Östersunds-Posten frias för granskning av konflikt mellan kommunpolitiker

mars 1 2023


Två kommunpolitiker pekades ut som orsak till att debattklimatet i en ort blivit allt hårdare, inte minst på sociala medier.

Östersunds-Posten, dnr 22399, exp. nr. 4/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Östersunds-Posten.

Genom beslut den 17 oktober 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Östersunds-Posten.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat klagomål mot Östersundsposten (ÖP) för artikeln Politiker vittnar om debattklimat som urartat i Ort A (ortsnamn angivet) ”Det här är ett sätt att försöka tysta mig”, publicerad på op.se den 9 september och i tryck den 10 september 2022. (Publicering 1)

MO konstaterar att det samtidigt publicerades ett bemötande från dig och din man i artikeln NN och NA (X-partiet) (partitillhörighet angiven) avvisar kritiken: ”Felaktigt påstående”. Den artikeln beaktas också vid den medieetiska bedömningen, även om den inte har anmälts. (Publicering 2)

I en tilläggsanmälan riktade du kritik mot ledarartikeln X-partiet borde be AA (Y-partiet) om ursäkt först, publicerad på op.se den 25 september 2022. MO har inte kunnat återfinna artikeln i den tryckta versionen av tidningen. (Publicering 3)

Vad mediet publicerade

Publicering 1

Artikeltexten (i sammanfattning)

Tonläget på sociala medier brukade oftast kunna beskrivas som upptrissat. På flera håll hade det framförts att just debattklimatet i Ort A varit ännu hårdare. Flera privatpersoner och politiker hade känt sig övervakade och påpassade på ett sätt som de beskrev som obehagligt.

Det var de profilerade x-partistiska kandidaterna NA och NN som pekades ut som orsak till det allt tuffare tonläget. De var båda aktiva i AB:s byggprojekt i Ort B och i föreningslivet. Det var i beröringspunkterna kring idrotten, ekobyn, vindkraften och en telefonmast på D-berget som diskussionen kunde hetta till.

Y-partiets gruppledare AA var en som vittnade öppet om hur situationen var:

– Min slutsats blir att man inte ska ställa frågor för då blir det obekvämt.

(Därunder fanns en blålänk till artikeln med bemötandet, publicering 2.)

AA berättade i artikeln om hur Facebook-inlägg som han hade skrivit hade resulterat i telefonsamtal från NA.

– Jag blev uppringd av NA där hon ordagrant sade att hon tyckte att jag skulle vara lite försiktig med var och hur jag lade kommentarer på Facebook.

Det som hänt därefter var att NA kontaktat Y-partiets nationella riksorganisation för att beskriva hur hon såg på AA:s agerande och undrat om partiet stöttade det agerandet.

– Då blir man en politisk polis, sa AA och fortsatte:

– Min känsla är att när hon både ringer mig och kontaktar Y-partiet riks att hon vill visa ”du ska vara lite försiktig”.

Det här hade skett för flera månader sedan men han hade inte velat ta upp det. Men nu hade han berättat om saken på sin Facebook-sida. Droppen hade varit när han hade fått veta att en annan politiker råkat ut för samma sak.

Det handlade om Z-partiets AC. Han var andre vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

AC hade berättat för ÖP att han för några veckor sedan gått med i en demokratigrupp på Facebook som skapats av en privatperson. Då hade han insett att det fanns problem i Ort B:

– Undan för undan har jag förstått att det är svåra grannosämjor, sa han.

(I en bildtext stod att NA och NN var projektmotorer för AB:s Projekt Ort B där ekobyn ingick.)

AC menade att AB:s investeringar kring ekobyn hade splittrat byn och att det var en öm punkt som inte fick beröras.

– NA är väldigt dominant och väldigt duktig på att argumentera, sa AC.

Han sa också att han pratat med andra i bygden som var rädda för att uttrycka sina åsikter. Men AC:s kommentarer i den aktuella demokratigruppen på Facebook hade väckt irritation:

– För några dagar sedan fick jag veta av AE, vår gruppordförande i Z-partiet i Ort A, att NN och NA hade varit i kontakt med distriktsstyrelsen för Z-partiet. De angav att jag, AC, hade kränkt NN. Och det har jag naturligtvis inte gjort.

