Östgöta Correspondenten frias för påståenden om politiker

maj 10 2023


En politiker påstås att genom ett Facebookinlägg ha försökt locka väljare genom att lova att stoppa omhändertagandet av barn. Detta sätts i samband med en desinformationskampanj där det påstods att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn. MO anser att tidningen har tillgodosett anmälarens rätt till bemötande.

Östgöta Correspondenten, dnr. 22420, exp. nr. 27/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Östgöta Correspondenten.

Genom beslut den 7 november 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Östgöta Correspondenten.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Östgöta Correspondenten för en artikel med rubriken X-politiker (partitillhörighet angiven) lovade stoppa omhändertagande av barn (artikel 1) som publicerades i papperstidningen den 29 september 2022.

Du har senare kompletterat din anmälan och riktat kritik mot följande publiceringar:

I övrigt har MO noterat följande publiceringar.

Vad mediet publicerade (i urval)

Artikel 1 – X-politiker lovade stoppa omhändertagande av barn

Ingress

X-partiets NN hade lockat väljare på Facebook genom att påstå att socialtjänsten i B-ort omhändertog barn för lättvindigt. NN hade också lovat sina väljare att kämpa mot detta. När Corren började granska innehållet i inläggen försvann både NN och inläggen.

Artikeltext

I våras hade den svenska socialtjänsten utsatts för en desinformationskampanj där det i flera utländska medier, främst i arabisktalande medier, spridits falska uppgifter om att socialtjänsten i Sverige kidnappade muslimska barn.

För att motverka effekterna av kampanjen hade regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att motverka desinformation om socialtjänsten.

– Man kan beskriva det mer som kulmen av en tid av ryktesspridning och felaktiga uppgifter om socialtjänsten. Med den erfarenheten så bör vi motverka både ryktesspridning och desinformation för att kunna nå ut med information till relevanta grupper, sa socialminister Lena Hallengren (S), då.

I B-ortspolitikern NN:s fall handlade det först och främst om tre inlägg som skrivits före valet på hans privata Facebook-sida. Inläggen hade varit skrivna på somaliska. I ett av NN:s inlägg stod att det saknades 400 barn i B-ort. Enligt inlägget skulle de ha försvunnit i institutioner eller organisationer. Barnen påstods vara omhändertagna och några av dem helt i onödan. I inlägget lovade NN sina potentiella väljare att han skulle sätta stopp för att fler barn ”tas om hand förgäves”.

När tidningen en tid efter publiceringen granskade NN:s sociala medier hade två av de tre ursprungliga inläggen försvunnit. I det inlägg som då låg kvar uppmanade NN sina följare att rösta på honom, för att han ville ”stoppa barn från att spela spel”. Det var i alla fall vad översättningen från Google påstod att han skrivit i sitt inlägg.

När tidningen bad en expert på somaliska att översätta originaltexten i inlägget framgick det att texten inte handlade om att spela några spel. Den korrekta översättningen blev i stället att man skulle välja någon som ”kan förhindra att barn omhändertas för lätt”. Orden ciyaar ciyaar, som bokstavligen betydde ”spel, spel”, betydde i detta sammanhang ”lätt, lätt”.

Under granskningens gång hade tidningen vid flera tillfällen sökt NN för att prata om inläggen. Han hade då bara velat få frågor via mejl. Tidningen hade skickat samma frågor till NN:s parti X och frågat om partiet stod bakom innehållet i inläggen. Det svar som tidningen fått hade inte kommit från huvudpersonen NN utan från partiet.

”X-partiet har tagit del av dina frågor. Det Facebookinlägg ni refererar till finns inte kvar. Inlägget är borttaget. Varken NN eller X-partiet står bakom inlägget. X-partiet har fullt förtroende för socialförvaltningens arbete med omhändertagande av barn.”

Svaret var underskrivet av NA, förstanamn på partiets lista.

