Nedsättande om brottsoffer

oktober 28 2003


Nya Lidköpings-Tidningen Exp nr 91/2003Tidningen klandrades för nedsättande uppgifter om en man som utsatts för inbrott.


43/2003 Anmälan mot Nya Lidköpings-Tidningen

A och hans 21-årige son B anmälde en publicering i Nya Lidköpings-Tidningen (NLT) den 9 april 2003. En rubrik på förstasidan löd Sonens kompisar stal kassaskåpet. Över artikeln inne i tidningen fanns rubriken Stal kassaskåp hos kompisens pappa och på det följde som ingress ”Polismannens son umgicks med tvivelaktiga kompisar. – När familjen var bortrest gjorde de inbrott och kom över ett kassaskåp med 100 000 kronor i kontanter. – På fredag ställs kompisarna inför rätta.”

I artikeln berättades att föräldrarna var bortresta en helg och att B själv rest bort på lördagen. Bl a en kompis till B kände till att huset stod tomt (de hade roat sig tillsammans på fredagskvällen). Vad som inte var känt var att det i huset fanns ett kassaskåp innehållande 100 000 kr, till större delen avsedd för betalning av en virkesleverans.

Fyra ynglingar var nu åtalade för grov stöld. Kassaskåpet hade baxats bort.

Enligt anmälan hade en av de fyra åtalade umgåtts med B och vid några tillfällen besökt familjens bostad. Artikeln var enligt anmälarna kränkande för makarna och sonen.

Som brottsoffer önskade man inte att en sådan händelse som inbrottet skulle slås upp i pressen. Det var jobbigt nog ändå. Det var kränkande att utpeka B som en person som umgicks med dåliga kamrater, att nämna att A var polis och berätta att det råkade finnas pengar i kassaskåpet inför en virkesaffär.
NLT ansåg sig varken ha kränkt A eller hans hustru eller son genom att referera vad som sagts i förundersökningen. Tidningen hade inte berättat var inbrottet ägt rum utan bara nämnt västra Skaraborg. Det hade allmänintresse att upplysa om att även poliser råkade ut för inbrott.

Anmälarna undrade varför den familj som utsatts för brott skulle pekas ut när tidningen avstod från att nämna varifrån de åtalade kom. Större hänsyn borde visas brottsoffer. Anmälarna upprepade att det kändes mycket kränkande att tidningen påstod att B umgicks med tvivelaktiga kompisar. Uppgiften om pengarna som skulle användas vid betalning av en virkesleverans var utpekande eftersom den bara stämde in på en enda polisman i västra Skaraborg. I trakten förstod alla vem det handlade om.

Genom beslut den 3 juni 2003 överlämnade PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Inbrottet och åtalet har ett visst allmänintresse. Jag förstår att A upplever det som obehagligt att läsa om det i tidningenoch att han och hans familj känner sig illa berörda av vad NLT skrivit om de stulna kontanterna och varför de fanns i kassaskåpet. Trots att brottsoffren inte namngetts har sannolikt de lämnade uppgifterna medfört att familjen kunnat identifieras av vissa läsare. Att utpeka brottsoffer i nyhetsrapportering är inte definitionsmässigt kränkande. I detta fall bedömer jag att de identifierande uppgifterna inte har tillfogat familjen en oacceptabel publicitetsskada.

Den påfallande uppmärksamhet som NLT riktat mot B:s umgänge i såväl rubrik som text på såväl förstasidan som insidan stöder sig emellertid inte på ett lika starkt allmänintresse. Utan avsikt synes tidningen närmast antyda att han genom sin bekantskap med påstått ”tvivelaktiga kompisar” skulle ha del i skulden för det brott som begåtts. I kombination med det i och för sig begränsade utpekandet har B därmed utsatts för en omotiverad publicitetsskada som bör medförapressetiskt klander av NLT.

A har hos Pressens Opinionsnämnd vidhållit att även han utsatts för en kränkning.


Pressens Opinionsnämnd gör följande bedömning:

Nämnden ansluter sig till PO:s bedömning såvitt avser A. Vidare anser nämnden på de skäl som PO anfört att B genom den anmälda publiceringen utsatts för en publicitetsskada som bör medföra pressetiskt klander. Nämnden finner att Nya Lidköpings-Tidningen genom publiceringen åsidosatt god publicistisk sed.