Han hade gått med på att inte skriva inlägg i demokratigruppen under veckan men kunde inte förstå sakskälet. Han sa att det kändes jobbigt för honom att tvingas backa den lilla biten; yttrandefriheten var viktig att slå vakt om.

AC tolkade agerandet från NN som ett sätt att tysta hans åsikter och handlingsutrymme på sociala medier.

– Syftet är jag ska sluta engagera mig och sluta skriva olämpliga inlagor, som de upplever det.

AC har blivit ombedd av partiet att be NN om ursäkt för om denne känt sig kränkt.

– Jag har inte fortsatt någon debatt. Utan jag ligger nere med det till efter valet. Jag ser fram emot någon gång nästa vecka då jag ska in och påtala att det är för dåligt samtalsklimat i Ort B med omnejd, sa AC.

Publicering 2

Ingressen

Två lokalpolitiker i Ort A:s kommun riktade skarp kritik mot NN (X-partiet) och NA (X-partiet). De båda avvisade kritiken och menade att de agerat rätt.

– Att påstå att bygden inte lever i demokrati är enligt mig ett helt felaktigt påstående, sa NN.

Artikeltexten i sammandrag

Det var två ledande politiker, en y-partist och en z-partist, som nu riktade skarp kritik mot hur de ansåg sig bemötta av två ledande x-partistiska kandidater i söndagens val. Det handlade om NA och NN.

Frågorna till och svaren från NN hade kommunicerats via mejl.

Tidningen frågade: På vilket sätt anser du att du blivit kränkt?

”AC skriver att Ort B med omnejd är undanträngd demokratin. Citat från AC ´Jag är mkt besviken på länsmedia att ingen visar vad som sker i AB-land. Vi behöver hjälp att visa att demokratin är undanträngd i Ort B med omnejd´ Många människor som är boende i C-bygden har hört av sig till mig och är upprörda över z-partisten AC inlägg på facebook. Att påstå att bygden inte lever i demokrati är enligt mig ett helt felaktigt påstående från AC”, skrev NN.

Varför har du tagit kontakt med distriktsstyrelsen?

”För att ställa frågan ´Står Z-partiet bakom dessa värderingar´ s skriver i sitt inlägg.”

AC ser ditt agerande som ett sätt att skrämma honom till tystnad, är det så?

”Nej, verkligen inte. Men eftersom AC skriver att en hel bygd lever under odemokratiska former så vill jag med flera veta om det är värderingar som Z-partiet står bakom.”

/…/

Det riktades även kritik mot NA för hennes agerande när hon kontaktade Y-partiets riksorganisation. Även hon ville genomföra intervjun med ÖP via mejl.

AA skriver på Facebook att du ringt upp honom och varit arg efter en kommentarstråd om ekobyn. Han har också en skrivelse som du skickat till Y-partiet riks.

”Det här är fel uppgifter. Jag ringde upp AA när han misskrediterat C-områdets SK på en facebookgrupp där han är aktiv deltagare. Jag bjöd in honom till samtal med styrelsen, eftersom han hade starka åsikter om föreningens verksamhet och jag är ordförande i denna förening. Han avböjde.

AA:s ifrågasättande på sociala medier har varit riktat mot verksamheter som jag engagerat mig i under flera år i vår bygd.”

Varför har du agerat på det här viset?

”Det är inte jag som agerat så frågan bör adresseras till lokalpolitikern och AD- organisationsledamoten AA (Y-partiet). Han har i facebookgrupper där jag inte är delaktig taggat mig med flertalet frågor om landsbygdsutveckling, byggnation och en förening som jag är medlem i, vilket jag ett flertal gånger svarat artigt på. Det framgår också i inläggen att jag bjudit in honom så att han får träffa berörda för att förmedla sina upprepade frågeställningar. Trots det fortsätter han med sina inlägg med ständigt nya frågeställningar i samma ärende landsbygdsutveckling och föreningsliv i C-området. Jag har därför också ringt upp honom och bjudit in honom till kaffe och samtal när han ifrågasatt C-områdets SK. Han har avböjt även detta.

Självklart har jag i min roll som privatperson och som engagerad i landsbygdsutvecklingen hört av mig till Y-partiet centralt om partiet delar hans agerande och bemötande. Att han sedan väljer att lägga ut det på hans facebook det är hans demokratiska rättighet, på samma sätt som det är min demokratiska rättighet att rikta en direkt fråga till partiet om de delar hans värderingar i sitt agerande.”

