Namngav häktad person

januari 21 2014


Exp nr 3/2014, Diabetes , 2014-01-21


Tidningen namngav en man som häktats, vilket hade vållat obehag för såväl honom som för hans familj. PO skriver i sitt beslut: Både frågor om hälsa och ingripanden från rättssystemet mot enskilda personer är mycket integritetskänsliga. För att till exempel avslöja identiteten på en person, som varit anhållen under en natt, krävs att det finns ett oavvisligt allmänintresse.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Tidningen Diabetes för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 7 november 2013 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) en anmälan från J till Pressens Opinionsnämnd. Beslutet har följande lydelse.

Vad tidningen skrev

I nummer 3/2013 av tidningen Diabetes publicerades flera artiklar under vinjetten Diabetes i arresten. Bakgrunden var att en person avlidit av insulinkoma i en arrest i Norrköping och att en annan person lämnats över natten i en arrest i Lund utan blodsockermätare eller kvällsinsulin.

En av artiklarna i reportaget hade rubriken ”Ta din vanliga dos”. Texten berättade att J (namnet angavs) en morgon i oktober 2012 hade stoppats av tullen i Helsingborg. Han hade tagits in för förhör och sedan förts till Lund för att bli anhållen.

Hans blodsockermätare hade lämnats kvar i bilen. När han fick lunch hade han bett att få den hämtad, men personalen hade sagt att han borde veta hur mycket insulin han behövde. Inte heller när han fördes från Helsingborg till Lund fick mätaren följa med, trots att han bad om det.

I Lund låstes han in i en cell och i samband med middagen fick han insulin, men inte tillgång till en mätare. Han informerade personalen om att han skulle ha kvällsinsulin klockan 22.00, men innan dess somnar han och vaknat först under natten kissnödig och torr i munnen. Natten passerade i ett avdomnat tillstånd. Klockan tio släpptes han och kunde återvända till sin bil i Helsingborg där mätaren låg.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av J. Han hade blivit uppringd av sin mor, som undrade vad han hade ställt till med då han uppenbarligen hade blivit tagen av tullen i Helsingborg och senare anhållen i Lund.

Det här var något som han valt att inte berätta för någon, då situationen i sig var tillräckligt jobbig. Modern hade emellertid fått läsa det i tidningen. Även hans arbetsgivare och kamrater hade läst artikeln. I den lilla ort han bodde hade saken spridit sig snabbt. Att han blivit utmålad som kriminell hade ställt till problem för såväl honom som familjen.

Han hade blivit uppringd av tidningens reporter som beklagat det inträffade och sagt att det inte var meningen att namnge honom. Men det hjälpte ju inte när skadan nu redan var skedd.

Tidningens yttrande

Tidningen svarade genom sin utgivare att uppgifterna i ärendet var hämtade från en JO-anmälan och att saken hade ett stort allmänintresse för tidningens läsekrets. Men man hade inte inhämtat samtycke från anmälaren om att publicera hans namn.

Tidningen medgav att det varit olämpligt att namnge anmälaren och utgivaren beklagade djupt de olägenheter han drabbats av. Tidningen var väl medveten om det pressetiska regelverket och detta rörde sig om ett misstag.

PO:s bedömning

Både frågor om hälsa och ingripanden från rättssystemet mot enskilda personer är mycket integritetskänsliga. För att till exempel avslöja identiteten på en person, som varit anhållen under en natt, krävs att det finns ett oavvisligt allmänintresse.

Även om händelsen i sig har ett allmänintresse för tidningens läsare, saknas motiv som kan göra det försvarligt att publicera anmälarens namn utan att han uttryckligen gett sitt medgivande till det.

Det är bra att tidningen insett sitt misstag och bett anmälaren om ursäkt. Det förändrar emellertid inte det faktum att publiceringen är gjord och att en oförsvarlig publicitetsskada uppstått för anmälaren.

Tidningen bör klandras för brott mot god publicistisk sed.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har förklarat att den inte har något ytterligare att anföra i ärendet.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.