Då hade det fortfarande funnits ett inlägg kvar på Facebook, det som i Googles översättning handlade om att spela spel. Efter ett första samtal hade NN gjort sig oanträffbar. Trots upprepade försök till kontakt hade han inte svarat på tidningens frågor.

För att bland annat få svar på vad han menat med sina inlägg hade tidningens reportrar gått på en föreläsning som NN medverkat vid i C-ort. De hade då till sist kunnat ställa de frågor som tidningen velat ha svar på. NN påstod då att han inte stod bakom de borttagna inläggen och han hade inte heller någon förklaring till varför han skrivit inläggen överhuvudtaget.

Det sista inlägget låg vid intervjutillfället kvar på NN:s Facebook. Han nekade inte till att den översättning som Corren tagit fram var korrekt och visade på att NN påstod att barn i B-ort blev för lätt omhändertagna.

– Jag kan ha åsikter och jag kan kritisera lagen. I min yrkesroll vet jag att det finns risk för att myndigheterna gör fel. Som parti har vi bestämt att inte prata mer om detta. Och jag kommer inte att svara på ytterligare frågor i ämnet.

På fråga om han inte ville förklara hur han kunde publicera inläggen och vad han menade svarade NN:

– Idag står jag inte bakom inläggen. Inte heller X-partiet står bakom inläggen.

 Angående att det sista inlägget låg kvar sa han:

– Nu har jag tagit bort det och jag står inte bakom det inlägget heller.

Övrigt

I artikeln fanns bilder på de tre kritiserade Facebookinläggen.

I en faktaruta angavs bland annat att anmälaren fått en plats i kommunfullmäktige efter att X-partiet fått totalt nio procent av rösterna i Y kommun.

Artikel 2 – AA (Y): Fruktansvärt allvarligt

Ingress

AA (Y) ansåg att NN (X) borde avsäga sig sin plats i fullmäktige.

– Det är så fruktansvärt allvarliga påståenden han har gjort, sa AA.

Artikeltext

På torsdagen hade tidningen kunnat avslöja att X-partiets femtenamn på kommunlistan, NN, hade lockat väljare genom att bland annat påstå att socialtjänsten i B-ort kunde omhänderta barn alltför lätt. Han hade också lovat väljarna att, om han fick möjlighet, kämpa mot detta.

Både NN och partiet hade sedan meddelat att de inte stod bakom påståendet. LL hade uttalat att partiet hade fullt förtroende för socialförvaltningens arbete – och även fortsatt förtroende för NN.

AA (Y) tyckte inte att partiets agerande räckte.

– Jag tycker att det är fruktansvärt allvarliga påståenden som NN har gjort, uppenbarligen i syfte att värva röster hos vissa grupper i B-ort. Vi har väldigt stora problem med att hos de här grupperna få ett förtroende för socialtjänsten. Att förbättra det förtroendet och komma närmare medborgarna är en av de viktigaste sakerna som krävs för att kunna bryta segregationen. Att kunna komma in med stöd och hjälp till de familjer som verkligen behöver det.

– När en person, som utifrån sin listplacering får anses vara en ledande företrädare för det här partiet, uttrycker sig på det sättet, tycker jag att det är så pass allvarligt att X-partiet borde markera att den här personen har vi inte förtroende för. Det enda rimliga vore att den här personen avsäger sig sin plats i fullmäktige och inte får några uppdrag för X-partiet, sa AA.

På fråga om det inte räckte att göra avbön svarade AA:

– Det är ju enkelt att säga nu, när man får kritik, att jag står inte bakom det här. Men det är bara några veckor sedan han gjorde de här inläggen. Hade det här gällt en ledande företrädare för Y-partiet eller Z-partiet hade denne aldrig fått ett fortsatt förtroende.

Annars var det väl inte helt ovanligt att en politiker sa en sak i valrörelsen och något annat efter valet?

