Norra Skåne frias för rapportering om förskingring i en PRO-förening

september 20 2023


Tidningen rapporterade om en förskingring i en PRO-förening i regionen, där en styrelsemedlem påstods ha tillskansat sig 114 000 kronor.

Norra Skåne, dnr. 23214, exp. nr. 36/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Norra Skåne.

Genom beslut den 26 maj 2023 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Norra Skåne.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman, MO, riktat kritik mot en publicering i Norra Skåne. Publiceringen har rubriken 114 000 försvann – PRO-förening utsatt för förskingring. Den publicerades den 20 maj 2023.

Medieombudsmannen har till uppgift att pröva klagomål från enskilda som själva pekats ut (genom namn, bild eller andra identifierande uppgifter) med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om deras personliga angelägenheter.

Eftersom du inte är personligen utpekad i publiceringen, kan din anmälan inte medföra någon åtgärd från min sida. Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har i nämnden anfört sammanfattningsvis följande. Hen är utpekad eftersom alla på orten kunde räkna ut att det var hen som artikeln var skriven om. Hen är ytterst irriterad över att inte ha blivit tillfrågad om de fick skriva om det. PRO:s ordförande fick uttala sig.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Norra Skåne.

I beslutet har deltagit ordförande Stefan Johansson samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Hanna Nyberg, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Göran Ellung, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Annika Levin, Filippa Bergin, Robert Hårdh, Johan Trouvé, Arash Sanari och Laura Hartman, representerande allmänheten.

Därutöver närvarade Anders Forkman, representerande allmänheten.