Onödigt utpekad i tjejbråk

november 21 2006


Exp nr 112/06 Göteborgs-TidningenTidningen skrev om ett krogslagsmål och namngav de inblandade personerna. En av flickorna anmälde publiceringen som klandrades för utpekandet.Publiceringen

Den 16 mars 2006 publicerade GT en artikel med rubriken ”Tjejbråket slutade med misshandel” om ett tjejbråk på ett namngivet inneställe på Avenyn i Göteborg. I ingressen stod att tjejbråket på toaletten hade slutat med att A. (en flickas förnamn angavs) slog ett dricksglas i huvudet på B. (en annan flickas förnamn angavs). Nu åtalades A. misstänkt för misshandel.

Av artikeltexten framgick att innestället hade en ung publik som kom från stadsdelar i Göteborg som angavs med ett väderstreck. Det gjorde också A. och B. Händelsen hade inträffat en lördag i december. Det redogjordes för hur bråket skulle ha gått till. Inne på toaletten hade det blivit en massa tjafs. De hade skrikit svordomar åt varandra samt knuffat och dragit varandra i håret. B. hävdade också att A. slagit henne med knytnäven i ansiktet.

B. hade förts till sjukhus och hennes mamma hade dokumenterat skadorna med hjälp av en kamera. Ett foto på B.:s bakhuvud publicerades invid artikeln. Bildtexten var JACK I HUVUDET. B.:s mamma dokumenterade skadorna – ett igenmurat vänsteröga, ett 4 centimeter långt jack i bakhuvudet som syddes samt ett antal bulor i huvudet. A. hade gjort en egen polisanmälan om att hon utsatts för misshandel men den avskrevs.

Anmälan

Artikeln anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. som hade gett fullmakt till sin mamma att företräda henne i ärendet. I anmälan anfördes att A. hade mått väldigt dåligt efter det som hänt. Att hon hade bråkat med någon på krogen spred sig snabbt. Att det hade gått så långt som till polisanmälan och åtal hade familjen inte berättat för någon. Efter artikeln hade släktingar, vänner, arbetskamrater och grannar frågat och förstått att artikeln handlade om A. Fick tidningen skriva det riktiga namnet och var hon bodde?

Tidningens yttrande

GT ansåg att det inte varit möjligt att identifiera kvinnan endast genom förnamnet och den tämligen oprecisa beskrivningen av vilken del av Göteborg hon kom ifrån. Eftersom uppgifter om bråket spridits redan före publiceringen, fanns anledning att tro att det bidragit till att kvinnan identifierats. Uppgifter som kvinnan eller andra lämnat om bråket kunde tidningen inte ta ansvar för.

Anmälarens kommentar

A.:s mamma anförde att hon hade hört av sig till tidningen som hade medgivit att det var märkligt att flickornas riktiga namn använts. Artikeln hade orsakat ett extra lidande för familjen. Det kändes som om A. var dömd på förhand.

Ytterligare skrivelse från tidningen

GT anförde att det för all del inte var vanligt att verkliga förnamn användes i en artikel av detta slag, men det innebar inte att anmälaren hade identifierats. Tidningen hade inte dömt kvinnan på förhand.

PO:s bedömning

I beslut den 18 augusti 2006 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd. PO anförde följande motivering:

Uppgifterna om förnamn, vilken del av Göteborg som kvinnorna kom ifrån, tidpunkten (en lördag i december) och platsen torde ha varit tillräckliga för ett begränsat utpekande, åtminstone inför en krets med viss kännedom om bråket. Även om denna krets kände till bråket kan man inte utgå ifrån att den också kände till att A. åtalades för misshandel.

Att det hade inträffat ett bråk på en bar hade ett visst allmänintresse. Något sådant intresse av att i sammanhanget identifiera de berörda unga personerna fanns dock inte.

Uppgiften om att hon var tilltalad i ett brottmål om misshandel tillfogade henne en publicitetsskada som inte var motiverad av allmänintresset. GT bör därför klandras.

Tidningens yttrande till Pressens Opinionsnämnd

Tidningen anförde bl.a. följande. I den aktuella stadsdelen bodde ett stort antal personer. I artikel stod att händelsen hade inträffat ”en lördag i december”. Publiceringen skedde först i mitten av mars nästa år. Flickorna omtalades med förnamn som var mycket vanliga i Sverige och det förekom inga fotografier eller annat som gjorde det möjligt att identifiera anmälaren.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden delar PO:s bedömning ifråga om artikelns allmänintresse och det utpekande av A., låt vara begränsat, som publiceringen medförde. Anonymiseringen hade enkelt kunnat göras i artikeln. Nu kom A. för en del läsare att utpekas som åtalad, misstänkt för misshandel. Därmed tillfogades hon en publicitetsskada som inte bör accepteras. GT har genom publiceringen åsidosatt god publicistisk sed.