Det är det ju inte. Men det är rätt stor skillnad på att utlova en idrottshall eller en extra bulle till fikat på äldreboenden. När man lovar att stoppa kommunens lättvindiga omhändertaganden av barn och uttrycker att det finns 400 försvunna barn som har institutionsplacerats … Det måste finnas gränser för vad som är acceptabelt att en person, som aspirerar på att vara en ledande politiker i Sveriges femte största kommun, kan uttrycka, sa AA.

Artikel 3 – Efter Correns avslöjande – politikern tar en paus

Ingress

X-partiets toppolitiker NN hade, under sin valkampanj, påstått att socialtjänsten i B-ort omhändertog barn för lättvindigt. Nu hade han tagit en timeout från politiken.

Artikeltext

För en vecka sedan hade tidningen avslöjat att X-partiets femtenamn på kommunlistan NN, inför valet, lockat väljare på Facebook genom att bland annat påstå att socialtjänsten i B-ort omhändertog barn i onödan. Han hade också lovat väljarna att, om han fick möjlighet, kämpa mot detta.

Avslöjandet hade orsakat en reaktionsstorm och bland annat hade AA (Y) gått ut och sagt att NN borde lämna sin plats i fullmäktige.

Nu meddelade partiet i ett inlägg på Facebook, som var undertecknat av partiordförande AB, att NN tog en paus från politiken.

”Detta av personliga skäl mot bakgrund av den negativa uppmärksamhet han fått i media. Timeouten är på obegränsad tid men sträcker sig över en längre tid”, stod det i inlägget.

Samma dag som avslöjandet hade X-partiet betonat att partiet inte stått bakom inläggen, men att man hade fortsatt förtroende för politikern.

– Det är NN som bett om att få ta en timeout och det har vi tyckt varit ett klokt beslut, sa AB.

Hade det någon gång diskuterats att han skulle lämna sin plats i fullmäktige?

– En plats i fullmäktige tillhör individen, så det är upp till honom. Jag tycker han har gjort ett klokt val som har tagit en timeout.

– Det är han själv som har begärt timeout och det är upp till honom hur länge han vill ha en timeout, sa AB som svar på frågan om hur länge timeouten skulle pågå.

Tidningen hade varit i kontakt med NN som avböjt att kommentera.

Artikel 4 – NN Behåller sin plats i fullmäktige

Ingress

Trots att X-partiet meddelat att politikern NN tagit en paus från politiken, skulle han behålla sin plats i fullmäktige.

Artikeltext

För drygt en vecka sedan hade tidningen avslöjat att NN (X) publicerat inlägg på somaliska i sociala medier där han lockat väljare genom att påstå att barn omhändertogs för lättvindigt av socialtjänsten, vilket han lovat att kämpa emot. Kommunstyrelseordförande AA hade krävt att NN skulle avsäga sig sin plats i kommunfullmäktige.

Under torsdagen hade X-partiet meddelat på Facebook att NN tagit en paus från politiken.

– Det är han själv som har begärt timeout och det är upp till honom hur länge han vill ha en timeout, sa partiets ordförande AB i samband med tillkännagivandet.

När tidningen under fredagen nådde AB meddelade han att NN hade kvar sin plats och därför skulle ta ledigt från möte till möte. Då skulle en av partiets ersättare att gå in vid varje möte.

Vore det inte bättre om NN avsade sig sin plats så att partiet fick in en ny ordinarie?

– Det är självklart att man gärna vill ha ledamöter som är på plats vid varje möte, men vi är inte det enda partiet som behöver ta in ersättare.

NN hade på torsdagen (dagen före artikeln, MO:s anmärkning) avböjt att kommentera ärendet.

Podcasten – Politikerns borttagna inlägg om socialtjänsten – vad händer nu?

I podcasten medverkade tre av tidningens reportrar. En av reportrarna hade skrivit artikel 1.

