Nakenbilder bör noga övervägas

december 8 2009


Exp nr 114/09 Nerikes AllehandaAnmälaren hade gått med på att tidningen fotade under en krokiövning där hon var modell. Enligt överenskommelsen skulle hon dock endast förekomma i oskärpa och i bakgrunden på foton. Tidningen publicerade emellertid skarpa närbilder på anmälarens nakna kropp. PON ansåg att publiceringen tillfogade anmälaren en publicitetsskada som hon inte ska behöva tåla.


Publiceringen

Den 20 februari 2009 skrev Nerikes Allehanda om att ett universitet anordnade exercitier i bl.a. kroki och fäktning. Förstasidesbilden visade en av ledarna för krokikursen, bakom honom syntes en naken krokimodell uppkrupen i en fåtölj. Fokus för bilden låg på modellens kropp, hennes ansikte syntes dock inte. I bildtexten stod att modellen hette A (namnet angavs). Rubriken löd Studenter fäktas och målar naket.

Över ett uppslag inne i tidningen fortsatte rapporteringen. Rubriken var Nytt liv åt campus. Artikeln illustrerades av en stort uppslagen bild från en krokiövning. I förgrunden visades en kvinnlig krokimodells nakna rygg och rumpa i närbild. I bakgrunden satt kursdeltagare och tecknade.

Tidningen beskrev att det hade rått tystnad och koncentration under övningen i kroki. Modellen A hade inledningsvis haft på sig en morgonrock och nickat varmt till de nio elever som satt framför henne. Hon hade snabbt tagit av sig kläderna och tagit plats i en läderfåtölj. Modellen hade halvlegat i fåtöljen, hela hennes kropp utstrålade lugn och avslappning. Eleverna hade tittat begrundande på henne och försökt skildra kroppens uttryck. Efter en stund hade A ändrat position och lagt en armbåge i golvet och fötterna högt uppe på fåtöljens rygg. – Nu tar vi fyra treminutare, sade A. Övningstecknarna hade lyssnat koncentrerat på henne och skissat vidare. Efter en tid hade alla tagit paus. A tyckte att det var kallt och tog på sig kläderna.

Artikeln publicerades även på tidningens webbsida, na.se. Rubriken på nätet var BILDSPECIAL: Naket på universitetets kurs. Bilden från papperstidningen, som i närbild visade modellen naken, publicerades även på nätet. Tidningens ”bildspecial” innehöll ytterligare foton från krokiövningen, där modellen visades i olika positioner.

Invid artikeln på nätet pågick en läsarundersökning. Frågan var ”Kan du tänka dig att stå nakenmodell?”.

Anmälan

A anmälde Nerikes Allehanda till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Hon kände sig kränkt av tidningens rapportering.

Tidningen hade i förväg frågat anmälaren om hon tyckte att det var okej att fotografen tog bilder under pågående krokiteckning. Hon hade svarat ja, men klart och tydligt uttryckt att hon inte ville att några närbilder eller tydliga bilder av henne skulle tas. Anmälaren hade inte givit sitt godkännande till att vara med på några fokusbilder och tidningen hade lovat att tillmötesgå hennes önskemål.

Före publiceringen hade anmälaren fått ta del av artikeltexten och lämnat sitt godkännande därtill samt medgivit att hennes namn fick uppges i artikeln. Hon hade emellertid inte fått se rubrikerna eller fotona i förväg. Då journalisten kontaktat anmälaren och läst upp artikeln hade hon återigen påtalat att hon inte ville förekomma på närbilder i tidningen.

Nerikes Allehanda hade dock fullkomligt struntat i den muntliga överenskommelsen med tidningen och utan anmälarens tillåtelse publicerat nakenbilder på henne för att locka läsare. Det var oerhört kränkande att förekomma på bild tillsammans med de aktuella rubrikerna. Fotot inne i tidningen var en tydlig närbild av henne. Hennes nakna kropp användes som ett dragplåster för hela artikeln. Det var stor skillnad att vara modell för en grupp seriösa människor som försökte lära sig kroki och att lämnas ut på nakenfoton till helt främmande människor utan att vare sig veta om saken eller ha godkänt den.

