Mediernas Etiknämnd friar Örnsköldsviks Allehanda för rapportering om en bar som var föremål för en konkurs

april 5 2023


Det finns inte skäl för klander när tidningen rapporterat om en infekterad tvist mellan en franchiseägare och en bar, där man ville sätta baren i konkurs. En medarbetare som tidigare företrätt baren pekades felaktigt ut som ägare men skadan anses inte var tillräcklig för att tidningen ska klandras.

Örnsköldsviks Allehanda, dnr. 22500, exp. nr. 20/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Örnsköldsviks Allehanda.

Genom beslut den 24 januari 2023 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Örnsköldsviks Allehanda.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Örnsköldsviks Allehanda för en artikel med rubriken X AB (företagsnamn angivet) vill försätta baren i A-ort (ortsnamn angivet) i konkurs som publicerades i papperstidningen den 18 november 2022.

Vad tidningen publicerade (i urval)

Ingressen

I september hade X AB sagt upp avtalet med sin franchisetagare i A-ort. Nu ville huvudbolaget försätta restaurangen på Stora torget i konkurs – där X-skyltarna fortfarande satt uppe.

Artikeltexten

I slutet av 2021 hade NA och NN tagit över ägarskapet för bolaget Y-baren i A-ort.

Samarbetet mellan huvudbolaget X AB och den nya franchisetagaren hade dock snabbt blivit infekterat. Redan under våren 2022 hade X AB skickat en anmodan om rättelse för att Y-baren i A-ort skulle betala sina avgifter enligt franchiseavtalet. Om detta inte skedde kunde det resultera i uppsägning av avtalet med omedelbar verkan, skrev bolaget.

I september samma år hade X AB meddelat att de brutit med Y-baren i A-ort och att restaurangen därför inte längre kunde gå under deras flagg.

– Vi kommer att ha öppet precis som vanligt. Det är en jätte som försöker äta oss levande. Men vi ger oss inte, hade franchisetagarens talesperson NN då sagt till tidningen.

Över två månader senare satt X-skyltarna fortfarande kvar.

– Det låter märkligt, de har inget giltigt avtal och därför ingen rätt att använda vårt varumärke. Det är oerhört tydligt vad som gäller, sa X AB:s kommersiella chef.

NN hade gått ut med att skyltarna blev kvar fram tills de lanserade ett nytt restaurangkoncept ”någon gång i januari 2023”.

– Det är en omställningsperiod för oss för att förbereda för konceptbytet. Det är mycket som ska klaffa om något ska vara top of the edge, då går det inte att stressa fram det, sa NN.

Parallellt hade X AB ansökt om konkurs för Y-baren i A-ort.

I slutet av artikeln fanns en sammanfattning av vad som hänt i tvisten utifrån handlingar som lämnats in till domstol. Det framkom bland annat uppgifter om att Y-baren i A-ort skulle haft betalningssvårigheter på grund av Coronapandemin. Ett mejl från NN citerades: ”Vi har tidigare meddelat att vi kommer lämna kedjan vid årsskiftet för att satsa på ett nytt social entertainment-koncept. X AB:s motdrag har varit att felaktigt säga att vi stängt för att stänga ner oss i förtid”.

Anmälan

Du anförde i huvudsak följande.

Tidningen hade skrivit att du tagit över ägandeskapet över Y-baren. Du ägde den inte på något sätt utan var endast anställd i bolaget.

Tidningen hade även tidigare felaktigt hängt ut andra personer som ägare, detta trots att ni påpekat felaktigheterna både före och efter publiceringen.

Du var inte ute efter en rättelse eftersom skadan redan var skedd. Tidningen hade varit vårdslös och borde få stå till svars för det.

Medieombudsmannens bedömning

Artikeln handlar om en lokalt belägen bar i A-ort och den tvist som företaget hamnat i med sin franchisegivare. Det kan inledningsvis konstateras att det finns ett allmänintresse i frågor som rör lokalt företagande. 

MO prövar om du genom artikeln har utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. Detta kräver att du pekats ut med för dig skadliga uppgifter.

Du har invänt mot uppgiften i publiceringen om att du är ägare till Y-baren, något som enligt dig inte stämmer. Att felaktigt pekas ut som ägare till ett företag som hamnat i tvist och påstås ha betalningssvårigheter är uppgifter som kan orsaka en publicitetsskada.

Av artikeln framgår att du för Y-barens räkning besvarat frågor från tidningen och uttalat dig om såväl tvisten som den fortsatta verksamheten. Du tycks också ha varit en av de personer som företrätt bolaget i samband med tvisten.

Även om tidningen naturligtvis bör sträva efter att lämna korrekta fakta och det är beklagligt om den felaktigt angivit att du är ägare av Y-baren står det klart att du haft en framskjuten position i verksamheten. Felaktigheten är därför inte så skadlig att du kan sägas ha drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada.

Avslutningsvis kan konstateras att tidningen baserat de övriga uppgifterna i artikeln på handlingar ingivna till domstol samt uppgifter från företrädare för franchisegivaren och Y-baren.

Då det inte finns anledning att rikta kritik mot tidningen skrivs ärendet av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Både anmälaren och mediet har yttrat sig i nämnden. De har sammanfattningsvis anfört följande.

Anmälaren:

Han jobbar endast som kommunikationsansvarig i företaget. Trots det har han utpekats som ägare i ett bolag i en liten stad där människor pratar och stämplar en efter tidningens artikel. Dessutom har tidningen efter artikeln uppmärksammats på felet. Någon rättelse har ändå inte skett.

Mediet:

Den aktuella tvisten har utgjort en händelse av stort lokalt allmänintresse. Att fokus har hamnat på anmälaren beror på att anmälaren varit väldigt tydlig med att tidningen inte fick kontakta någon annan. Tidningen har vid flera olika tillfällen sökt andra personer i företaget än anmälaren men det är alltid anmälaren som återkommit och fört kommunikationen med såväl reportrar som nyhetschef.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Örnsköldsviks Allehanda.

I beslutet har deltagit Johan Danelius ordförande, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Eva Burman, utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Carina Löfkvist, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Magnus Ramberg och Arash Sanari representerande allmänheten.