I podcasten återgavs bland annat innehållet i den artikeln, att NN lockat väljare genom att i sociala medier påstå att socialtjänsten i B-ort omhändertog barn för lättvindigt och lovat att han skulle sätta stopp för att ”fler barn tas om hand förgäves”.

Reportrarna pratade om hur inläggen hade upptäckts och om arbetet med att översätta dem samt konstaterade att det återstod att se om inläggen skulle få någon mer efterverkan.

Det angavs att NN uppgett att han inte längre stod bakom inläggen.

Ledartexten – Illa att X-partiet viftar bort problemet

Ingress

Väljarna förtjänade en bättre förklaring om NN:s inlägg.

Ledartext

”Barn tvingas till kristendomen”, ”Sverige kidnappar våra barn”, ”Sverige är en fascistisk stat”. När avslöjandet om påverkanskampanjen mot socialtjänsten kommit hade ett ramaskri utlösts – och det med rätta. Lögnerna som spridits i syfte att påverka särskilt utsatta grupper hade varit groteska. Snart hade Myndigheten för psykologiskt försvar kunnat visa att det varit våldsbejakande islamska organisationer som legat bakom kampanjen.

Och i B-ort hade kommundirektör AD menat att kommunen vidtagit försiktighetsåtgärder kring kommunikationen om händelserna – med anledning av att det i kampanjen funnits kopplingar till terrorister och IS-återvändare (Corren 12/2).

En sådan omfattande och organiserad kampanj mot det svenska systemet var inte småpotatis. När dess frön började gro i lokalpolitiken gällde därför att vara på sin vakt.

Förra veckan hade tidningen kunnat avslöja att ett av X-partiets toppnamn, NN, publicerat ett antal Facebookinlägg på somaliska där han ställt sig frågande till socialtjänstens arbete i staden (29/9). Däribland hade han menat att 400 barn skulle ha försvunnit i institutioner och organisationer, ibland omhändertagna i onödan. NN hade lovat sina väljare att han ”ska sätta stopp för att fler barn tas om hand förgäves”.

I samband med granskningen hade NN tagit bort inläggen. När tidningens journalister frågat honom vad han menat sa han att han i dag inte stod bakom det han skrivit.

Det var en klen ursäkt, av typen jag-är-ledsen-för-att-jag-blev-påkommen. Att NN direkt skulle ha ändrat grundinställning efter Correns granskning, det var nog få väljare som trodde att det var genuint.

Ännu märkligare blev det när X-ordförande AB frågades ut om saken. Enligt honom hade NN fortsatt förtroende hos partiet, eftersom han ”officiellt tagit avstånd från inläggen och nu står bakom partiets ståndpunkt”.

Men att ”officiellt ta avstånd” betydde ingenting. Det var ett trick man lärde sig på kurser i medieträning. Det fanns inga andra sammanhang där man kunde ”ta avstånd” från en dålig eller tvivelaktig handling man själv utfört. I stället bad man om ursäkt och tog till sig konsekvenserna. Och handlade det om en folkvald politiker var det klädsamt om vederbörande gav väljarna en förklaring till handlingen. En förklaring som nog skulle utebli från NN, då han vägrat svara på ytterligare frågor från tidningen.

NN hade efter valet fått en plats i kommunfullmäktige. Han skulle inte drabbas av konsekvenser som förlust av uppdrag och AB beskrev inläggen som ”ett olyckligt inslag i valrörelsen”. Man kunde knappast hävda att förtroendet för de demokratiska institutionerna skulle stärkas efter denna incident.

Debattartikeln – Game over i stället för timeout

Ingress

Nu tog NN en timeout på obestämd tid, men han hade fortfarande inte avsagt sig sin plats i kommunfullmäktige. Det innebar att han förmodligen skulle lyfta arvode varje månad utan att vara på plats, skrev AC (YZ-partiet), kommunalråd.