AA har tolkat det som att du vill skrämma honom till tystnad, är det så?

”Nej verkligen inte. Jag har bjudit in honom på fika och dialog men han har inte varit intresserad. Det är snarare han som vill skrämma mig till tystnad, så upplever jag det.”

Hur tycker du att ditt agerande påverkar debattklimatet i Ort A:s kommun?

”Det är politikern AA som har tagit initiativet med mängder av frågor runt verksamheter i C-bygden på facebook, som han riktat till olika personer bland andra mig. Jag har försökt svara på frågorna där han taggat mig och jag har bjudit in honom till kaffe och samtal, men han avböjer. Därför bör frågan adresseras till honom. Vi är många som vill veta om Y-partiet riks står bakom lokalpolitikerns värderingar och agerande.”

/…/

Får lokalpolitiker, enligt dig, ställa frågor och komma med åsikter på sociala medier?

”Ja självklart. Väldigt många människor har hört av sig till mig med reaktioner på AA:s ifrågasättande inlägg. När frågor och åsikter glider över till trakasserier och fixering mot enskilda, föreningar, bygder och organisationer då är det inte något som jag ställer mig bakom.”

Publicering 3 (ledarartikeln)

Ingressen

Det var med Y-partiet och Å-partiet som X-partiet ville styra Ort A:s kommun i minoritet. Men någon ursäkt hade AA ännu inte fått trots det tydliga etikettsbrottet under sommarens valrörelse.

Ledartexten i urval

Det var förvånande att X-partiet hyste så stor tilltro till att det gick att bilda en koalition med Y-partiet i Ort A:s kommun. I en intervju med ÖP lyfte X-partiets ledare NB ett samarbete mellan X-Å-Y som ett huvudalternativ. Man skulle kunna styra tillsammans i minoritet.

(Därunder fanns blålänkar till de tidigare två artiklarna. Av själva länktexten till publicering 2 framgick att NA avvisade kritiken.)

I de allra flesta kommuner var Y-partiet en given samarbetspartner till X-partiet. Efter vad skribenten kände till var det enbart i Ort A:s kommun som en x-partistisk politiker (NA) kontaktat Y-partiets partikansli i ett försök att påverka Y-partiet i kommunen. Ifall försöket syftat till att sätta press på AA (Y-partiet) eller få honom petad visste skribenten inte.

Bakgrunden till påtryckningarna var att AA (Y-partiet) varit frågvis om olika projekt NA varit associerad till. Frågorna kunde beskrivas som rättframma, kritiska eller obekväma. Vid skriftlig kommunikation var det ju mottagaren och inte avsändaren som bestämde hur något skulle uppfattas.

På Facebook hade AA även vittnat om ett telefonsamtal som hade obehagliga undertoner:

”där jag i samtalet fick till mig att jag borde vara lite försiktig var jag kommenterar på Facebook. […] Blev även varnad för att man troligen kommer rota runt i mitt liv för att hitta nån skit! känns otroligt kränkande isf. men leta på! det finns inget att hitta.”

Skribenten hade aldrig någonsin hört talas om ett liknande etikettsbrott. Hade man problem med den lokala partiorganisationen hos en samarbetspart behövde samarbetsproblemet lösas lokalt. Varför Y-partiet skulle reagera med något annat än en fullständig uppbackning av sin förtroendevalda politiker var obegripligt.

Det var något taktlöst att fortsätta som om ingenting hade hänt. En dag på jobbet typ. Att det sedan följdes upp av en förhandlingsinvit efter valet var även det uppseendeväckande taktlöst.

NA hade försvarat sig med att hon agerat som privatperson och ordförande i en lokal idrottsklubb. Inte som x-partistisk politiker. Det var en ganska vanlig argumentationsteknik som fritidspolitiker använde sig av när de var inblandade i kontroverser eller dispyter. Det så kallade superhjältefenomenet, det vill säga att politiker likt superhjältar kunde gå in och ut ur olika roller. På dagen var man Clark Kent och levde ett vanligt liv. Men vid behov – kanske när det fanns timarvode – då svidade man om i en telefonkiosk och förvandlades till Stålmannen. Redo i folkets tjänst.