Publiceringen på nätet var än värre än den i papperstidningen. Även på nätet användes anmälarens nakna kropp som blickfång för artikeln. Rubriken var Naket på universitetets kurs och läsare kunde klicka sig vidare till ett ”bildspecial”, där det fanns ytterligare tydliga foton på anmälaren naken, vilka dessutom kunde förstoras upp. Invid artikeln fanns en undersökning om läsare kunde tänka sig att ställa upp som nakenmodell eller inte. Artikeln hade på detta sätt vinklats till att handla om nakenhet i stället för kroki. Publiceringen var mycket kränkande.

Anmälaren hade vid tiden för anmälan till PO (undertecknad den 26 februari; PO:s anm) lyckats få tidningen att ta bort de bilder som inte var godkända. Nätundersökningen hade tidningen dock inte velat ta bort.

Tidningens yttrande

Nerikes Allehanda svarade att publiceringenutgjorde en stillsam och stämningsfull beskrivning av krokitecknande på ett universitet. Tidningen framhöll att anmälaren hade godkänt artikeln i förväg och accepterat att namnges.

Anmälarens önskemål, om att inga närbilder eller tydliga foton på henne skulle tas, hade tillmötesgåtts. Hennes ansikte syntes inte på något av fotona. Nerikes Allehanda höll inte med om att anmälarens kropp använts som ett dragplåster till artikeln. Tidningen beklagade att anmälaren var av en annan uppfattning, men ansåg att man hade gjort allt för att tillmötesgå hennes önskemål.

Anmälarens kommentar

Anmälaren anförde att hon inte hade något att anmärka på själva artikeltexten. Hon framhöll dock att hon absolut inte lämnat sitt godkännande till publiceringen av nakenfotografier av henne. Hon hade endast sagt att det var okej om hon syntes suddigt och otydligt i bakgrunden, bakom några stafflier. Såväl journalisten som fotografen hade lovat att detta skulle respekteras. Huruvida hennes ansikte skulle synas eller inte hade aldrig diskuterats, eftersom bilderna inte skulle visa henne över huvud taget.

PO:s bedömning

PO överlämnade den 30 oktober 2009 ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering.

Inledningsvis kan påpekas att det saknar avgörande betydelse att anmälarens ansikte inte syns på fotona, då hon ändå identifieras genom att Nerikes Allehanda namngivit henne.

En persons nakna kropp är något mycket privat och integritetskänsligt. Ett beslut att exponera en person naken på bild bör noga övervägas. I detta fall publicerade tidningen stort uppslagna, närgångna, nakenbilder på anmälaren i olika positioner, trots att denna uttryckligen motsatt sig det. På nätet bereddes läsare även tillfälle att se fler nakenfoton i ett ”bildspecial”.

Jag noterar att anmälaren gick med på att Nerikes Allehanda fotograferade under krokiövningen. Dock hade hon en överenskommelse med journalisten och foto-grafen om att endast förekomma oskarpt och i bakgrunden på vissa bilder. Tidningen har inte bestridit den överenskommelsen. Sålunda hade Nerikes Allehanda ingen rätt att för allmänheten exponera anmälarens nakna kropp på skarpa bilder på en framträdande plats i tidningen. Enligt min mening tillfogade publiceringen anmälaren en publicitetsskada som hon inte ska behöva tåla.

Det var visserligen bra att tidningen tog bort fotona från hemsidan efter att anmälaren kontaktat den, men det kunde dock inte avhjälpa den uppkomna skadan.

Mot denna bakgrund anser jag att Nerikes Allehanda inte kan undgå pressetiskt klander.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken anmälaren eller Nerikes Allehanda har yttrat sig i ärendet hos Pressens Opinionsnämnd.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att Nerikes Allehanda genom publiceringen har åsidosatt god publicistisk sed.