Artikeltext

För en månad sedan hade X-partiet firat sitt intåg i kommunfullmäktige med buller och bång. X-partiet hade lyckats ta 9 procent av rösterna och fått 7 mandat. Partiet hade framstått som den stora vinnaren i valet den 11 september. Fyra veckor efter valet hade segerns sötma fått en bitter eftersmak.

Förra veckan hade tidningen avslöjat att X-partiets femtenamn på valsedeln NN, inför valet lockat väljare på Facebook genom att bland annat påstå att socialtjänsten i B-ort omhändertog barn allt för lättvindigt.

X-partiets ordförande AB hade i samband med detta gått ut och sagt att partiet hade fortsatt stöd för NN. Kritiken hade dock fortsatt att hagla från olika håll mot X-partiet och nu hade partiet i ett Facebookinlägg meddelat att NN tog en timeout från politiken.

”Detta av personliga skäl mot bakgrund av den negativa uppmärksamhet han fått i media. Timeouten är på obegränsad tid men sträcker sig över en längre tid”, stod det i inlägget. En timeout var ett begrepp som brukade användas inom diverse sportarter och betydde ”taktisk paus”.

Gällde det straffrättsliga anklagelser som behövde utredas av myndigheter skulle man eventuellt kunnat försvara tillvägagångssättet med en timeout inom politiken, inte alla som anklagades för något var ju automatiskt skyldiga. I det aktuella fallet låg dock alla kort redan på bordet. NN hade bedrivit en vilseledande personvalskampanj i sociala medier där han lovat att socialtjänsten i B-ort skulle stoppa omhändertagande av barn.

Nu tog NN en timeout på obestämd tid, men han hade fortfarande inte avsagt sig sin plats i kommunfullmäktige. Det innebar att han förmodligen skulle lyfta arvode varje månad utan att vara på plats. Vidare betydde det att han fortsatt hade förtroende av partiet att företräda B-ortsborna. Hade det inte varit hederligare mot skattebetalarna och kommunens socialsekreterare om X-partiet beslutat om game over i stället för timeout? När företrädare för X-partiet motarbetade arbetet med att skydda barn från våld och övergrepp så menade skribenten att de hade förverkat sin plats i politiken.

Insändare 1-3

Förtroendet är förbrukat för politiker

”Tack Corren för ni granskar våra nyvalda politiker. Politiker som sprider desinformation angående vår socialtjänst hör inte hemma i något politiskt parti. Besvärande för dessa partier att ha med dem i sina partier/listor. Hoppas förtroendet för dessa politiker är förbrukat nu.

Bättre att de politikerna fokuserar på de verkliga problemen som exempelvis barn som förs ut ur landet, könsstympas och som gifts bort som barn. Där har vi verkliga problem för dessa barn.”

En politiker ska föregå med gott exempel

”Det är tur att vi har media som granskar sanningen i detta land! Att man som blivande eller etablerad politiker vill få så många väljare/makt som möjligt hör väl till åtagandet.

Men när det sker genom att göra uttalanden som är rena rama lögner och sedan genom andra, få det till att bli missförstånd, då blir det riktigt osmakligt! Har man inte fakta, tar man reda på den, i annat fall uttalar man sig inte över huvud taget! En politiker ska föregå med gott exempel!

Det är inte konstigt att man som väljare totalt tappar förtroendet för politiker. Det är väldigt mycket ”snack” hit och dit! Är det inte bättre att lägga energin på att åstadkomma något vettigt, vad beträffar alla de allvarliga problem som i stället fått eskalera, i stället för att skapa ännu flera!?”

Kort sagt

”Måste Sverige ha så många politiker? Eller är det för att man inte klarar av ett annat jobb som man blir politiker?

Det utnämns till höger och vänster alla möjliga ministrar som skall ha höga löner och diverse förmåner, men som ändå fuskar och far med osanningar. Är det sådana företrädare vi har gjort oss förtjänta av?”

Bilder

I artikel 1, 3 och 4 samt ledartexten fanns bilder på anmälaren.