Ur den enskilda politikerns perspektiv var det såklart en bekväm inställning. Men omvärlden uppfattade inte politikerrollen som något man kunde gå in och ut ur. Politikern kunde gå omkring som Clark Kent men väljarna visste vilken kostym som dolde sig under skjortan. Man var aldrig en förtroendevald politiker med stämpelklocka. Blev man tagen av polisen i en nykterhetskontroll på vägen kunde man inte säga ”jag körde på fyllan som privatperson. Jag stämplade ut som politiker vid första snapsen”. Samma villkor gällde hela tiden vid etiska och juridiska dispyter.

Nåväl. X-partiet kunde försvara sig själva med att inga fel hade begåtts. Men om man ville bilda ett minoritetsstyre där Y-partiet ingick var det i högsta grad relevant att andra, i synnerhet Y-partiet, delade den bilden. Att ett sådant agerande var att betrakta som en vanlig dag på jobbet.

Skribenten trodde att det var enklare att be om ursäkt.

Han skulle bli mycket förvånad om Y-partiet ville ingå i en koalition med X-partiet i Ort A:s kommun innan AA har mottagit en ordentlig ursäkt.

Anmälan

Publicering 1

Du anförde i huvuddrag följande.

Som underlag för påståendet att det var du och din make som var ansvariga för det tuffare samtalsklimat i C-området och som orsaken till att området inte längre har någon demokrati använde tidningen två politiker som källa samt hänvisade till Facebook-gruppen ”Demokrati i Ort A” som den ena politikern, AC, var administratör för. Även AA var aktiv i gruppen.

ÖP presenterade dig och din man som x-partistiska politiker vilket var en sanning med modifikation då varken du eller din make vid tidpunkten hade uppdrag i Ort A:s kommun. Ni hade blivit valda på ett årsmöte att stå på X-partiets lokala lista, och efter valet skulle ni förmodligen få en plats i fullmäktige. Då blev ni politiker.

Demokrati i Ort A:s administratör AC (Z-partiet) och dess medlem AA (Y-partiet) hade däremot varit aktiva politiker i flera år. Dessa politiker hade bland annat i Facebook-gruppen hoppat på dig och din make med mycket ifrågasättanden för verksamheter i bygden som ni var aktiva i.

I trådar i gruppen fanns många vittnesmål om att man upplevde att administratören och grundaren av gruppen ägnade sig åt drev och trakasserier mot enskilda, mot dig. Du var inte själv medlem eller aktiv i gruppen eftersom den stred mot dina personliga etiska och moraliska kompass för hur man skulle bete sig på sociala medier.

Du hade inte gjort något fel, du hade inte varit otrevlig eller pekat ut någon. Demokratigruppen i Ort A var inte demokratisk utan AC och andra hade styrt gruppen till ett drev mot dig. Många medlemmar i gruppen hade försökt ifrågasätta det hårda tonläget och trakasserierna mot dig.

ÖP samverkade med Demokrati i Ort A i förtalskampanjen mot dig. Tidningen hade utelämnat viktiga uppgifter om de källor som de använde för underlag för sina skuldbeläggande frågor till dig. Tidningen undanhöll viktiga fakta om att det var politikern AC själv som styrde debatten som administratör för gruppen Demokrati i Ort A. ÖP skildrade inte sanningen och helheten i denna historia, trots att tidningen visste vad som pågick.

ÖP bröt mot god publicistisk sed genom att tidningen vid upprepade tillfällen ensidigt utpekade dig som klandervärd på bristfälliga grunder, med endast två politikers uttalanden och Facebook-gruppen Demokrati i Ort A som stöd.

Publicering 3

Du anförde bland annat följande.

I ledaren antyddes att du hade begått brott – att ditt beteende var att jämställa med en politiker som kört rattfull. Det var ett allvarligt påhopp då du inte i något sammanhang initierat någon politisk debatt med AA. Däremot hade du försökt öppna för dialog genom att bjuda in honom på fika och samtal för att ta reda på vad han hade emot ditt arbete och det lokala föreningslivet.

