Olycksoffer syntes på bild

februari 28 2006


Exp nr 27/2006 Norra SkånePå en bild av en trafikolycka kunde en döende person urskiljas. Tidningen brast i hänsyn till de anhöriga och till minnet av den döda.Publiceringen

Den 6 juli 2005 rapporterade Norra Skåne om en trafikolycka under rubriken ”Två dödades i frontalkrock”. Två kvinnor, 42 respektive 52 år gamla, hade omkommit vid en frontalkrock på väg 2101 mellan två angivna orter. En personbil hade av okänd anledning kommit över på fel sida av vägen och krockat med en van. Samtliga fem personer som var inblandade i olyckan hade förts till sjukhus.

Flera bilder från olycksplatsen visades. På första sidan av del 2 i tidningen fanns en stor färgbild som visade räddningsmanskap kring personbilen. Det gick också att urskilja att det satt en person kvar på förarplatsen.

Anmälan

Dottern till den 52-åriga kvinnan anmälde bildpubliceringen till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Det var hennes mamma som satt på förarplatsen och bilden var tagen när mamman satt fastklämd under sina sista minuter i livet. Dottern kunde se sin mammas kind och kände igen hennes rosa tröja. Familjen upplevde bildpubliceringen som oerhört kränkande.

Tidningens yttrande

Norra Skåne anförde att allmänintresset motiverade en rapportering om trafikolyckor. Det fanns inte någon möjlighet att genom det publicerade fotografiet till utseendet identifiera den person som satt på förarplatsen i olycksbilen. Tidningen hade följt god publicistisk sed.

Anmälarens kommentar

Anmälaren anförde att hon som anhörig visste att personen som syntes i bilen var hennes mor och att det var mammans sista minuter i livet. Bilen hade identifierats av ett antal människor som såg bilden dagen efter och därmed blev, på något sätt, hennes mors sista ögonblick allmän egendom. Tidningen hade inte tagit hänsyn till de anhörigas känslor.

PO:s bedömning

I beslut den 21 oktober 2005 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Det finns ett allmänintresse av att rapportera om trafikolyckor. Emellertid skall tidningarna, som framgår av de pressetiska reglerna, alltid visa offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn samt noga pröva publiceringen av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.

Genom att publicera bilden där den döende personen kunde urskiljas, har Norra Skåne brustit i tillbörlig hänsyn till de anhöriga och till minnet av den döda. Tidningen har därmed inte iakttagit en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften och bör därför klandras.

Yttranden till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen bestrider att det anmälda reportaget överskred det etiska regelverket och att anmälan utgör grund för klander. Personen kan endast med svårighet urskiljas och omöjligen identifieras av den tidningsläsande allmänheten. Den rosa tröja som anmälaren säger sig känna igen, går inte att upptäcka. Att bilen kunde identifieras av ett antal personer bestrids inte. Detta förekommer ofta när tidningar skildrar dödsolyckor och kan inte tas som intäkt för att tidningen i fallet skilt sig från god publicistisk sed.

Anmälaren vidhåller sina synpunkter.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen genom bildpubliceringen åsidosatt god publicistisk sed.