Anmälan

Du har i huvudsak anfört följande.

Du var fritidspolitiker och medlem i ett lokalt parti, X-partiet (X). Partiet hade för första gången tagit plats i kommunfullmäktige. Du var en av dem som skulle företräda X-partiet i fullmäktige. Till vardags arbetade du som jurist och drev egen byrå. Du anlitades av ideella föreningar för att hålla föreläsningar i syfte att stärka förtroendet för rättssystemet, myndigheterna och socialtjänsten. 

Under valrörelsen hade du gjort tre inlägg på Facebook. Inläggen hängde ihop och var skrivna på somaliska. Facebook hade översatt inläggen till svenska. Det var känt att Facebooks översättningar generellt höll mycket dålig kvalité och i synnerhet vad gällde somaliska språket. Somaliskan var ett relativt ungt skriftspråk som bara funnits sedan 1972. Det gjorde att det fanns stora utvecklingsbehov.

Efter reaktioner från icke somalisktalande personer hade du förstått att det förmodligen varit Facebooks översättning som orsakat reaktionerna. Du hade tagit bort inläggen från Facebook.

Reportrarna hade byggt sin artikel på Facebooks felaktiga översättningar. Din framförda kritik i inläggen gällde ärendeprocessen som föregick LVU-beslut och inte besluten i sig. Det hade ändrats av tidningen till att gälla innehållet i besluten i sig. Tidningen hade felaktigt placerat dina inlägg i en kontext som handlade om beslutsnivån.

Du hade intervjuats av tidningen men inte fått möjlighet att svara på de graverande påståenden som gjorts i rubrik och artikeltext.

Du vände dig mot att ordet ”stoppa” användes i rubriken. Ordet stoppa hade du bara använt en gång i de tre inläggen, i det första. Där var din översättning ”hjälp oss att få stopp på det och rösta på oss.” Tidningen hade gjort detta till att du lovat att stoppa omhändertagande när du i stället skrivit rättsosäkra utredningar. Det var fråga om två helt olika saker. Du hade inte fått möjlighet att bemöta detta påstående samtidigt i artikeln.

Vad som skrevs i artikeln om att ”barnen påstås vara omhändertagna och några av dem helt i onödan” hade du aldrig skrivit. Det var hämtat från Facebooks automatiska översättning.

Genom artikeln hade du dessutom kopplats till en desinformationskampanj där arabiskatalande medier spridit falska uppgifter om att svenska myndigheter kidnappade muslimska barn. Du hade ingen som helst koppling till eller samsyn med den kampanjen. Du borde fått möjlighet att bemöta detta samtidigt i artikeln.

Tidningen hade även publicerat bilder på Facebooks automatiska översättningar som om dessa skulle ha varit en säker källa. Där förvrängdes din uppfattning. Du ansåg att publiceringen av dessa var osaklig. Trots att tidningen själv i artikeln konstaterat att översättningarna var opålitliga hade den publicerat bilder på översättningarna som om sakinnehållet var fakta.

Efter att artikeln publicerats hade flertalet personer kommenterat den, däribland B-orts kommunstyrelseordförande som krävt att du skulle lämna din plats i fullmäktige. Krav på din avgång hade cirkulerat i sociala medier och främst på Facebook. Därutöver var skadan på ditt anseende som person betydande.

Du menade att publiceringen hade skadat dig genom att du inte fått möjlighet att rätta eller ge information om de felaktiga översättningarna som legat till grund för tidningens artikel. Det borde också beaktas att tidningen valt att publicera en hel artikelserie där de felaktiga översättningarna legat kvar i texterna och tagits som fakta.

I kompletteringen av anmälan anförde du i huvudsak följande.

