Omotiverad användning av genrebild

september 14 2010


Exp nr 64/2010 Båtnytt, 2010-09-14.

Tidningen använde en genrebild föreställande en familj i en båt som omslagsbild. Detta var andra gången tidningen publicerade bilden. En av familjemedlemmarna hade avlidit och anmälaren hade redan vid den första publiceringen av bilden vänt sig till tidningen och invänt mot publiceringen. Då det rörde sigom en genrebild ansågs det inte finnas något särskilt allmänintresse som motiverade publiceringen.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Båtnytt för att ha brutit mot god publicistisk sed.
_______________

Genom beslut den 15 juni 2010 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Båtnytt till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Omslaget till Båtnytt den 9 augusti 2009 utgjordes av en sommarbild från skärgården på en motorbåt i rörelse över vattnet med en man, en kvinna och ett barn ombord. På bilden fanns tidskriftens namn samt rubriker för olika insidesartiklar, bl a om brand ombord, båtfylleri samt olika båttester.

Anmälan

Bildpubliceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av kvinnan på bilden. Hon anförde att fotot visade hennes familj. Omslaget hade publicerats en gång tidigare, år 2002, och hon hade redan då vänt sig till Båtnytt och invänt mot publiceringen. Familjen hade inte blivit tillfrågad inför någon av publiceringarna. Denna gång, 2009, var saken mycket känslig för henne och hennes två tonårsbarn. Hon hade mist sin man och barnen sin pappa i cancer för ett och ett halvt år sedan. På bilden kunde man klart och tydligt känna igen familjen.

Tidningens yttrande

Båtnytt beklagade genom sin ansvarige utgivare att anmälaren kände sig kränkt av publiceringen samt att tidningen hade återanvänt bilden.

Innehållet i Båtnytt syftade till att inspirera människor och locka dem till havet och skärgården. De flesta som hamnade på bild i Båtnytt var glada och stolta för det och tidningens syfte hade absolut inte varit att skada anmälaren. Tidningen strävade också efter att aldrig använda samma omslagsbild två gånger, men nu hade det hänt i semester- och vikarietider och det var olyckligt.

Båtnytt hade tagit bort bilden ur sitt arkiv och den skulle inte komma att publiceras mer.

PO:s bedömning

För att PO ska kunna pröva en publicering krävs att klagomålen inkommer senast tre månader från publiceringen, om det inte finns särskilda skäl. Anmälan mot publiceringen från 2002 har inkommit för sent och särskilda skäl att ändå pröva den föreligger inte. Denna äldre publicering kan därför endast tjäna som bakgrundsmaterial.

Klagomålen mot publiceringen från 2009 har däremot inkommit i rätt tid och kan prövas.

Genrebilder måste väljas med stor omsorg. Tidningen bör noggrant överväga om det på en sådan bild finns identifierbara personer som kan uppfatta sammanhanget som kränkande eller på annat sätt skadande. Om en tidning till exempel återanvänder en bild efter många år, är det inte osannolikt att någon på bilden kan ha avlidit och att de efterlevande kan uppfatta publiceringen som känslig.

I detta fall är personerna på fotot igenkännbara. Det ska dock framhållas att det är en trevlig bild på en familj ombord på en båt i skärgården. Emellertid är det inte svårt att förstå anmälarens bestörtning över en bildpublicering som förmedlade intrycket av att hennes man fortfarande levde, fast han i själva verket hade avlidit för en tid sedan. Jag noterar i sammanhanget också vad kvinnan har anfört om att hon tidigare hade vänt sig till tidningen och invänt mot publiceringen.

Vid den pressetiska bedömningen vägs allmänintresset mot den enskildes integritet. Eftersom det rör sig om en genrebild fanns det inget särskilt allmänintresse som motiverade att anmälarens familj exponerades i tidningen. Min bedömning är att det obehag för egen och barnens del som kvinnan gett uttryck för i PO-anmälan, är tillräckligt för att Båtnytt ska klandras för bildpubliceringen på omslaget den 9 augusti 2009.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att Båtnytt ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.