Detta tolkade AA som att du utövade härskarteknik och ÖP som att du begick ett brott. När du inte fått gehör för normal dialog hade du vänt dig till Y-partiet riks för att få information i frågan om AA:s beteende och agerande överensstämde med Y-partiets inställning till medborgare och lokalt föreningsliv samt med partiets värderingar.

Medieombudsmannens bedömning

Vid bedömningen vägs allmänintresset mot den hänsyn som bör tas till din integritet.

Det finns ett allmänintresse av att skildra den politiska diskussionen och även motsättningar mellan olika partier och politiker i en kommun. Att du har tagit kontakt med Y-partiets riksorganisation angående AA har ett visst allmänintresse. Telefonsamtal till AA som uppfattats som hotfullt har också ett sådant intresse.

Du har klivit ut på en offentlig arena genom att du deltagit i samhällsdebatten i olika frågor av betydelse för bygden, även om frågorna inte alltid skulle vara att uppfatta som direkt politiska. Jag håller inte med om att du inte är att betrakta som politiker. Du har kandiderat till kommunfullmäktige och sökt allmänhetens förtroende.

Du har därigenom en sådan ställning att du som utgångspunkt får tåla namngivning och även kritik i sammanhanget.

Mediet väljer självt infallsvinkel för en rapportering. Att den vinkeln är kritisk mot dig kan MO inte invända mot. Medieombudsmannen prövar inte heller vad som är sant eller falskt utan om det funnits ett underlag för att publicera.

Underlaget är de synpunkter gällande dig som har framförts av andra politiker. Din åsikt om att den omnämnda Facebook-gruppen är odemokratisk är inte något som MO kan anmärka på. Den medieetiskt relevanta frågan är om du har fått möjlighet att få komma till tals på ett adekvat sätt.

Samtidigt med nyhetsartikeln publicerades ett bemötande från dig där du utförligt fick förklara din inställning och lämna synpunkter på kritiken (publicering 2). Det är tillräckligt för att publicering 1 inte ska leda till medieetiskt klander.

När det gäller ledarartikeln (publicering 3) beaktas att sådana artiklar är opinionsmaterial, vilket måste anses väl känt för läsarna. Ledarartikeln presenterades också som en opinionsartikel i tidningen.

För åsiktsartiklar gäller inte samma medieetiska krav som för nyhetsartiklar. Det ska i ledare vara högt i tak för att framföra även tillspetsade och omtvistade uppfattningar. Det är inte heller självklart att en kritiserad part har rätt till bemötande.

Ledartexten innehöll hård kritik mot ditt agerande, men jag anser inte att du pekades ut som brottslig genom det givna exemplet om en rattfull politiker. Jag uppfattar i stället exemplet som ett sätt att spetsa till ett allmänt resonemang om att man inte kan gå in och ut ur politikerrollen som man vill.

Sammanfattande synpunkter: Du har utförligt kommit till tals i nyhetsrapporteringen. Ledartexten innebar som sagt hård kritik mot dig, men med hänsyn till ledarartikelns karaktär av åsiktsartikeloch ditt tidigare bemötande i nyhetsrapporteringen ligger publiceringarna inom ramen för god publicistisk sed. Det har inte framkommit skäl för att tidningen skulle ha erbjudit dig ytterligare kommentar med anledning av ledaren.

Det finns därför inte anledning att klandra tidningen.

Ärendet avskrivs. 

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat MO:s beslut och fört fram sammanfattningsvis följande. Hon vidhåller vad hon anförde i anmälan. De felaktiga och kränkande påståendena marknadsförs ensidigt av Östersunds-Posten både redaktionellt och på ledarsidan. Belägg för påstående saknas och de har inte en sådan ställning att de ska behöva tåla att bli förtalade av två erfarna politiker. Tidningen borde ha granskat den grupp på Facebook som är upprinnelsen till påståendena och det borde framgå av artikeln vem eller vilka som ansvarar för innehållet på denna Facebookgrupp.

Tidningen har anfört att den delar MO:s syn i ärendet och sammanfattningsvis lagt till att anmälaren vid publiceringen inte bara var kandidat till kommunfullmäktige utan också placerad högt upp på valbar plats.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Östersunds-Posten.

I beslutet har deltagit Christine Lager, ordförande, Martin Schori, Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Eva Burman, utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Carina Löfkvist, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Ruth Mannelqvist och Arash Sanari representerande allmänheten.