Reportern sa i den anmälda podcasten att hon kunde somaliska och arabiska och att hon hade föräldrar med rötter i Somalia. Det var känt att reportern var född och uppvuxen i Libyen och talade arabiska som sitt modersmål. Hennes föräldrar var också arabiskatalande. Hon hade dock en mormor från Jemen men som föddes i Somalia. Det var därför hon förstod lite somaliska. Hon kunde dock inte kommunicera på somaliska vilket hon berättat för dig vid ett tillfälle. Ni hade enbart pratat svenska med varandra.

Reportern sa i podcasten att Facebooks automatöversättningar var opålitliga. Det märkliga var att tidningen trots detta valt att publicera bilder där de felaktiga automatöversättningarna visades. Bildpubliceringen i sig hade åsamkat dig en stor skada.

Tidningen hade inte gjort en seriös granskning. Den borde ha anlitat en auktoriserad översättare.

Samma dag som tidningen publicerat den första artikeln hade en representant från ditt parti kontaktat tidningen och påtalat att det den skrivit om dig var felaktigt och att du inte hade skrivit att du skulle ”stoppa” omhändertagande av barn eller att man ”omhändertar barn i onödan”.

Kontakten mellan partirepresentanten och tidningen hade skett per mejl. Trots det hade tidningen fortsatt sprida den felaktiga informationen och frågat ledande politiker i kommunen om deras syn på det du skrivit.

Sedan hade ett antal experter på somaliska språket som tagit del av Facebookinläggen skrivit en debattartikel där de beskrev att inläggen hade översatts felaktigt (X-politikern är feltolkad och missförstådd, publicerad den 5 oktober 2022, MO:s anmärkning).

Chefredaktören hade svarat på debattartikeln och fortsatt sprida samma berättelse och tes som i den första artikeln. I svaret cementerade chefredaktören kopplingen mellan dig och en påverkanskampanj mot Sverige och svensk lagstiftning. Påverkanskampanjen utgick från att svenska myndigheter kidnappade muslimska barn, något du aldrig påstått.

Artikel 3 och 4 hade samma innehåll men publicerades två dagar i rad. Detta för att förstärka allmänhetens uppfattning om dig och ditt anseende genom att vid upprepade gånger sprida samma felaktiga information.

Publiceringarna hade åsamkat dig en ekonomisk skada eftersom du på grund av publiceringen blivit av med en heltidstjänst med lön på 40 883 kr i månaden. Du skulle ha tillträtt tjänsten den 15 oktober 2022.

Publiceringen hade utöver det påverkat din juristverksamhet. Du anlitades som offentligt biträde av bland annat föräldrar vars barn blivit omhändertagna. Hur många fall du gått miste om på grund av publiceringarna var i nuläget oklart.

Samma kritik som du riktat mot den första artikeln kunde riktas mot de senare publiceringarna. Du hade inte heller fått möjlighet att rätta eller informera om de felaktiga översättningarna som låg till grund för publiceringarna.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om du genom de aktuella publiceringarna har utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada.

I den första artikeln påstås att du i inlägg på Facebook försökt locka väljare genom att bland annat lova att stoppa omhändertagandet av barn. Detta sätts i samband med en desinformationskampanj där det påstods att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn. Det är fråga om uppgifter som är klart negativa för dig och orsakar dig en publicitetsskada.

Samma uppgifter återkommer i de uppföljande publiceringarna, där det bland annat rapporteras om att andra politiker anser att du bör lämna din plats i kommunfullmäktige.

Som politiker bad du om allmänhetens förtroende i höstens val och du fick också en plats i kommunfullmäktige. Detta innebär att du får tåla förhållandevis långtgående granskning av sådant som kan påverka förtroendet för dig och att rapporteringen har ett allmänintresse.

MO har uppfattat det som ostridigt att du gjort de aktuella inläggen och att det du vänt dig mot är tidningens översättning samt tolkning av dem. MO prövar inte vad som är sant eller falskt av de publicerade uppgifterna. Prövningen i denna del handlar i stället om huruvida tidningen haft tillräckligt underlag (belägg) för uppgifterna.

