillhörighet angiven) uppmanar till firande av Nazitysklands anfall som publicerades på aftonbladet.se den 1 september 2022 och i pappersversionen den 3 september 2022.

Vad mediet publicerade (i urval)

Ingress

X-tjänstemannen ville fira Nazitysklands anfall mot Polen. I ett mejl till 30 personer på X riksdagskansli, som Aftonbladet tagit del av, hade han bjudit in till minnesfika i riksdagen.

”Med uppmaning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt och en mångfald kardemummalängd fira”, skrev han i mejlet.

Artikeltext

Mejlet hade skickats ut på torsdagseftermiddagen till ett 30-tal medarbetare på X-partiets riksdagskansli. Avsändaren var tjänsteman på kansliet och politisk sakkunnig.

Den 1 september 1939 hade Tyskland anfallit Polen. På mottagarlistan fanns bland andra X-partiets pressavdelning.

NN, kanslichef på X-partiets riksdagskansli, hade varit en av mottagarna och bekräftade mejlets äkthet.

– Jag har sett det och jag har meddelat medarbetaren att det var totalt olämpligt, och han har bett om ursäkt för det, sa NN.

Skulle mejlet få några konsekvenser?

– Det vet jag inte än.

Hen beskrev dock händelsen som ”utagerad”.

– Medarbetaren har bett om ursäkt och lovat att inte upprepa det, sa NN.

Kanslichefen NN sa vidare att fikan ställdes in.

Senare under dagen hade partiledaren Y gått ut och berättat sin syn på saken för P4 Dalarna.

– Det är inte så enkelt som det verkar. Den här medarbetaren har polskt påbrå och i Polen firas den 1 september som en veterandag. Man firar alltså inte att Tyskland anföll Polen utan man firar Polens försvar. Är man polack så vet man det där men är man svensk så reagerar man, sa hen till radion.

Aftonbladet hade utan framgång sökt tjänstemannen.

Artikeln i papperstidningen

Artikeln i papperstidningen hade i huvudsak samma innehåll som nätversionen men innehöll även redogörelser för den kritik som olika partiledare framfört med anledning av händelsen.

Anmälan

Du anförde i huvudsak följande.

Du ansåg att du hade blivit felaktigt utpekad och namngiven i mindre trevliga sammanhang, särskilt sett till rubriksättningen.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om du genom artikeln blivit utsatt för en oförsvarlig publicitetsskada. Av betydelse för bedömningen är bland annat allmänhetens rätt till insyn i de publicerade uppgifterna och din ställning. Ju mer framträdande position, desto tuffare granskning får man generellt sett tåla.

Artikeln handlar om ett mejl, i vilket en tjänsteman på X-partiets riksdagskansli bjudit in medarbetare till fika med anledning av årsdagen för Nazitysklands anfall mot Polen. Det kan konstateras att det finns ett allmänintresse av att granska sådant som kan påverka förtroendet för tjänstemän inom den statliga förvaltningen, och det finns därför inget att invända mot att Aftonbladet valt att rapportera om saken.

I publiceringen framträder du i egenskap av kanslichef. Utifrån denna roll framstår det som naturligt att du intervjuas om händelsen på riksdagskansliet och att du då också namnges.

Artikeln, rubriken inkluderad, innehåller klart allvarliga anklagelser. Dessa är dock inte riktade mot dig utan mot den tjänsteman som påstås ha skickat mejlet. Aftonbladet har som underlag (belägg) för uppgifterna haft det aktuella mejlet.

Mot bakgrund av allmänintresset, din ställning som kanslichef, det faktum att kritiken inte är direkt riktad mot dig och de belägg som tidningen haft för de publicerade uppgifterna finner jag sammantaget att du inte utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Mediet har avstått från att yttra sig i nämnden. Anmälaren har yttrat sig och därvid hänvisat till att en annan publicering med bakgrund i samma förhållanden har klandrats av Mediaombudsmannen. Enligt anmälaren finns det inte skäl att göra skillnad mellan publiceringarna.  

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Aftonbladet.

I beslutet har deltagit Johan Danelius, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Robert Hårdh, Johan Trouvé och Laura Hartman, representerande allmänheten.