Tidningen har grundat uppgifterna på Facebookinläggen, den svenska översättningen och även, enligt vad som anges i den första artikeln, beträffande ett av inläggen även konsulterat en expert på somaliska.

Mot bakgrund av det nu anförda har MO inget att invända mot att tidningen valt att rapportera om de aktuella Facebookinläggen. Av avgörande betydelse för om den publicitetsskada du utsatts för varit oförsvarlig eller inte blir därmed på vilket sätt tidningen har tillgodosett din rätt till bemötande.

Av den första artikeln framgår att tidningen inför publiceringen vid ett flertal gånger sökt såväl dig som partiet. Du har även kommit till tals i den artikeln. I de uppföljande artiklarna och i podcasten hänvisas antingen till vad du uppgett i samband med den första publiceringen eller att du avböjt att kommentera. Genom detta framgår att tidningen givit dig tillfällen till bemötande.

Du har riktat kritik mot att du inte fått möjlighet att samtidigt bemöta de påståenden om dig som görs i publiceringarna, särskilt i den första artikeln. Enligt uppgifter i den texten, som MO inte finner anledning att ifrågasätta, har du dock tillfrågats om vad du menade med inläggen.

Det kan därtill vara rimligt, utifrån din ställning som politiker, att du framför dina synpunkter till tidningen och begär en uppföljning om du inte är nöjd med hur tidningen speglat saken.

Genom ditt debattinlägg Jag ser mig nu tvingad att ta timeout från politiken (publicerat den 10 oktober 2022) har du fått detta utrymme. MO anser därför att tidningen har tillgodosett din rätt till bemötande.

Även om det inte har någon avgörande betydelse för bedömningen noterar MO även att tidningen på sin debattsida har låtit publicera ett svar på den anmälda artikeln (X-politikern är feltolkad och missförstådd, publicerad den 5 oktober 2022), i vilket ett antal personer uttrycker sitt stöd för dig och vad du anfört om att tidningen gjort en felaktig tolkning av dina inlägg.

Sammantaget har den publicitetsskada som du orsakats inte varit oförsvarlig.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat MO:s beslut. Han har vidhållit den kritik av tidningens publiceringar han framfört tidigare och sammanfattningsvis anfört följande. Översättningarnas korrekthet bör beaktas av nämnden. Tidningen har publicerat flera felaktiga översättningar trots att tidningen visste att de inte stämde. Det medför att tidningen inte haft belägg för allt de skrivit om honom. Det gäller t.ex. påståendet att han skulle ha skrivit att 400 barn är försvunna i institutioner. Det han skrev var att cirka 400 barn var omhändertagna vid tillfället. En uppgift han fått från socialtjänsten. Han har vidare inte fått rätt till bemötande. Tidningen har aldrig redovisat vad de tänkte skriva om honom utan endast ställt allmänna frågor om inläggen. Han har inte i förväg fått del av det tidningen publicerat om honom. Tidningen har aldrig låtit honom kommentera de översättningar tidningen använt sig av.

Tidningen har sammanfattningsvis fört fram följande. Tidningen sökte anmälaren upprepade gånger för att ge honom tillfälle att kommentera, men han svarade inte. När reportern fick tag i honom i samband med en föreläsning publicerade tidningen vad han sa bl.a. om att han i sin yrkesroll visste att det fanns risk för att myndigheter gjorde fel, att han inte avsåg att svara på ytterligare frågor i ämnet, att han inte stod bakom de ifrågasatta inläggen och att han tagit bort dessa. När han senare skickade en debattartikel till tidningen som han ville ha publicerad skyndsamt publicerades den av tidningen samma dag. I den kom helt ny information fram och många av de svar som tidningen sökt av honom.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Östgöta Correspondenten.

I beslutet har deltagit Christine Lager, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Mikael Rothsten utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Carina Löfkvist, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Robert Hårdh, Johan Trouvé, Göran Collste och Laura Hartman, representerande allmänheten.